Οδυσσέας: Δεν κάνουν σωστό έλεγχο στις τιμές των καυσίμων

Πάει Βουλή σήμερα - Συζητείται η Έκθεση Ελεγκτικής για το Υπ. Ενέργειας – Πρόβλημα και στις βιομηχανικές

Μη ικανοποιημένη δηλώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία από το Υπουργείο Ενέργειας κατά τους ελέγχους που διενέργησε το Υπουργείο σχετικά με τις τιμές των πετρελαιοειδών, αλλά και με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις βιομηχανικές περιοχές.  

Θέματα τα οποία θα θίξει ο Γενικός Ελεγκτής στη σημερινή (16/3) συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου που συζητά την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υπουργείο Ενέργειας. 

Ειδικότερα, όπως αναγράφεται στην Έκθεση, η εξουσία που δόθηκε στην Υπουργό Ενέργειας για να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να καθορίζει ανώτατες τιμές πώλησης των πετρελαιοειδών ήταν σύμφωνα με την άποψη της ΕΥ προβληματική και αναποτελεσματική, καθώς υπήρχαν αδυναμίες στη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης των τιμών. 

>>> Διαβάστε εδώ αυτούσια την Ειδική Έκθεση <<<

Όπως επεξηγεί η ΕΥ το Υπουργείο μέχρι και τη ψήφιση τροποποιητικού Νόμου, η Υπουργός είχε την εξουσία «να καθορίζει ανώτατες τιμές πώλησης, για όλα ή μερικά από τα πετρελαιοειδή, όταν εύλογα πιστεύει ότι το ύψος των τιμών στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην αγορά είναι σε υπερβολικά πιο ψηλό επίπεδο από ό,τι δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες», ωστόσο, όπως σημειώνει η ΕΥ αυτό ήταν προβληματικό καθώς για να καταλήξει κάποιος στο συμπέρασμα πως οι τιμές των πετρελαιοειδών είναι σε «υπερβολικά πιο ψηλό επίπεδο», είναι η χονδρική τιμή να είναι κατά 10% υψηλότερη από τη λογική τιμή τότε, προφανώς, σύμφωνα με την Ελεγκτική, τα επίπεδα «αποδεκτής απόκλισης» (1,5% - 2,6%), απέχουν πολύ από το να θεωρηθεί ότι πληρούται η προϋπόθεση που έθετε ο Νόμος». 

Παράλληλα η Ελεγκτική αναφέρει σε άλλο σημείο πως η μέθοδος υπολογισμού από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή της αποδεκτής χονδρικής τιμής πώλησης στις περιπτώσεις των ανεξάρτητων πρατηρίων επιτρέπει στις εταιρείες πετρελαιοειδών να χρεώνουν υπερβολικά τα μη συνδεδεμένα με αυτές πρατήρια (DODOs), μετακυλίοντας σε αυτά δαπάνες των δικών τους πρατηρίων.

Πρόβλημα και με τις Βιομηχανικές Περιοχές 

Την ίδια ώρα η Ελεγκτική εντοπίζει αδυναμίες σχετικά και με τις κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές και τις συμβάσεις μίσθωσης σε ιδιώτες. 

Πιο συγκεκριμένα, η Ελεγκτική σημειώνει στην Έκθεση της πως διαπίστωσε πως σε αρκετές περιπτώσεις υπενοικίασης των βιομηχανικών τεμαχίων, οι μισθωτές εισπράττουν πολλαπλάσια χρηματικά ποσά σε σχέση με το ενοίκιο που καταβάλλουν στο Υπουργείο. Θέση του Υπουργείου είναι ότι η Κυβέρνηση ενοικιάζει γη, ενώ οι μισθωτές υπενοικιάζουν τα κτήριά τους. Η Ελεγκτική ωστόσο σημειώνει ότι τα σημαντικά ποσά που εισπράττουν οι μισθωτές, εκ των πραγμάτων, δεν οφείλονται μόνο στα κτήρια που έχουν ανεγερθεί, αλλά και στο πλεονέκτημα της τοποθεσίας ορισμένων βιομηχανικών περιοχών, το οποίο τελικά επωφελούνται οικονομικά μισθωτές των βιομηχανικών τεμαχίων και όχι οι πραγματικοί χρήστες (βιομήχανοι ή/και βιοτέχνες) αλλά ούτε και ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης των τεμαχίων, δηλαδή το Κράτος. 

Μάλιστα, όπως αναφέρεται από την ΕΥ, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενες εκθέσεις μας, οι υπενοικιαστές είναι κυβερνητικά τμήματα. Η Ελεγκτική θεωρεί σκανδαλώδες το Κράτος να παραχωρεί γη έναντι χαμηλού ενοικίου με στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας και ο μισθωτής να την υπενοικιάζει – και δη σε κυβερνητικά τμήματα – εισπράττοντας πολλαπλάσιο ενοίκιο από αυτό που ο ίδιος καταβάλλει, χωρίς μάλιστα να εξυπηρετείται ο αρχικός σκοπός λειτουργίας των βιομηχανικών περιοχών.

Την ίδια ώρα η Ελεγκτική εντοπίζει και πρόβλημα με τα εισπρακτέα ποσά από ενοίκια Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών. 

Σύμφωνα με την Έκθεση, από το σύνολο των εισπρακτέων ενοικίων βιομηχανικών περιοχών ύψους €6.377.512 στις 31.12.2019, ποσό ύψους €4.309.964 (ή ποσοστό 67,6%) αφορά σε καθυστερήσεις προηγούμενων ετών, ποσό ύψους €1.220.454 (ή ποσοστό 19,1%) αφορά σε καθυστερήσεις για το 2019, ενώ ποσό ύψους €847.094 (ή ποσοστό 13,3%) αφορά σε τόκους. Σημειώνεται επίσης ότι, το συνολικό οφειλόμενο ποσό ύψους €6.377.512 αφορά σε 244 από τους 895 περίπου μισθωτές (ή ποσοστό 27,3% του συνολικού αριθμού μισθωτών), ενώ ποσό ύψους €2.478.690 (ή ποσοστό 38,9% του συνολικού ποσού), η είσπραξη του οποίου, σύμφωνα με την Έκθεση θεωρείται επισφαλής, αφορά σε μόνο 37 μισθωτές (ή ποσοστό 4,1% του συνολικού αριθμού μισθωτών).

Επίσης, σύμφωνα με την Ελεγκτική, 195 μισθωτές (ή 21,8% του συνολικού αριθμού μισθωτών) όφειλαν ενοίκια και κατά την 31.12.2018, εκ των οποίων 103 μισθωτές (ή 11,5% του συνολικού αριθμού μισθωτών) με συνολική οφειλή ύψους €4.895.345 (ή ποσοστό 76,8% του συνολικού ποσού) δεν είχαν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό έναντι της οφειλής τους κατά τη διάρκεια του 2019.

Χ.Ζ. 

 
24969