Οικονομική διπλωματία και ουκρανικό σε συνάντηση ΚΕΒΕ - ΥΠΕΞ

Ο ΥΠΕΞ ενημέρωσε για το Κυπριακό και για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Θέματα που άπτονται της οικονομικής διπλωματίας και τις εξελίξεις στην Ουκρανία συζήτησαν η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΒΕ με τον Υπουργό Εξωτερικών.

Ανακοίνωση του ΚΕΒΕ αναφέρει ότι η οικονομική διπλωματία είναι μία στρατηγική, που στοχεύει στην περαιτέρω προώθηση των οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων της χώρας μας και στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.
 
Στη συνάντηση, προστίθεται, συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στην εμπόλεμη Ουκρανία, με τον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ να κρούει των κώδωνα του κινδύνου για τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που θα επέλθουν στο σύνολο της οικονομίας και των μέτρων που πρέπει να ζητηθούν για την αντιμετώπισή τους.
 
Αναφέρεται επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για το Κυπριακό και για τις ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο προώθησης της πρότασης για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

ΚΥΠΕ
 

 
24565