Οι στόχοι και εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ για τον προϋπολογισμό του 2021

Αυτοί είνα οι στόχοι και εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ για τον κρατικό προϋπολογισμό 2021 που ενέκρινε το Υπουργικό

Οι νέες οικονομικές συνθήκες οδηγούν το δημοσιονομικό ισοζύγιο σε ελλειμματική θέση το 2020-2023 και σε αύξηση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά το 2020, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, που περιέχονται στην παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021. Το Υπουργικό ενέκρινε την Τετάρτη τον κρατικό προϋπολογισμό 2021, με τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη να κάνει λόγο για προϋπολογισμό «έκτακτης ανάγκης».

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2021 προβλέπει έσοδα της τάξης των €8.861.318.757 και πρωτογενείς δαπάνες (εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων και των δαπανών για τόκους) ύψους €7.609.847.339, με το πρωτογενές ισοζύγιο να ανέρχεται σε €1.251.471.418.

>>> Διαβάστε επίσης: Θετικός σε κορωνοϊό μαθητης σε σχολείο της Λευκωσίας <<<

Συμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, ο προϋπολογισμός του 2021 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2021-2023 ετοιμάστηκαν μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η υγειονομική κρίση από την πανδημία του COVID19 αναπόφευκτα επηρέασε τα δημοσιονομικά δεδομένα όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και παγκοσμίως, αναφέρεται.

«Η παρούσα κρίση είναι διαφορετική από προηγούμενες – υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την έκταση και την ένταση της κρίσης κάτι που καθιστά δύσκολο τον οικονομικό σχεδιασμό. Οι νέες οικονομικές συνθήκες οδηγούν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΥΠΟΙΚ, το δημοσιονομικό ισοζύγιο σε ελλειμματική θέση το 2020-2023 και σε αύξηση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά το 2020» προστίθεται.

Δεδομένων των πιο πάνω και λόγω του γεγονότος ότι το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθίσταται απόλυτα αναγκαία η τήρηση των οροφών (στις πλείστες περιπτώσεις έχουν αυξηθεί)  όπως τελικά διαμορφώθηκαν στο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού του 2021 και το ΜΔΠ 2021-2023, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.
 
Μεταξύ άλλων, την τριετία 2021-2023 αναμένεται να δαπανηθούν για αναπτυξιακά έργα €3.200 εκ., για κοινωνικές παροχές €4.907,4 εκ., για έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης €240εκ. και για στήριξη επιχειρήσεων €565,4 εκ. (υλοποίηση σχεδίων).

Περιγράφοντας τους κυριότερους στόχους, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι μέσω του προτεινόμενου κρατικού προϋπολογισμού καθίσταται εφικτή η υλοποίηση/ συνέχιση σημαντικών έργων και προγραμμάτων και η βιώσιμη ανάκαμψη από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία  του COVID-19 και η αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της. Επίσης γίνεται αναφορά στην σταθεροποίηση και επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας και στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε να τεθούν υγιείς βάσεις για ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.

>>> Διαβάστε επίσης: Έπεσαν οι τιμές - €52 το δίκλινο σε 5αστερα (ΛΙΣΤΕΣ) <<<

Σε ό,τι αφορά την απόκλιση από τις οροφές, αναφέρεται ότι αυτή οφείλεται:

 • Στο κόστος των αποσπασμένων υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ) στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) το οποίο ανέρχεται σε €264 εκ. για τα οποία υπάρχουν αντίστοιχα έσοδα σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο.
 • Στην αύξηση της Γενικής Κυβερνητικής Εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων  (+€120 εκ.).
 • Στην περίληψη συγκεντρωτικής πρόνοιας για προώθηση Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου (+€100 εκ) – πέραν των προνοιών που περιλαμβάνονται στα επιμέρους Υφυπουργεία/ Υπουργεία.
 • Στην αυξημένη χορηγία στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (+€70 εκ.).
 • Στην περίληψη αυξημένης πρόνοιας για Συμβατικές υποχρεώσεις Υπουργείου Άμυνας (+€64 εκ.).
 • Στην υλοποίηση Σχεδίων Επιχορήγησης Επιτοκίου για στεγαστικά/ επιχειρηματικά δάνεια (+€60 εκ.) Στην έναρξη υλοποίησης Σχεδίου Αναβάθμισης Υποβαθμισμένων Περιοχών ανάπλαση Παλιάς Λευκωσίας (+€20 εκ.).
 • Στη συμπερίληψη πρόνοιας για Υλοποίηση του Σχεδίου Θαλάσσιας Σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας (+€4,2 εκ.).
 • Στις αυξημένες πρόνοιες για λειτουργία του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ενοικίαση κτιρίου, στελέχωση, χορηγία στο ΙδΕΚ, αγορά υπηρεσιών) (+€13 εκ.).
 • Στις αυξημένες πρόνοιες λόγω αναβαθμίσεων Αστυνομικών/ Πυροσβεστών/ Ειδικών Αστυφυλάκων (+€3,9 εκ.).
 • Στις αυξημένες πρόνοιες για κτιριακές ανάγκες του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και για τη λειτουργία Νέων Πρεσβειών  και στήριξη των πυρόπληκτων στο Μάτι (+€11 εκ.) και
 • Στην αυξημένη χορηγία στον ΚΟΑ για υλοποίηση έργων υποδομής  (+€6 εκ.).

Σε σχέση με την πολιτική απασχόλησης, αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός για το 2021 συνεχίζει να περιλαμβάνει μέτρα συγκράτησης της απασχόλησης και του ύψους των επιδομάτων/ αποζημιώσεων/ οικονομικών ωφελημάτων.

Προστίθεται ότι τερματίζεται η πρακτική απασχόλησης εκτάκτου προσωπικού και στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας σε προσωπικό μέσω της πλήρωσης μόνιμων θέσεων και όχι μέσω της πρόσληψης Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ).

Ακόμη αναφέρεται ότι συνεχίζεται η μη παραχώρηση γενικών αυξήσεων και προσπάθεια συγκράτησης άλλων άμεσων ή έμμεσων μισθολογικών αυξήσεων.

Όσον αφορά τους κυριότερους δημοσιονομικούς κινδύνους, σύμφωνα με την παρουσίαση του ΥΠΟΙΚ αυτοί περιλαμβάνουν μια τυχόν έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού στην κυπριακή επικράτεια, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας λόγω του πολύ ψηλού ακόμα ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων (παρά τη σημαντική μείωση που έχει επιτευχθεί).

Επίσης γίνεται αναφορά σε προκλήσεις και υπέρμετρες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν από τη μη εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) και την αυξημένη ροή μεταναστών.
 
Οι κύριες κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του 2021 αφορούν, μεταξύ άλλων, τις δαπάνες προσωπικού ύψους €2,946 εκ. (27,9%), λειτουργικές δαπάνες ύψους €896 εκ. (8,5%), μεταβιβάσεις ύψους 2,982 εκ. (28,2%), δάνεια ύψους €2,426 εκ. (23%).
 
(ΚΥΠΕ)

 
17339