Oι 19 διευκρινήσεις για επιδοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις επιδοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων

Tο Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, είναι ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στις 28 Μαϊου, δια του Υπουργού Οικονομικών, στο πλαίσιο στήριξης της οικονομίας.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται, για ένα πακέτο που στηρίζει τους νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν στέγη, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τα νοικοκυριά και αφορά δανειοδότηση που έχει συναφθεί ή θα συναφθεί την περίοδο από την 1.3.2020 μέχρι 31.12.2020.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση επιτοκίου για καθορισμένο χρονικό διάστημα αλλά και καθορισμένο ανώτατο ύψος δανείου, μπορούν να αποτελέσουν την κατάλληλη, αναγκαία αλλά και στοχευμένη λύση υπό τις παρούσες συνθήκες. 

Η Αρμόδια και χορηγούσα αρχή του μέτρου καθορίστηκε το Γενικό Λογιστήριο/Υπουργείο Οικονομικών.

 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Λεπτομέρειες: 

  • Το ανώτατο όριο επιτοκίου για το σύνολο του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,30%.

  • Η μέγιστη επιδότηση του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαίες μονάδες (150 μονάδες βάσης)

  • Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €300.000.

  • Διευκρινίζεται ότι, τα νέα στεγαστικά δάνεια δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής υφιστάμενων στεγαστικών δανείων είτε εξυπηρετούμενων, είτε μη εξυπηρετούμενων.

Επιπλεόν το Υπουργείο Οικονομικών προέβει σε 19 ερωτοαπαντήσεις για να ξεκαθαρίσει όλα τα ερωτήματα που πιθανόν να δημιουργούνται ως εξής:

1. Ερώτηση: Να διευκρινιστεί κατά πόσον τα δάνεια που εμπίπτουν στο Σχέδιο είναι αυτά που συνάφθηκαν ή αυτά που εκταμιεύθηκαν από 1/3/2020 – 31/12/2020.

Απάντηση: Αφορά δάνεια τα οποία εγκρίθηκαν / θα εγκριθούν από τα ΑΠΙ ΑΠΟ 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020. Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία έγκρισης του από το ΑΠΙ.

2. Ερώτηση: Το Σχέδιο καλύπτει μόνο δάνεια ή και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις, όπως όρια σε τρεχούμενους λογαριασμούς κλπ.

Απάντηση: Καλύπτει μόνο δάνεια τακτής αποπληρωμής.

3. Ερώτηση: Ο καθορισμός του Euribor ως το βασικό επιτόκιο των επιλέξιμων δανείων δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα σε αριθμό Τραπεζών που τα βασικά επιτόκια τους δεν συνδέονται με το Euribor. Υπάρχει περίπτωση για χρήση του βασικού επιτοκίου της τράπεζας; 

Απάντηση: Για σκοπούς ομοιομορφίας και καλύτερης διαχείρισης, δικαιούχα θα είναι τα δάνεια με βασικό επιτόκιο το Euribor 6 μηνών πλέον ανώτατο περιθώριο επιτοκίου 230 μονάδες βάσης .

4. Ερώτηση: Επιδότηση μη εξυπηρετούμενων δανείων: Σε περίπτωση που ένα δάνειο κατά την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης είναι μη εξυπηρετούμενο, θα χάνει το δικαίωμα επιδότησης για ολόκληρη την περίοδο, ή θα καταβάλλεται ποσοστιαία για την περίοδο που ήταν εξυπηρετούμενο;

Απάντηση: Η υποχρέωση της επιχορήγησης επιτοκίου τερματίζεται από την ημέρα που οι καθυστερήσεις υπερβούν τις 90 ημέρες.

 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

5. Ερώτηση: Η επιδότηση θα πιστώνεται στο δάνειο και στον υπολογισμό της δόσης θα λαμβάνεται υπόψη η επιδότηση ή θα πιστώνεται η επιδότηση στον τρεχούμενο του πελάτη;. Η υλοποίηση της πρώτης επιλογής είναι τεχνικά εξαιρετικά δύσκολη, επίσης λειτουργικά είναι σύνθετη, π.χ. σε περίπτωση που πελάτης χαρακτηρίζεται / αποχαρακτηρίζεται ως μη εξυπηρετούμενος μέσα στην ίδια περίπτωση αναφοράς.

Απάντηση: Η κατάθεση της επιδότησης θα γίνεται στο Λογαριασμό του δανείου που επιδοτείται το επιτόκιο και όχι σε άλλο λογαριασμό. Το ΓΛ θα εμβάζει το συνολικό ποσό της επιδότησης σε έκαστο ΑΠΙ και το ΑΠΙ θα το κατανέμει στους λογαριασμούς των δανείων.

6. Ερώτηση: Να διευκρινιστεί κατά πόσο το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια αφορά μόνο αγορά πρώτης κατοικίας ή και κατασκευή πρώτης κατοικίας, ανακαίνιση πρώτης κατοικίας, αγορά οικοπέδου για άμεση κατασκευή κατοικίας κτλ.

