Όλα αυξημένα στον προϋπολογισμό του 2023

Εγκρίθηκε ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2023 - Δείτε αναλυτικά ποσά για έσοδα και δαπάνες

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2023 από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, σημειώνοντας ότι είναι ο πιο αναπτυξιακός και πράσινος από ποτέ και εμπεριέχει το μεγαλύτερο κοινωνικό κράτος.

Ανακοινώνοντας το γεγονός σε δηλώσεις του μετά από το Υπουργικό, ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι πρόκειται για τον δέκατο και τελευταίο προϋπολογισμό αυτής της διακυβέρνησης.

Δείτε τις δηλώσεις του Υπ. Οικονομικών μετά την έγκριση από το Υπουργικό:

 

>>> Αυτούσια η παρουσίαση <<<

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών στην παρουσίαση του, ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2023 ετοιμάστηκε μέσα σε ένα κλίμα μεγάλης αβεβαιότητας το οποίο εντείνεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, παρόλα αυτά και τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, μέσω του προτεινόμενου Κρατικού Προϋπολογισμού επιδιώκεται:

  • η περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας μέσω της υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, με στόχο την ανάκαμψη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσα σε συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και
  • η αντιμετώπιση των συνεπειών, της πανδημίας του κορωνοϊού και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, που οδήγησε σε σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και ειδικότερα σε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων,
  • η υλοποίηση/ συνέχιση σημαντικών έργων, η ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται να έχει σημαντική συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και κατ’ επέκταση στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

>>> Δείτε ΕΔΩ τους Συγκριτικούς Πίνακες Πληροφόρησης και ΕΔΩ την Έκθεση Δημοσιονομικών Κινδύνων<<<

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών στην παρουσίαση του, τα έσοδα και οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού θα είναι αυξημένα και έχουν ως εξής:

νφγ

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι, μεταξύ του συνόλου των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2023 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2023-2025 και των συνολικών οροφών δαπανών που είχαν καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, παρατηρούνται υπερβάσεις ύψους €30,2 εκατ. , οι οποίες οφείλονται, κυρίως, στις υπερβάσεις από τις οροφές δαπανών στους Προϋπολογισμούς των Υπουργείων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (€22,1 εκατ.), Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (€18 εκατ.), Υγείας (€14,2 εκατ.), Άμυνας (€13 εκατ.) και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης (€6,4 εκατ.).

Οι κυριότερες δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού έχουν ως εξής:

gfn

Αναφορικά με τις δαπάνες, το Υπουργείο Οικονομικών, στην παρουσίαση του, τονίζει τα εξής:

  • Οι δαπάνες προσωπικού περιλαμβανομένων των συντάξεων και των φιλοδωρημάτων υπολογίζονται να αυξηθούν κατά 4,7% και να ανέλθουν στα €3.193,7 εκ. (2023) σε σύγκριση με €3.048,8 εκ. (2022). H πιο πάνω αύξηση οφείλεται κυρίως, στην καταβολή της ΑΤΑ, των προσαυξήσεων και στην αύξηση της απασχόλησης.
  • Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 15,5% το 2023 και να ανέλθουν στα €1.099,7 εκ. σε σύγκριση με €951,6 εκ. το 2022. Η αύξηση οφείλεται στις πληθωριστικές ανατιμήσεις λόγω των αυξήσεων των τιμών των καυσίμων, των ενεργειακών προϊόντων και των ελλείψεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
  • Οι μεταβιβαστικές πληρωμές αποτελούνται κυρίως, από κοινωνικές παροχές, χορηγίες προς οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και των κρατικών συνεισφορών στα τα διάφορα Ταμεία (Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ) και της συνεισφοράς μας στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το 2023, η πιο πάνω κατηγορία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,8% ήτοι, από €3.047,4 εκ. το 2022 σε €3.163,5 εκ.
  • Οι αναπτυξιακές δαπάνες (έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα, εκπαιδεύσεις,χορηγίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάγια, κλπ.) αναμένεται να αυξηθούν κατά 12% το 2023 και να φθάσουν στα €1.273,4 εκ. σε σύγκριση με €1.137,6 εκ. το 2022. Η πιο πάνω αύξηση παρατηρείται λόγω έναρξης της υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων συμπεριλαμβανομένων, οδικών, κτιριολογικών και άλλων έργων καθώς για την προώθηση έργων που έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  • Πρόσθετα, και πέραν των πιο πάνω πρωτογενών δαπανών, οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι) και για αποπληρωμές δανείων (εξωτερικού και εσωτερικού) παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 21,5% για το 2023 και συγκεκριμένα υπολογίζονται στα €1.914,5 εκ. σε σύγκριση με €2.441,5 εκ. το 2022.