Οι Εκστρατείες διαφώτισης του Υφ. Τουρισμού και τα ποσά για 2020

Αναλυτικά τι περιλαμβάνεται στις εκστρατείες διαφώτισής του Υφυπουργείου μέσα από την έκθεση του προϋπολογισμού του 2020

Ένα σημαντικό κομμάτι από το προϋπολογισμό του υφυπουργείου Τουρισμού για το 2020 αφορά τις εκστρατείες διαφώτισης και τις καμπάνιες για προσέλκυση νέων υποψήφιων επισκεπτών-τουριστών καθώς και σε Τουριστικές εκθέσεις. Ουσιώδες κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού για το τουρισμό, οι εκστρατείες διαφώτισής παίρνουν και την μερίδα του λέοντος από  τον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου. Οι προτεινόμενες πιστώσεις φτάνουν το ύψος των €19.029.067.

>>>Διαβάστε επίσης - Υφ. Τουρισμού: Συμμετέχει σε 90 τουριστικές εκθέσεις το 2020<<<

Σε αυτό το προϋπολογισμένο ποσό περιλαμβάνονται ενέργειες όπως η δαπάνη για τη συνεργασία με τουριστικούς εταίρους στο Εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων και των αεροπορικών εταιρειών Επίσης η διενέργεια εντατικότερων διαφημιστικών εκστρατειών σε αγορές  προτεραιότητας, όπως αυτές καθορίστηκαν μέσα από το νέο επιχειρησιακό πλάνο καθώς και η δαπάνη για τη συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τη νέα ταυτότητα (Brand) της τουριστικής Κύπρου. Επίσης είναι και η δαπάνη για τη συνεργασία με νέο συνεργάτη που θα αναλάβει την αναβάθμιση και συντήρηση της ιστοσελίδας της Κύπρου, καθώς και νέο συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει την  αναβάθμιση και διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Υφυπουργείου για την προβολή της Κύπρου. Τέλος Ενέργειες προβολής, όπως εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων στην Κύπρο και  το εξωτερικό για την προώθηση του τουρισμού είτε αποκλειστικά του Υφυπουργείου.

Αναλυτικά ποιο κάτω  οι ενέργειες περιγραφικά και που θα στρέφεται η κάθε μία και που θα εστιάζουν:

(α)Δαπάνη για τη συνεργασία με τουριστικούς εταίρους στο Εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων και των αεροπορικών εταιρειών, η οποία κρίνεται επί του παρόντος ως μια από τις πιο αποδοτικές ενέργειες και  προσφέρει τις μεγαλύτερες άμεσες ευκαιρίες για ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος. Παρά την αυξανόμενη τάση  των ανεξάρτητων  ταξιδιωτών, επί του παρόντος  το μεγαλύτερο ποσοστό  του τουριστικού ρεύματος διοχετεύεται  μέσω των οργανωτών ταξιδιών, έστω και αν ο τρόπος  λειτουργίας τους αλλάζει  για να συμβαδίζει με τις νέες τάσεις της αγοράς. Επιπρόσθετα, οι από κοινού ενέργειες με τους οργανωτές συμπληρώνουν τις διαφημιστικές ενέργειες του Υφυπουργείου και έχουν αμεσότερο αποτέλεσμα.

)Τη διενέργεια εντατικότερων διαφημιστικών εκστρατειών σε αγορές  προτεραιότητας, όπως αυτές καθορίστηκαν μέσα από το νέο επιχειρησιακό πλάνο.  Η επιτυχία των διαφημιστικών εκστρατειών του Υφυπουργείου και η καθιέρωση του νέου «brand» που θα σχεδιαστεί δεν εξαρτάται μόνο από τα διαφημιστικά μηνύματα που προβάλλονται, αλλά και από την έκταση, ένταση, συστηματικότητα και συνέχεια των προσπαθειών αυτών σε σχέση με τα δεδομένα της κάθε τουριστικής αγοράς. Για τον λόγο αυτό κατά τον καταμερισμό των διαθέσιμων πιστώσεων στις ενέργειες που θα υλοποιηθούν στις επιμέρους διάφορες αγορές- πήγες τουρισμού λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων ο βαθμός προτεραιότητας και η συμβολή της κάθε αγοράς στο εισόδημα από τον τουρισμό, ο βαθμός διείσδυσης της Κύπρου στην κάθε αγορά και οι προοπτικές που παρουσιάζουν οι αγορές βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Λαμβάνεται επίσης υπόψη το διαφημιστικό κόστος σε κάθε αγορά για την αγορά χρόνου / χώρου, καθώς για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών διαφημιστικών εκστρατειών απαιτείται η διάθεση ενός ελάχιστου ποσού. Η δαπάνη αφορά όλες τις διαφημιστικές ενέργειες του Υφυπουργείου τόσο στα παραδοσιακά διαφημιστικά μέσα όσο και τα ηλεκτρονικά.

(γ) Τη δαπάνη για τη συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τη νέα ταυτότητα (Brand) της τουριστικής Κύπρου, την παραγωγή νέων διαφημιστικών/ προωθητικών υλικών, την παροχή συμβουλευτικών και άλλων σχετικών υπηρεσιών διαφημιστικού οίκου. Η επιλογή νέου συνεργάτη, καθώς και η παραγωγή νέων διαφημιστικών / προωθητικών υλικών κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία των στόχων της νέας Στρατηγικής και την αναβάθμιση της παρουσίας και προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό. Η υφιστάμενη ταυτότητα που προωθείται κρίνεται πεπαλαιωμένη και χρονολογείται από το 2010

(δ) Τη δαπάνη για τη συνεργασία με νέο συνεργάτη που θα αναλάβει την αναβάθμιση και συντήρηση της ιστοσελίδας της Κύπρου, καθώς και νέο συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει την  αναβάθμιση και διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Υφυπουργείου για την προβολή της Κύπρου. Στα πλαίσια της αναβάθμισης της ιστοσελίδας της Κύπρου έχει προγραμματιστεί και η λειτουργία ηλεκτρονικής τράπεζας πολυμέσων καθώς και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών χαρτών. Επιπρόσθετα, κύριος στόχος των νέων αυτών συνεργασιών θα είναι και η καλύτερη αξιοποίηση, τόσο της ιστοσελίδας, όσο και των μέσω κοινωνικής δικτύωσης ως δυναμικά εργαλεία μάρκετινγκ.

(ε)  Ενέργειες προβολής, όπως εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων στην Κύπρο και  το εξωτερικό για την προώθηση του τουρισμού είτε αποκλειστικά του Υφυπουργείου, συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Εξωτερικού, είτε συνδιοργανώσεις με άλλους συνεργαζόμενους φορείς του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα.

>>>Διαβάστε επίσης - «Κόκκινο» Υφυπουργείου Τουρισμού στην λειτουργία Hostels<<<

Η συμμετοχή του Υφυπουργείου Τουρισμού σε Εκθέσεις αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο προυπολογιζόμενο ποσό. Κάτω από την υποομάδα αυτή του προϋπολογισμού, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.200.000 που προορίζονται να καλύψουν τουριστικές εκθέσεις με περίπτερα, εργαστήρια πωλήσεων με κατ’ ιδίαν συναντήσεις με δυνητική πελατεία ειδικών μορφών τουρισμού όπως π.χ. αθλητικού/καταδυτικού/ποδηλατικού τουρισμού, συνεδριακού τουρισμού, γαμήλιου τουρισμού κ.ά καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων.

Ευαγόρας Προκοπίου
 
14191