Οι 4 σημαντικές αλλαγές στα της Οικονομίας που ψήφισε η Βουλή

Οικονομικό «ανεμάλιασμα» στη Βουλή: ΦΠΑ, Πλαφόν, Εγγυητές, Εκποιήσεις

Με την υπερψήφιση σημαντικών προτάσεων νόμων και νομοσχεδίων που αφορούν τα της Οικονομίας προχώρησε η Ολομέλεια της Βουλής κατά την συνεδρία της την Πέμπτη 14/7, και ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις και η ακρίβεια πιέζουν όλο και περισσότερο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα, οι 4 σημαντικές αλλαγές αφορούν την αποφυγή ειδικού ΦΠΑ στην ενέργεια, τόσο στα καύσιμα κίνησης, όσο και στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, την δυνατότητα στον αρμόδιο Υπουργό να επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων σε ειδικές περιπτώσεις για προστασία των καταναλωτών, την διεύρυνση του πεδίου εξουσιών του αρμόδιου Υπουργού, με την παροχή δυνατότητας καθορισμού ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους εταιρειών, τα δύο νομοσχέδια που σχετίζονται με το πλαίσιο εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων, αλλά και την τρίμηνη αναστολή εκποιήσεων

Τι αφορούν οι νόμοι για το ΦΠΑ 

Οι δύο προτάσεις νόμου αφορούν την μην επιβολή ΦΠΑ μέχρι το τέλος του 2022 επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο βαρύνονται τα πετρελαιοειδή και την επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ μέχρι το τέλος του 2022 στην αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων που είναι ενσωματωμένη στους τελικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Η πρόταση νόμου για τη μην επιβολή ΦΠΑ μέχρι το τέλος του 2022 επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο βαρύνονται τα πετρελαιοειδή, η οποία τροποποιεί τον περί φόρου προστιθέμενης αξίας νόμο, κατατέθηκε από τον Στέφανο Στεφάνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ. Υπέρ ψήφισαν 31 βουλευτές και κατά 15.

Σκοπός της άλλης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους Νικόλα Παπαδόπουλο, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και στην οποία προστέθηκε εισηγητής η ΔΗΠΑ, είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων που είναι ενσωματωμένη στους τελικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και στην οποία περιλαμβάνονται το ποσοστό του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το κόστος αγοράς καυσίμων και το κόστος της διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων, να υπόκειται προσωρινά, μέχρι το τέλος του έτους 2022, στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ).

Τι αφορά το πλαφόν στις τιμές καυσίμων

Η Ολομέλεια αποφάσισε να υπερψηφίσει την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ η οποία εισηγείτο να δοθεί η δυνατότητα στον αρμόδιο Υπουργό να επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων σε ειδικές περιπτώσεις για προστασία των καταναλωτών

Ταυτόχρονα η Ολομέλεια υπερψήφισε και νομοσχέδιο το οποίο διευρύνει το πεδίο εξουσιών του Υπουργού Ενέργειας και Εμπορίου, με την παροχή δυνατότητας καθορισμού ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρώτη πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ σκοπός της είναι η τροποποίηση του περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμου, ώστε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να δύναται να εκδίδει διατάγματα τα οποία θα καθορίζουν τις ανώτατες τιμές πώλησης για όλα ή μερικά από τα πετρελαιοειδή, όταν το ύψος των τιμών στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην αγορά είναι σε πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες, καθώς και για σκοπούς προστασίας των καταναλωτών.  

Την ίδια ώρα, το νομοσχέδιο κρίνεται αναγκαίο για παρεμπόδιση της αθέμιτης κερδοφορίας οποιουδήποτε εμπλεκόμενου στη χονδρική ή/και λιανική πώληση των προϊόντων τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα της υπό τροποποίηση υφιστάμενης νομοθεσίας, σε περιόδους κατά τις οποίες διαταράσσονται οι συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας και επηρεάζονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες συγκεκριμένων προϊόντων ή πρώτων υλών. (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ)

Τι αφορά το πλαίσιο για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων 

Εν μέσω αντεγκλήσεων και αναφορών που έφτασαν μέχρι και τον Ανδρέα Βγενόπουλο, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τα δύο νομοσχέδια που σχετίζονται με το πλαίσιο διαχείρισης καθυστερήσεων, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εκταμίευσης της πρώτης δόσης ύψους €85 εκατ. από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

Τα δύο νομοσχέδια, τα οποία συζητούνται από τα μέσα του 2021 και η ψήφισή τους είχε αναβληθεί τον Δεκέμβριο του 2021 εγκρίθηκαν σε νόμο με 30 ψήφους υπέρ (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, Οικολόγοι) και εναντίον 21 ψήφους από το ΑΚΕΛ, την ΕΔΕΚ, το ΕΛΑΜ. Εξάλλου η Ολομέλεια απέρριψε τέσσερις προφορικές τροπολογίες της ΕΔΕΚ.

>>> Διαβάστε τι είχε προηγηθεί ΕΔΩ <<<

Το πρώτο νομοσχέδιο αποσκοπεί στην τροποποίηση του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να δημιουργηθεί πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά στην τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του Κτηματολογίου και της βάσης δεδομένων Άρτεμις για τους εγγυητές και συνδεδεμένα πρόσωπα και παρόχους εξασφάλισης κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ). 

Τι αφορά η τρίμηνη αναστολή εκποιήσεων

Αφορά τη στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022. 

Υπέρ της πρότασης τάχθηκαν 34 παρόντες βουλευτές, ενώ 16 τάχθηκαν εναντίον. Δεν υπήρξαν αποχές.

Η πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε υπό την μορφή του κατεπείγοντος, τροποποιεί τους περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτων νόμους του 1965 μέχρι 2022.

Συγκεκριμένα, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να επαναθεσπιστεί η στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022 λόγω των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχουν επιφέρει τόσο η πανδημία Covid – 19 όσο και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η αναστολή αφορά κύρια κατοικία του χρεώστη η εκτιμώμενη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350.000 και επαγγελματική στέγη του χρεώστη, η οποία χρησιμοποιείται ως χώρος στέγασης επιχείρησης με ετήσιο κύκλο εργασιών, που δεν υπερβαίνει τις €750.000.

Επίσης, αφορά αγροτεμάχιο του χρεώστη η εκτιμώμενη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις €100.000.

Μάλιστα για το όλο ζήτημα άμεση ήταν και η αντίδραση του Υπουργού Οικονομικών ο οποίος σημείωσε σε γραπτή του δήλωση ότι αυτή η εξέλιξη φέρει κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα βλέπει πρόβλημα με το Mortgage to Rent. (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ).

 
23577