ΟΕΒ: Σε ισχύ ο νόμος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών

Επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών για φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι, από 14/02/2020, τέθηκε σε ισχύ ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν11(Ι)/2020), αναφέρει σε σημερινή (18/2) της ανακοίνωση η ΟΕΒ.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο, συμπληρώνει η ΟΕΒ, επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών για φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015 ως ακολούθως:

  • Για όλες τις οφειλές οι οποίες αφορούν φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015 και οι οποίες είναι καταχωρημένες στα μητρώα του Τμήματος Φορολογίας, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης με δόσεις, από τις 14/02/2020 και για περίοδο 6 μηνών (δηλαδή μέχρι 14/08/2020).
  • Φορολογικές Δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί και αφορούν περιόδους μέχρι 31/12/2015 μπορούν να υποβληθούν μέχρι30/06/2020.
  • Η ρύθμιση ακυρώνεται αυτοδίκαια όταν ένας φορολογούμενος καθυστερεί σωρευτικά περισσότερο από πέντε (5) δόσεις, αντί για (3) δόσεις που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Οι υπόλοιπες πρόνοιες της περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών, Νομοθεσίας εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουμένως.

 
11258
Thumbnail