ΟΕΒ: Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2021

Η ΟΕΒ μέσω γραπτής ανακοίνωσης, υπενθυμίζει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει προχωρήσει στην προκήρυξη του Εθνικού Διαγωνισμού για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας για το 2021.

Κύριος στόχος του θεσμού, αναφέρει η ανακοίνωηση, είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας καθώς και η προβολή των βέλτιστων πρακτικών στις χώρες που λαμβάνουν μέρος.

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει προχωρήσει στην προκήρυξη του Εθνικού Διαγωνισμού για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας  για το 2021.

Κύριος στόχος του θεσμού είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας καθώς και η  προβολή των βέλτιστων πρακτικών στις χώρες που λαμβάνουν μέρος.

Ειδικότερα ο διαγωνισμός θα συμβάλει:

•        Στην προώθηση της επιχειρηματικότητας

•        Στον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών

•        Στην αναγνώριση και ανταμοιβή των δημιουργικών πρωτοβουλιών που έχουν σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Σας διαβιβάζονται, τόσο για δική σας ενημέρωσή όσο και των μελών σας τα πιο κάτω ενημερωτικά έντυπα τα οποία βρίσκονται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας.

1.       Ανακοίνωση του Υπουργείου για την προκήρυξη του διαγωνισμού

2.       Γενική πληροφόρηση για τον διαγωνισμό

3.       Αίτηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό – στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Θεοδώρου, Λειτουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας Α’ στο Υπουργείο, τηλ.22867176, [email protected] ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/All/195E401B6B24B9ACC22581A80021FBEA?OpenDocument .

 
20767