Οι προϋποθέσεις για την εξέταση του επιδόματος ασθενείας

Για να εξεταστεί η αίτησή τους είναι απαραίτητο να υποβάλουν πιστοποιητικό ασθενείας

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνουν μέσω ανακοίνωσης, τους αιτητές επιδόματος ασθενείας που αιτούνται επίδομα λόγω θετικού κρούσματος COVID-19, ότι για να εξεταστεί η αίτησή τους είναι απαραίτητο να υποβάλουν πιστοποιητικό ασθενείας από τον προσωπικό τους ιατρό που να αναφέρει την έναρξη και λήξη της ασθενείας τους και ΟΧΙ το μήνυμα που έλαβαν για το θετικό τεστ, ούτε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Νόσησης COVID (safepass).

Στις περιπτώσεις που ήδη έχει υποβληθεί η αίτηση χωρίς το ορθό ιατρικό πιστοποιητικό, παρακαλούνται οι αιτητές να το αποστείλουν, μαζί με τα στοιχεία τους και τον αριθμό αναφοράς της αίτησής τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 
24983