Οι μισοί υπάλληλοι δουλειά από σπίτι από σήμερα

Όλα τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από σήμερα στην Κύπρο - Τι αλλάζει σε καφέ και εστιατόρια

Νέα μέτρα από σήμερα Δευτέρα στην Κύπρο. Πρόκειται για την δεύτερη δέσμη μέτρων που αποφασίστηκε στο Υπουργικό της 5ης Ιανουαρίου. (ΕΔΩ τα μέτρα που ξεκίνησαν στις 6/1

Μεταξύ άλλων από τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα επηρεάζονται χώροι εστίασης, κέντρα διασκέδασης, γάμοι και βαφτίσεις ενώ η τηλεργασία αυξάνεται στο 50%. 

Πάμε να δούμε τα νέα μέτρα:

Με τεστ η επιστροφή στο σχολείο - 2 τεστ την εβδομάδα οι μαθητές Δημοτικών

Θυμίζουμε κατ' αρχάς ότι ανοίγουν κανονικά τα σχολεία. Όλοι ανεξαιρέτως μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό κατά στην επιστροφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητική εξέταση Rapid test διάρκειας 48 ωρών

Οι μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητική εξέταση Rapid test δύο φορές την εβδομάδα.

• Οι κινητές μονάδες του Υπουργείου Υγείας θα συνεχίσουν να επισκέπτονται τα σχολεία για τη διενέργεια της εξέτασης Rapid test, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών.

• Υπενθυμίζεται πως, στη μέση εκπαίδευση οι μαθητές προσκομίζουν αρνητική εξέταση Rapid test ισχύος 72 ωρών.

• Υπενθυμίζεται ότι, από την άνω υποχρέωση εξαιρούνται οι μαθητές/μαθήτριες που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα (δύο δόσεις) ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης ισχύος 180 ημερών.

Μειώνονται τα άτομα σε εστίαση, κέντρα διασκέδασης, γάμους, βαφτίσεις

Από τις 10 Ιανουαρίου 2022, καθορίζεται ανώτατο όριο 200 ατόμων για χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, μουσικοχορευτικά κέντρα, γάμους και βαπτίσεις, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του μέγιστου αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο που είναι σε ισχύ. Υποχρεωτική εξυπηρέτηση αποκλειστικά σε τραπεζοκαθίσματα. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι καθορίζεται στα 8 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι στους πιο πάνω χώρους απαγορεύεται ο χορός.

Στο 50% η τηλεργασία

Από τις 10 Ιανουαρίου 2022, αυξάνεται το ποσοστό τηλεργασίας μέχρι το 50% του προσωπικού κάθε εταιρείας ή οργανισμού του τομέα παροχής υπηρεσιών καθώς και για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

• Διευκρινίζεται πως, το ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνει άτομα τα οποία λόγω νόσησης ή δήλωσης ως στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα τίθενται σε αυτοπεριορισμό και εργάζονται από το σπίτι και άτομα που έκαναν χρήση της άδειας ανάπαυσης τους.

• Προτεραιότητα να δίνεται στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

• Από το μέτρο της τηλεργασίας εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 10 άτομα.

• Εξαιρούνται οι ουσιώδεις υπηρεσίες* όπου ο εκάστοτε Προϊστάμενος ρυθμίζει την εξ’ αποστάσεως εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. (*Δείτε πιο κάτω κατάλογο με τις ουσιώδεις υπηρεσίες)

• Οι εργαζόμενοι που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα κατά της Covid-19 με τις δύο δόσεις για διδοσικά εμβόλια και μία δόση για το μονοδοσικό εμβόλιο, ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης (ισχύος 180 ημερών) υποχρεούνται όπως προσκομίζουν αρνητική εξέταση τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test ισχύος 7 ημερών. O έλεγχος διενεργείται με την επίδειξη γραπτού μηνύματος ή προσκόμισης του αποτελέσματος σε έντυπη μορφή.

• Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση εμβολίου στην περίπτωση διδοσικών εμβολίων ή 2η δόση στην περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου.

• Οι εργαζόμενοι (18+) που δεν έλαβαν καμία δόση εμβολίου, υποχρεούνται όπως προσκομίζουν αρνητική εξέταση PCR ισχύος 72 ωρών ή Rapid test ισχύος 48 ωρών. Ο έλεγχος γίνεται μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus.

