Οι υπηρεσίες,το εμπόριο & μεταποίηση βελτίωσαν οικονομικό κλίμα

Ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) αυξήθηκε κατά 3,5 μονάδες

Τον Φεβρουάριο 2022, το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 3,5 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2022. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η άνοδος του ΔΟΣ προήλθε από σημαντική ενδυνάμωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και από βελτιώσεις της οικονομικής εμπιστοσύνης στο λιανικό εμπόριο και στη μεταποίηση.
 
Στις υπηρεσίες το κλίμα σημείωσε άνοδο λόγω θετικότερων απαντήσεων για τον κύκλο εργασιών κατά το τελευταίο και το επόμενο τρίμηνο. Το κλίμα στο λιανικό εμπόριο βελτιώθηκε ως αποτέλεσμα ευνοϊκότερων απαντήσεων για τις πωλήσεις του τελευταίου τριμήνου και πιο αισιόδοξων εκτιμήσεων για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων κατά το επόμενο τρίμηνο. Οι επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης αξιολόγησαν ευνοϊκότερα την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του κλίματος στον τομέα. Αντίθετα, στις κατασκευές το επιχειρηματικό κλίμα υποχώρησε οριακά τον Φεβρουάριο λόγω πιο απαισιόδοξων εκτιμήσεων για την απασχόληση στον κλάδο.
 
Η μικρή κάμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Φεβρουάριο ήταν αποτέλεσμα πιο απαισιόδοξων εκτιμήσεων των καταναλωτών για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της χώρας γενικότερα. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο οι προθέσεις των καταναλωτών να προβούν σε δαπάνες για μεγάλες αγορές ενισχύθηκαν.
 
Τον Φεβρουάριο η αβεβαιότητα ανάμεσα σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς αλλά και μεταξύ των καταναλωτών υποχώρησε. Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τη μελλοντική πορεία των τιμών παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα, προδιαγράφοντας συνέχιση των ανοδικών πιέσεων στις τιμές.
 
ΚΥΠΕ

 
24346