Απάντηση: Αφορά μόνο νέα δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Ως εκ τούτου καλύπτει την αγορά πρώτης κατοικίας και κατασκευή πρώτης κατοικίας (περιλαμβανομένου και μέρους του δανείου για την αγορά του οικοπέδου) και δεν καλύπτει ανακαίνιση υφιστάμενης κατοικίας ;ή της αγοράς / κατασκευής εξοχικής κατοικίας.

7. Ερώτηση: Να διευκρινιστεί κατά πόσο το συνολικό ποσό του δανείου δύναται να υπερβαίνει το ύψος του δανείου που επιχορηγείται για νέα στεγαστικά δάνεια.

Απάντηση: Το ανώτατο ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €300 χιλ.

8. Ερώτηση: Στο σχέδιο επιδότησης δεν γίνεται αναφορά για τη δυνατότητα των δικαιούχων όπως αιτηθούν δανείων από περισσότερα από ένα Πιστωτικά Ιδρύματα. Παρακαλώ όπως επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα.

Απάντηση: Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα για το επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο να λαμβάνεται πέραν του ενός ΑΠΙ.

9. Ερώτηση: Σε περίπτωση δανείων πολλαπλών σκοπών, το οποίο συμπεριλαμβάνει και στεγαστικούς σκοπούς παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί κατά πόσο η επιδότηση θα αφορά μόνο το μέρος του δανείου που αφορά την ιδιοκατοίκηση.

Απάντηση: Η επιδότηση θα αφορά μόνο νέα δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Ως εκ τούτου καλύπτει την αγορά πρώτης κατοικίας και κατασκευή πρώτης κατοικίας (περιλαμβανομένου και μέρους του δανείου για την αγορά του οικοπέδου) και δεν καλύπτει ανακαίνιση υφιστάμενης κατοικίας η της αγοράς / κατασκευής εξοχικής κατοικίας.

10. Ερώτηση: Να διευκρινιστεί πως να υπολογίζεται η παροχή επιδότησης σε περίπτωση όπου στην διάρκεια των 4 χρόνων ο δανειολήπτης έχει μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις οι οποίες τακτοποιούνται.

Απάντηση: Η επιχορήγηση του επιτοκίου θα τερματίζεται από την ημερομηνία που το επιδοτούμενο δάνειο παρουσιάσει καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών. Η επιχορήγηση του επιτοκίου θα επαναρχίζει όταν οι καθυστερήσεις μειωθούν κάτω από τις 90 ημέρες. Η επιδότηση επιτοκίου συνεχίζεται και σε περίπτωση που ο δανειολήπτης έχει μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις οι οποίες ρυθμίζονται και ο δανειολήπτης ακολουθεί τη νέα ρύθμιση.

 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

11. Ερώτηση: Να διευκρινιστεί κατά πόσον αίτηση για τα Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια μπορούν να υποβάλουν μόνο μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και να έχουν κυπριακή υπηκοότητα. 

Απάντηση: Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός.

12. Ερώτηση: Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν για τα νέα δάνεια με βάση τιμολόγησης το 6 months Euribor, το 6 months Euribor θα περιορίζεται στο μηδέν (zero floor), εφ όσον είναι αρνητικό;

Απάντηση: Το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο με το περιθώριο του επιτοκίου να μην υπερβαίνει τις 230 μονάδες βάσης για τα στεγαστικά δάνεια. Το βασικό επιτόκιο θα είναι το Eurιbor 6 μηνών ως εκάστοτε ανακοινώνεται (σήμερα με βάση το Euribor στις 2/1/2020 αυτό ανέρχεται στο - 0,323%).

13 Ερώτηση: Στην περίπτωση δανείων τα οποία έχουν ήδη εκταμιευθεί μετά τις 01/03/2020, πως θα ελεγχθεί εάν εμπίπτουν στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίου και πως θα αξιολογηθούν οι πελάτες για να δικαιούνται την επιδότηση του επιτοκίου; Τέτοια δάνεια, φέρουν άλλους όρους. Στην περίπτωση που αποφασιστεί ότι τέτοια δάνεια εμπίπτουν στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίου, θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των συμβάσεων;

Απάντηση: Το ΑΠΙ θα εξετάσει αν το υφιστάμενο δάνειο εμπίπτει στους όρους του Σχεδίου. Αν χρειάζονται τροποποιητικές συμβάσεις για να εμπίπτει στο Σχέδιο αυτές θα πρέπει να υπογραφούν μέχρι την 31/12/2020.

14. Ερώτηση: Η αποπληρωμή των δανείων αφορά καταβολή κεφαλαίου και τόκου. Θα επιτρέπεται περίοδος χάριτος ή εφ άπαξ αποπληρωμή στη λήξη του δανείου;

Απάντηση: Το δάνειο θα πρέπει να είναι τακτής αποπληρωμής και δύναται να περιλαμβάνει περίοδο χάριτος ή εφάπαξ αποπληρωμή Η επιχορήγηση του επιτοκίου θα καταβάλλεται επί το εκάστοτε υπόλοιπο του επιδοτούμενου δανείου. Η περίοδος επιδότησης ξεκινά από την ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης του δανείου.

