Ο κορωνοϊός «κατεδάφισε» τον κατασκευαστικό κλάδο τον Μάρτιο

Που παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις

τον Μάρτιο του 2020 τα μέτρα περιορισμού του COVID-19 που εισήχθησαν ευρέως από τα κράτη μέλη είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών, καθώς η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα μειώθηκε κατά 14,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 12,0% στην ΕΕ, σε σύγκριση το Φεβρουάριο του 2020, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Φεβρουάριο του 2020, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών μειώθηκε κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ. Τον Μάρτιο του 2020 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 15,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 13,4% στην ΕΕ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σε μηνιαία βάση, στη ζώνη του ευρώ τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 16,0% και οι κατασκευές κτιρίων κατά 14,0%. Στην ΕΕ τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 13,7% και οι κατασκευές κτιρίων κατά 11,8%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών σημειώθηκαν στη Γαλλία (-40,2%), στην Ιταλία (-36,2%) και στη Σλοβενία ​​(-11,9%). Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+ 2,1%), τη Γερμανία (+ 1,8%) και τις Κάτω Χώρες (+ 1,5%).

Σε ετήσια βάση στη ζώνη του ευρώ τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 17,2% και οι κατασκευές κτιρίων κατά 15,2%. Στην ΕΕ, τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 14,9% και οι κατασκευές κτιρίων κατά 13,3%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή στις κατασκευές παρατηρήθηκαν στη Γαλλία (-41,2%), στην Ιταλία (-35,4%) και στο Βέλγιο (-23,2%).

Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+ 28,1%), τη Γερμανία (+ 5,1%), την Πολωνία και τη Φινλανδία (και οι δύο + 1,5%).

ΚΥΠΕ - Αθανάσιος Αθανασίoυ

 
20997
Thumbnail