Ο Υφυπουργός Έρευνας στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών

Καθοριστικής σημασίας η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος εκπροσώπησε την Κύπρο στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών, που πραγματοποιήθηκε, υπό τη Γαλλική Προεδρία, στις 8 και 9 Μαρτίου 2022 στις πόλεις Παρίσι και Νεβέρ της Γαλλίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου, συζητήθηκε η ανάγκη οικοδόμησης ενός ισχυρού οικοσυστήματος κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη που να διασφαλίζει την προστασία και την ανθεκτικότητα των δικτύων και υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την ετοιμότητα συλλογικής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης κλίμακας, και να υποστηρίζει παράλληλα την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών. Πρόσθετα, σημειώθηκε η ανάγκη επανεκτίμησης τυχόν γεωπολιτικών εξαρτήσεων των ευρωπαϊκών ευρυζωνικών δικτύων, υπό το πρίσμα τόσο του Ουκρανικού όσο και της ευρύτερης αστάθειας και αβεβαιότητας που παρατηρείται στο παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Υφυπουργός επεσήμανε πως η κυβερνοασφάλεια αποτελεί μία παγκόσμια ανησυχία, πιο επίκαιρη από ποτέ, προσθέτοντας πως είναι καθήκον μας η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ασφαλούς περιβάλλοντος πληροφοριακών και δικτυακών υποδομών, δικτύων και υπηρεσιών, που να διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών αλλά και να τους επιτρέπει να αντλούν τα μέγιστα οφέλη από την ψηφιακή οικονομία. Τόνισε την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης του υφιστάμενου ευρωπαϊκού πλαισίου προστασίας και συντονισμού (CSIRT-Network και CyCLONE), δίνοντας παράλληλα ώθηση στην ολοκλήρωση και ταχεία εφαρμογή του νέου σχετικού νομοθετικού πλαισίου, ενώ στάθηκε στη σημασία διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών -σε πραγματικό χρόνο- μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και της θέσπισης μηχανισμού άμεσης τεχνικής υποστήριξης σε περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας συμβάντων και κρίσεων.

«Η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η εμπιστοσύνη είναι δομικά στοιχεία ενός ασφαλούς ευρωπαϊκού κυβερνοχώρου», ανέφερε ο κ. Κόκκινος, τονίζοντας πως η Κύπρος, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση και αναπτύσσοντας ανθεκτικές και εύρωστες υποθαλάσσιες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, μπορεί να αποτελέσει πύλη δεδομένων προς την Ευρώπη, καθώς και πυλώνα σταθερότητας σε περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και της προώθησης της επαγγελματικής κατεύθυνσης στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας, για ενδυνάμωση των δυνατοτήτων της ΕΕ και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες και εξελισσόμενες ανάγκες και προκλήσεις.

Σε γεύμα εργασίας που ακολούθησε, οι αρμόδιοι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τα ζητήματα των υβριδικών απειλών, της παραπληροφόρησης και της χειραγώγησης των πληροφοριών στο Διαδίκτυο, ειδικότερα σε κρίσιμες χρονικές συγκυρίες και καταστάσεις, όπως η σημερινή, τονίζοντας την ανάγκη μίας κοινής προσέγγισης για μετριασμό των φαινομένων αυτών αλλά και αντιμετώπιση των πολλαπλών αρνητικών συνεπειών τους για την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, η Γαλλική Προεδρία ενημέρωσε ότι προτίθεται να συντονίσει την ευρωπαϊκή προσπάθεια εφοδιασμού της Ουκρανικής Κυβέρνησης με τεχνολογικό εξοπλισμό, μέσω δωρεών των κρατών μελών και εταιρειών πληροφορικής, ενώ τα κράτη μέλη συνυπέγραψαν δυο Κοινές Προσκλήσεις («Joint Call to reinforce the EU’s cybersecurity capabilities» και «Joint Call by EU Ministers responsible for digital and electronic communications to the digital sector») -πρωτοβουλία της Γαλλικής Προεδρίας- δηλώνοντας αφενός την πρόθεσή τους για κοινή δράση για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στην Ένωση και, αφετέρου, καταδικάζοντας την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και καλώντας τις εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών να λάβουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για διασφάλιση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των υπηρεσιών τους.

Τέλος, εγκρίθηκε η Υπουργική Δήλωση με θέμα «Γυναίκες στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία», η οποία έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και τη διαμόρφωση κοινών λύσεων για προώθηση ενός ανοικτού, δίκαιου και χωρίς αποκλεισμούς οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογίας στην Ευρώπη, με ίση και ανεξαρτήτως φύλου εκπροσώπηση και πρόσβαση σε επενδύσεις και χρηματοδότηση.

 
21547