15. Ερώτηση: Οι νομικές συμβάσεις καθώς και οι σχετικοί όροι των συμβάσεων, θα πρέπει να ετοιμαστούν από την κάθε τράπεζα ξεχωριστά, ή θα ετοιμάζονται από το Φορέα Χρηματοδότησης;

 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Απάντηση: Το Σχέδιο δεν προνοεί την δημιουργία Φορέα Χρηματοδότησης. Για την παραχώρηση των δανείων ισχύουν, οι πρόνοιες του Σχεδίου, οι πρόνοιες της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων καθώς και οι πολιτικές του κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Ως εκ τούτου το κάθε ΑΠΙ θα ετοιμάσει τις δικές του συμβάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόνοιες του Σχεδίου.

16. Ερώτηση: Απαιτείται στο Σχέδια όπως το ΑΠΙ εξετάζει αν ο αιτητής δανείου έχει ρυθμίσει τις φορολογικές του οφειλές προς το Κράτος με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης. Ο έλεγχος αυτός δεν θα πρέπει να γίνεται από την Τράπεζα αλλά από το Υπουργείο Οικονομικών κατά την προσκόμιση της αίτησης για επιδότηση του επιτοκίου, αφού το Υπουργείο έχει τους μηχανισμούς για να κάνει όλους τους σχετικούς ελέγχους που απαιτούνται. Σε περίπτωση που η υποχρέωση αυτή παραμείνει, τότε θα πρέπει να 4 ΥΠΟΙΚ/ΔΔ/ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟ διευκρινιστεί τι καλύπτεται από τον όρο φορολογικές υποχρεώσεις (π.χ. φόρος εισοδήματος, κοινωνικές ασφαλίσεις, αμυντική εισφορά, ΦΠΑ σε περίπτωση αυτοεργοδοτούμενου κτλ.) το είδος της βεβαίωσης που πρέπει να προσκομίζουν οι αιτητές και τη διαδικασία λήψης αυτής καθώς θα υπάρχουν ερωτήματα από τους πελάτες.

Απάντηση: Επιπρόσθετα οποιονδήποτε άλλων εγγράφων, δηλώσεων δυνατόν να ζητηθούν από τα ΑΠΙ, οι αιτητές θα προσκομίζουν βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας για διευθετημένες ή σε ρύθμιση των φορολογικών οφειλών τους. Η ημερομηνία της βεβαίωσης δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πιο πάνω βεβαίωση, θα αποστέλλεται από τα ΑΠΙ στο ΥΠΟΙΚ/ΓΛ μαζί με την Συμφωνία Δανείου.

17. Ερώτηση: Το ΑΠΙ απαιτείται όπως αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών αντίγραφο της δανειακής σύμβασης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβάσεις δανείων περιλαμβάνουν και άλλα στοιχεία (εξασφαλίσεις, ειδικοί όροι) που δεν άπτονται των προϋποθέσεων για λήψη της επιδότησης, αυτές δεν θα πρέπει να αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Επιπλέον, δημιουργείται και θέμα προσωπικών δεδομένων στις περιπτώσεις παρουσίας παρόχων εξασφάλισης άλλων από τους αιτητές του δανείου.

Απάντηση: Θα αποστέλλονται μόνο οι συμβάσεις δανείων. Να ζητηθεί μέσω των ΑΠΙ από τους δανειολήπτες η έγκριση για αποστολή των συμβάσεων τους καθώς και προσωπικών τους δεδομένων κατά την διάρκεια της παρακολούθησης των δανείων από το ΥΠΟΙΚ/ΓΛ.

18. Ερώτηση: Το Αρχείο που θα στείλει το ΑΠΙ θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλα τα ΑΠΙ για ομοιομορφία. Τα αρχείο θα πρέπει να υποβάλλεται encrypted ή μέσω συγκεκριμένης πλατφόρμας όπως με το ΕΕΕ. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποια ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποστέλλεται το αρχείο.

Απάντηση: Ετοιμάζεται από το ΥΠΟΙΚ/ΓΛ κοινό αρχείο για όλα τα συμμετέχουσα στο Σχέδια ΑΠΙ και το οποίο θα υποβάλλεται κρυπτογραφημένο

19. Ερώτηση: Για στεγαστικά δάνεια, ο αιτητής να μην έχει πέραν των 30 ημερών καθυστερήσεις οποιοδήποτε ΑΠΙ κατά την υποβολή της αίτησης.

Απάντηση: Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο Σχέδιο. Για την παραχώρηση των δανείων ισχύουν οι πρόνοιες του Σχεδίου, της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων καθώς και οι πολιτικές του κάθε πιστωτικού ιδρύματος.

 
23580