Ο κορωνοϊός έπληξε και τις εισπράξεις φόρων του κράτους-ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες καταγράφηκε μείωση στα φορολογικά έσοδα τον Απρίλιο – Που υπήρξαν μεγάλες μειώσεις

Πλήγμα και στα έσοδα του κράτους από φορολογίες, επέφερε ο κορωνοϊός, συνεπεία και του lockdown που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού στην χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, τον Απρίλιο του 2020 τα συνολικά έσοδα από φορολογίες σημείωσαν πτώση της τάξεως του 10,6% και περιορίστηκαν στα €278,8 εκατ. σε σχέση με €311,8 εκατ. τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 η μείωση είναι ελαφρώς μικρότερη και αγγίζει το 8,56%, αφού τον εν λόγω μήνα είχαν εισπραχθεί €304,9 εκατ.

Η μεγαλύτερη μείωση στα έσοδα από φόρους καταγράφηκε στα έσοδα από τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, τα οποία περιορίστηκαν στις €106.106 σε σχέση με €871.502 τον Απρίλιο του 2019, σημειώνοντας πτώση 87,8%

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Μεγάλη μείωση κατέγραψαν και τα έσοδα από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, τα οποία περιορίστηκαν τον Απρίλιο στα €1,6 εκατ. σε σχέση με €7,6 εκατ. τον αντίστοιχο περσινό μήνα (μείωση 78,6%), καθώς και τα έσοδα από τα τέλη χαρτοσήμου τα οποία περιορίστηκαν στα €1,3 εκατ. σε σχέση με σχεδόν €4 εκατ. τον Απρίλιο του 2019 (μείωση 67,8%).

Πτώση 59,3% υπήρξε και στα έσοδα από τον φόρο καζίνου, τα οποία περιορίστηκαν στις €405.410 σε σχέση με €995.840 τον Απρίλιο του 2019, ενώ πτώση 45,3% καταγράφηκε και στα έσοδα από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα, τα οποία περιορίστηκαν τον Απρίλιο στα €6,56 εκατ. σε σχέση με €12 εκατ. τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Επίσης, τον Απρίλιο υπήρξε μείωση 36,8% στα έσοδα από διάφορους άμεσους φόρους, τα οποία περιορίστηκαν στις €58.165 σε σχέση με €92.010 πέρσι, ενώ μείωση 29% κατέγραψαν και τα έσοδα από τον ΦΠΑ σε Τελωνεία, τα οποία περιορίστηκαν στα €26,6 εκατ. σε σχέση με €37,5 εκατ. τον Απρίλιο του 2019.

Επιπρόσθετα, μείωση της τάξεως του 6,3% υπήρξε και στα έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τα οποία περιορίστηκαν τον Απρίλιο στα €168,8 εκατ. σε σχέση με €180,2 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα, ενώ ελαφρά μείωση της τάξεως του 0,2% υπήρξε και στα έσοδα από τον Φόρο Εισοδήματος, τα οποία ανήλθαν στα €66,2 εκατ. σε σχέση με €66,3 εκατ. πέρσι.

Στον αντίποδα, τον Απρίλιο υπήρξε μεγάλη αύξηση της τάξεως του 208% στα έσοδα από την έκτακτη εισφορά υπαλλήλων και αυτοεργοδοτούμενων, τα οποία ανήλθαν στα €7,15 εκατ. σε σχέση με €2,3 εκατ. τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Η εικόνα το τετράμηνο
Από την μείωση των εισπράξεων από φόρους τον Απρίλιο επηρεάστηκαν και οι συνολικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, οι οποίες κατέγραψαν μείωση της τάξεως του 3,5% με τα έσοδα να περιορίζονται στα €1,32 εκατ. σε σχέση με €1,72 εκατ. πέρσι.

Κατά είδος φορολογίας, την μεγαλύτερη πτώση το 4μηνο σημείωσαν τα έσοδα από την φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας, τα οποία περιορίστηκαν στα €1,22 εκατ. σε σχέση με €2,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 57,7%).

Μεγάλη μείωση της τάξεως του 36,9% εμφανίζουν και τα έσοδα από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, τα οποία περιορίστηκαν στα €22 εκατ. σε σχέση με €34,9 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019, ενώ μείωση 29,9% υπήρξε και στα έσοδα από τέλη χαρτοσήμου, τα οποία ανήλθαν στα €10 εκατ. από €14,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μείωση 16,6% κατέγραψαν και τα έσοδα από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα, τα οποία περιορίστηκαν στα €139,9 εκατ. σε σχέση με €167,7 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Μειωμένα κατά 4,3% ήταν και τα έσοδα από την έκτακτη εισφορά υπαλλήλων και αυτοεργοδοτούμενων, τα οποία ανήλθαν στα €11,5 εκατ. σε σχέση με €12 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019, ενώ ελαφρά μείωση της τάξεως του 2,8% καταγράφηκε και στα έσοδα από τον ΦΠΑ τα οποία περιορίστηκαν στα €626 εκατ. σε σχέση με €644,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στον αντίποδα, τώρα, αύξηση 31,8% κατέγραψαν τα έσοδα από τα καζίνο, φθάνοντας τα €3,7 εκατ. σε σχέση με €2,8 εκατ. πέρσι, ενώ αύξηση 16,3% σημείωσαν και τα έσοδα από διάφορους άμεσους φόρους, τα οποία ανήλθαν στις €353.326 σε σχέση με €301.974 πέρσι.

Επίσης, αυξημένα το 4μηνο ήταν και τα έσοδα από τον Φόρο Εισοδήματος, τα οποία ανήλθαν στα €364,7 εκατ. σε σχέση με €348,4 εκατ. πέρσι (αύξηση 4,7%), ενώ αμετάβλητα έμειναν τα έσοδα από τον ΦΠΑ σε Τελωνεία, τα οποία ανήλθαν στα €144,8 εκατ. όπως και πέρσι.
 

Μάριος Αδάμου
 
24967