Ο Υπ. Γεωργίας στα εγκαίνια νέων περιβαλλοντικών γωνιών της Cyta

Δείτε τον χαιρετισμό του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, παρευρέθηκε στα εγκαίνια των νέων περιβαλλοντικών γωνιών της Cyta και στην απονομή του πιστοποιητικού «Zero Waste to Landfill».

Στην ομιλία του, δήλωσε πως το Υπουργείο Γεωργίας, ενθαρρύνει αλλά και στηρίζει δράσεις όπως αυτή που συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, με επικέντρωση στην πρόληψη, στη χωριστή συλλογή και διαλογή στην πηγή, καθώς και στην επίτευξη των φιλόδοξων ευρωπαϊκών στόχων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Δείτε την αυτούσιο χαιρετισμό Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή:

«Με μεγάλη χαρά παρευρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση για τα εγκαίνια των νέων Περιβαλλοντικών Γωνιών της Cyta και την απονομή του Πιστοποιητικού «Zero Waste to Landfill» στον Οργανισμό. Η Cyta, εφαρμόζοντας χωρίς παρεκκλίσεις τη φιλοπεριβαλλοντική πολιτική που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια, έχει αυτή τη φορά πιστοποιηθεί, από την εγνωσμένου κύρους εταιρεία επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων ΤUV Austria Cyprus, ως ο πρώτος οργανισμός «Zero Waste to Landfill» στην Κύπρο, δηλαδή ως οργανισμός που δεν μεταφέρει απόβλητα σε χώρους απόθεσης αποβλήτων, στις λεγόμενες χωματερές.

Όπως όλοι γνωρίζετε, η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους βασικούς στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, που οφείλουν τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής, ενθαρρύνει και στηρίζει δράσεις όπως αυτή που αναδεικνύουμε σήμερα, που συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, με επικέντρωση στην πρόληψη, στη χωριστή συλλογή και διαλογή στην πηγή, καθώς και στην επίτευξη των φιλόδοξων ευρωπαϊκών στόχων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Κύρια επιδίωξή μας, είναι η σταδιακή μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, στη βάση των πολιτικών και μέτρων που προωθούνται σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων ρευμάτων θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, αφού η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των δημοτικών αποβλήτων θα πρέπει να ανέλθει σε ποσοστό 55% μέχρι το 2025, 60% μέχρι το 2030 και 65% μέχρι το 2035. Στόχος είναι, μέχρι το 2035, οι συνολικές ποσότητες αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής να μειωθούν στο 10% των συνολικών ποσοτήτων που παράγονται. Οι στόχοι αυτοί καθιστούν άμεση προτεραιότητα τη λήψη μέτρων για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, έτσι ώστε να μην καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, με επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, με οικονομικές απώλειες και με κίνδυνο μη επίτευξης των ευρωπαϊκών μας στόχων.

Φίλες και φίλοι,

Με γοργούς ρυθμούς, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, με στόχο τη δημιουργία επαρκών υποδομών και τη θεσμοθέτηση αποτελεσματικών διαδικασιών για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Ήδη η Κυβέρνηση, ανάμεσα σε άλλα, έχει διαμορφώσει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη διαλογή στην πηγή και τη χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων, ενώ προωθεί την επέκταση και ενίσχυση του Δικτύου Πράσινων Σημείων, καθώς και τη ρύθμιση της νομικής ευθύνης του παραγωγού σε επιπρόσθετες ροές αποβλήτων, όπως είναι τα φάρμακα και τα πλαστικά γεωργικής προέλευσης. Στην υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών, σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι ιδιωτικοί οργανισμοί και οι επιχειρήσεις. Η Cyta, εφαρμόζοντας απλές πρακτικές και αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες του προσωπικού της, κατάφερε να μειώσει την παραγωγή αποβλήτων, ενώ το ελάχιστο που απομένει, αποστέλλεται προς χωριστή συλλογή και αξιοποίηση από αδειοδοτημένες μονάδες.  Η σημερινή απονομή του πιστοποιητικού «Zero Waste to Landfill», αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών του συνόλου του προσωπικού της CYTA, το οποίο με τη σειρά του τιμάται σήμερα από τον Οργανισμό, με την απονομή τιμητικών πλακετών. Παράλληλα, με τη δημιουργία των Πράσινων Γωνιών, κάποιες εκ των οποίων εγκαινιάζουμε σήμερα, η Cyta συνεισφέρει ευρύτερα στην κοινωνία, ενισχύοντας τις υποδομές που παρέχονται στους συμπολίτες μας, διευκολύνοντας τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων και συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα ανακύκλωσης.

Κλείνοντας, συγχαίρω για άλλη μια φορά τη CΥΤΑ για τη φιλοπεριβαλλοντική πολιτική της, με δράσεις που μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλους οργανισμούς. Η κάθε προσπάθεια είναι σημαντική, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων, προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στην πατρίδα μας».

 
17320
Thumbnail