Ο κορωνοϊός έριξε «άγκυρα» στα κέρδη από την πλοιοδιαχείριση

Για το β' εξάμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 - Τα έσοδα ανέρχονται στα 430 εκατ. ευρώ ή στο 4% του ΑΕΠ

ΓΡΑΦΕΙ Η

ΧΑΡΙΣ ΒΩΒΟΥ

Μείωση της τάξεως του 26% σημείωσαν τα έσοδα της Κύπρου από την πλοιοδιαχείριση το δεύτερο εξάμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο δεύτερο εξάμηνο του 2019, όπως αναφέρουν στη Brief τα στοιχεία από το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο. Ειδικότερα, τα έσοδα ανέρχονται στα 430 εκατ. ευρώ ή στο 4% του ΑΕΠ στον κύκλο εργασιών. 
 
Ο κορωνοϊός έριξε “άγκυρα” στα κέρδη
 
“Η μείωση αυτή ήταν αποτέλεσμα των περιορισμών που επιβλήθηκαν στους τομείς των μεταφορών και επιβατικών ταξιδιών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 αλλά και της συνεπακόλουθης μείωσης στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας”, όπως εξηγεί το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο. “Οι εν λόγω μεταβολές αντικατοπτρίζουν σχεδόν εξολοκλήρου τη μείωση του τομέα των επιβατικών πλοίων. Όσον αφορά στον τομέα των εμπορικών πλοίων (π.χ. ξηρού φορτίου, δεξαμενόπλοια, εμπορευματοκιβωτίων, LNG), η επίδραση ήταν κατά πολύ μικρότερη. Η σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας που άρχισε να πραγματοποιείται από τις αρχές του 2021, καθώς και η παγκόσμια ανάκαμψη στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο αναμένεται, επίσης, να επιφέρουν θετική επίδραση στον τομέα της πλοιοδιαχείρισης στις επόμενες περιόδους”.
 
Η διεθνής συνεισφορά στην οικονομία 
 
Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία μεταφέρει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου και είναι βασικός αιμοδότης της παγκόσμιας οικονομίας. "Υπάρχουν περίπου 50 χιλιάδες εμπορικά πλοία που εμπορεύονται διεθνώς μεταφέροντας κάθε είδος φορτίου. Χωρίς τη ναυτιλία το διηπειρωτικό εμπόριο, η μαζική μεταφορά των πρώτων υλών, η εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμων, καυσίμων και κατασκευασμένων υλικών δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρχουν". 
 
Τουρκικό εμπάργκο σε κυπριακά πλοία
 
Επίσης, υπογραμμίζει ότι η κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά το διεθνή ναυτιλιακό ανταγωνισμό, έχοντας το μεγάλο μειονέκτημα του τουρκικού εμπάργκο στα πλοία υπό κυπριακή σημαία, αλλά και σε πλοία των οποίων η διαχείριση γίνεται από κυπριακές εταιρείες πλοιοδιαχείρισης. "Αυτό το μακροχρόνιο ζήτημα λειτουργεί αρνητικά ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλίας (τόσο για υπάρχουσες ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα την Κύπρο, όσο και για νέες ναυτιλιακές εταιρείες που ιδρύονται στην Κύπρο με τη μορφή “headquartering”)".
 
Αύξηση πειρατικών επιθέσεων
 
Καταληκτικά, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο ενημερώνει ότι αύξηση 40% καταγράφηκε στις πειρατικές επιθέσεις στον κόλπο της Γουινέας εναντίον των ναυτικών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, σε σχέση με το 2019 την ίδια περίοδο. Όπως τονίζει "η προστασία των πλοίων από πειρατεία είναι υποχρέωση των Κυβερνήσεων, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ, για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και η εντατικοποίηση πλαισίου δράσης Κυβερνήσεων διεθνώς & ΕΕ για εξεύρεση μακροπρόθεσμης λύσης".