Οι ξένοι επαγγελματίες στηρίζουν τα ακίνητα

•    Αυξημένες οι τιμές κατοικιών λόγω των κινήτρων για headquartering εταιρειών 
•    Ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού
•    Αύξηση κατά 7,3% στις τιμές διαμερισμάτων και στο 3,4% στις τιμές οικιών για την ίδια περίοδο 

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Τα ακίνητα θεωρούνται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους υψηλών πληθωριστικών προσδοκιών. Έτσι, στη ζήτηση ακινήτων λειτουργεί υποστηρικτικά η προσέλκυση ξένων επαγγελματιών και των οικογενειών τους στην Κύπρο στο πλαίσιο του international headquartering.

Σχετικές αναφορές παρουσιάζει το Οικονομικό Δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που μόλις κυκλοφόρησε και που παρουσιάζει τις τιμές κατοικιών στην Κύπρο κατά το 2022 να καταγράφουν επιταχυνόμενη αύξηση/

Η ΚΤΚ επικαλείται τα διαθέσιμα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της ΚΤΚ, τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2022, σημειώνοντας πως «οι τιμές κατοικιών κατέγραψαν κατά μέσο όρο ετήσια αύξηση 4,7% (σε σύγκριση με 0,8% την αντίστοιχη περυσινή)». Όπως υπογραμμίζεται η ετήσια αύξηση φτάνει στο 7,3% στις τιμές διαμερισμάτων και στο 3,4% στις τιμές οικιών για την ίδια περίοδο. Η επιτάχυνση των αυξήσεων στις τιμές κατοικιών οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κατασκευαστικό κόστος, και κατά δεύτερο λόγο στην προώθηση επενδύσεων και κινήτρων για headquartering εταιρειών υψηλής τεχνολογίας»

Τα εμπορικά ακίνητα

Επίσης, στο Δελτίο σημειώνεται ότι «οι τιμές εμπορικών ακινήτων, κινούμενες σε παράλληλη πορεία με τις τιμές κατοικιών, κατέγραψαν επίσης ετήσιες αυξήσεις τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2022». Σύμφωνα με στοιχεία του δείκτη τιμών ακινήτων της εταιρείας RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) Cyprus, «οι τιμές καταστημάτων, αποθηκών και γραφείων σημείωσαν ετήσια αύξηση το πρώτο μισό του 2022 κατά 1,8%, 2,3% και 2,1%, αντίστοιχα». 

Η ΚΤΚ επιβεβαιώνει και από τους μη-δημοσιευμένους δείκτες τιμών εμπορικών ακινήτων της ότι «παρά την επιταχυνόμενη αύξηση των τιμών κατοικιών στην Κύπρο τα τελευταία τρίμηνα, οι συνολικές αυξήσεις κυμαίνονται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την Ευρωζώνη». 

Επικαλείται τις τιμές κατοικιών στην Ευρωζώνη οι οποίες αυξήθηκαν συνολικά από το πρώτο τρίμηνο του 2020 (όταν άρχισε η αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα που οδήγησε σε γενικές αυξήσεις των τιμών). Οι τιμές αυτές καταγράφηκαν μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2022, με ποσοστό 19,3% σε σύγκριση με 5,9% στην Κύπρο κατά την ίδια περίοδο. 

Σταματά η αύξηση τιμών

Επίσης, ο δείκτης προσδοκιών των τιμών ακινήτων για τους επόμενους τρεις μήνες, που δημοσιεύεται στις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τερμάτισε την αυξητική του πορεία, αν και ακόμη παραμένει σε ψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, ο δείκτης ανήλθε κατά μέσο όρο στο 86,9% το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με 87,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και συνέχισε σε παρόμοια επίπεδα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2022, καταδεικνύοντας τις προσδοκίες της αγοράς ότι οι επιταχυνόμενες αυξήσεις στις τιμές ακινήτων δεν θα συνεχιστούν και στο μέλλον.

Όπως τονίζεται «ο τομέας των ακινήτων καταγράφει επιταχυνόμενη αύξηση στις τιμές κατοικιών ως απόρροια της αύξησης του κατασκευαστικού κόστους, αλλά και της μείωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η αναμενόμενη περαιτέρω στένωση στην αγορά πιστώσεων, και η διάβρωση των εισοδημάτων λόγω του πληθωρισμού αναμένεται να λειτουργήσει ανασταλτικά προς τη ζήτηση ακινήτων, ενώ ενδεχόμενη σταθεροποίηση, ή και μείωση, στις τιμές κατασκευαστικών υλικών αναμένεται να συμβάλει στην ομαλοποίηση του ρυθμού αύξησης των τιμών ακινήτων».

Χρύσω Αντωνιάδου
 
24567