• Για τα εμβολιασμένα άτομα ή τα άτομα που έχουν νοσήσει με COVID-19 ή τα άτομα που εξαιρούνται από τον εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους, η εξέταση Rapid test παραχωρείται δωρεάν στα σημεία δειγματοληψίας. Αυτό ισχύει και για τα άτομα που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου και δεν έχει παρέλθει η περίοδος που απαιτείται για τη λήψη της 2η δόσης.

• Κάθε οργανισμός, εταιρεία, επιχείρηση, δύναται να ορίσει συγκεκριμένη ημέρα στην οποία θα γίνεται ο έλεγχος των εργαζομένων για την εβδομαδιαία εξέταση Rapid test.

• Διευκρινίζεται πως, εάν σε ένα χώρο εργασίας καταγραφεί αλυσίδα μετάδοσης, όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως θα υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test.

Μόνο εμβολιασμένοι σε ξενοδοχεία

Από τις 10 Ιανουαρίου 2022, η διαμονή και η επίσκεψη σε ξενοδοχειακές μονάδες/τουριστικά καταλύματα θα επιτρέπεται μόνο σε άτομα που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα ή που άρχισαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και δεν έχει παρέλθει η χρονική περίοδος που απαιτείται για τη λήψη της 2ης ή της 3ης δόσης εμβολίου

• H είσοδος επιτρέπεται σε άτομα που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου, νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει η χρονική περίοδος που απαιτείται για τη 2η δόση. Μέχρι να παρέλθει η χρονική περίοδος για τη λήψη της 2η δόσης ή στην περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου οι 14 ημέρες, οι πολίτες υποχρεούνται όπως προσκομίζουν αρνητική εξέταση Rapid test η οποία τους παραχωρείται δωρεάν.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ

Συνεχίζεται η διάθεση των self test

Αποφασίστηκε η χορήγηση επιπρόσθετης συσκευασίας με 5 self-test στα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης (διάρκειας 180 ημερών)

• Η συσκευασία self-test θα χορηγείται και στα παιδιά ηλικίας 12-17 που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου και δεν έχει παρέλθει η περίοδος που απαιτείται για τη λήψη της 2ης δόσης ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης.

• Όσοι πολίτες δεν έλαβαν την πρώτη συσκευασία, θα μπορούν να το πράξουν μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2022.

• Η ημερομηνία διάθεσης της 2ης συσκευασίας self-test στους πολίτες, θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

*Ποιες είναι οι ουσιώδεις υπηρεσίες

Ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες καθορίζονται οι ακόλουθες: 

(1) το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του, 

(2) το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους, 

(3) το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων/Διευθύνσεών του, 

(4) το Υπουργείο Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Διευθύνσεων/ Τμημάτων/Υπηρεσιών του, 

(5) το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων/ Υπηρεσιών του, 

(6) το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του, 

(7) το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του, 

(8) το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του,

 (9) το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων και Υπηρεσιών του, 

(10) το Υπουργείο Άμυνας, 

(11) το Υπουργείο Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων του, 

(12) το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του, 

(13) το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, 

(14) το Υφυπουργείο Τουρισμού, 

(15) το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας 

(16) η Βουλή των Αντιπροσώπων, 

(17) τα Δικαστήρια και τα Πρωτοκολλητεία (περιλαμβανομένων των εργαζομένων τους), 

(18) η Νομική Υπηρεσία, 

(19) οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, (20) η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών,

(21) η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Τμήμα Φυλακών, 

(22) η Εθνική Φρουρά, 

(23) το Γενικό Λογιστήριο, 

(24) τα ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα, 

(25) οι ουσιώδεις υπηρεσίες αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών, 

(26) οι Εταιρείες τηλεπικοινωνιών και Ράδιο Κύπρος, 

(27) η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, 

(28) τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Σταθμοί Αφαλάτωσης, 

(29) ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, 

(30) το Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών, το Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος, το Τμήμα Πληροφορικής, το Τμήμα Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών και Ελέγχου και τη Διεύθυνση Εποπτείας – Ομάδα Κρίσης, της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, 

(31) η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, 

(32) ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, 

(33) η Προεδρία της Δημοκρατίας, 

(34) η Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, 

(35) η Αρχή Λιμένων, τα Λιμάνια και Υπηρεσίες εντός των Λιμανιών, 

(36) η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, 

(37) τα Συμβούλια Αποχετεύσεως, 

(38) η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, 

(39) η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος καθορίζονται ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες: οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, ο ναυτιλιακός τομέας, οι Δικηγόροι, οι Δικηγορικές εταιρείες και τα Δικηγορικά γραφεία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εποπτεία και διαχείριση της 

 
24975