Όλες οι συμβάσεις άνω του €1 εκ. με το κράτος για το 2021 (ΛΙΣΤΑ)

Δημοσιοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που έλαβαν από την Κυβέρνηση κατά το 2021 πέραν του 1 εκατομμυρίου ευρώ

Με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί τις οικονομικές συναλλαγές του Κράτους για το 2021, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Νόμου περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, Ν.38(Ι)/2014.

>>> Διαβάστε αυτούσια την λίστα ΕΔΩ <<< 

Όνομα Φυσικού ή Νομικού Προσώπου

€εκ.

Φύση κύριων συναλλαγών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

613,3

Συνεισφορά Κράτους στο Γενικό Σχέδιο Υγείας μέσω

Κρατικής Χορηγίας και συνεισφορές ως Εργοδότης

EUROPEAN COMMISSION 

270,2

Πληρωμές Ιδίων Πόρων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

99,0

Κρατική Χορηγία

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

55,0

Κρατική Χορηγία

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

51,0

Κατανάλωση Ηλεκτρισμού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

45,1

Κρατική Χορηγία

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

41,5

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

37,6

Κρατική Χορηγία, Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα

Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη

Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Νέος Δανεισμός

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ

33,9

Κρατική Χορηγία

ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

30,7

Αγορά  Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού / Αγορά

Υπηρεσιών / Τηλεφωνικά Τέλη

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΒΑΡΩΝ

29,5

Κρατική Χορηγία / Δάνειο

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

25,5

Κρατική Χορηγία

NPT NICOSIA PUBLIC TRANSPORT SERVICES AND

OPERATIONS LTD

24,1

Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 

23,3

Κρατική Χορηγία, Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα

Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη

Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

21,2

Κρατική Χορηγία

IACOVOU CONSTRUCTION LTD 

19,7

Κατασκευή/Συντήρηση/Αναβάθμιση Δρόμων και

Κατασκευαστικά Έργα

CYFIELD CONSTRUCTION LTD 

19,4

Κατασκευή/Συντήρηση/Βελτίωση Δρόμων

PFIZER EXPORT B.V. 

18,8

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

CARAMONDANI DESALINATION PLANTS LTD 

17,8

Αγορά Ύδατος

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

16,2

Κρατική Χορηγία/ Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη

Κυβερνητικές Υπηρεσίες/ 

Χρηματοδότηση για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά Προγράμματα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

(Ε.Μ.Ε.Λ.) ΛΙΜΙΤΕΔ

14,9

Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

14,4

Κρατική Χορηγία

M.S.JACOVIDES & CO LTD 

14,0

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

UNFICYP UNITED NATIONS FORCE IN CYPRUS

14,0

Ειρηνευτική Δύναμη Η.Ε.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

13,5

Κρατική Χορηγία

ROCHE (HELLAS) S.A. 

13,0

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 

12,8

Κρατική Χορηγία, Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα

Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη

Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ ΛΤΔ 

12,4

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

GILEAD SCIENCES HELLAS 

11,7

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

C. A. PAPAELLINA & CO LIMITED 

11,3

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

11,2

Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια

Αποχετεύσεως/Σχέδιο Aποχέτευσης Oμβρίων Yδάτων

Mείζονων Περιοχών Πόλεων/Συντήρηση Βιολογικών

Συστημάτων/Αποχετευτικά Τέλη

LPT LARNACA PUBLIC TRANSPORT SERVICES AND

OPERATIONS LTD

10,1

Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές

ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

10,1

Ενοίκια για παραχώρηση του Λιμανιού της Λεμεσού

GENESIS PHARMA (CYPRUS) LIMITED 

9,3

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

THE CYPRUS INSTITUTE 

9,3

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

9,1

Κρατική Χορηγία

PETROLINA HOLDINGS (PUBLIC) LTD 

8,7

Αγορά Καυσίμων

GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS

PHARMACEUTICALS LIMITED

8,2

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

7,7

Xορηγία για τον Oδικό Φωτισμό των Tοπικών Αρχών

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ -

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΕΡΕΩΝ

7,1

Kρατική Aρωγή του Eφημεριακού Kλήρου της Yπαίθρου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 

7,0

Κρατική Χορηγία/Αναπτυξιακά έργα και προγράμματα/

Νέος Δανεισμός

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

7,0

Κρατική Χορηγία

DEUTSCHE VERBINDUNGSSTELLE

KRANKENVERSICHERUNG - AUSLAND

7,0

Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό

HERMES AIRPORTS LIMITED 

6,8

Σχέδιο κινήτρων προς αεροπορικές εταιρείες και Τέλος

Ασφαλείας

INTRAKOM KATASKEVES A.E. 

6,8

Κατασκευή/Συντήρηση/Βελτίωση Δρόμων

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

6,7

Κρατική Χορηγία

NIPD GENETICS LTD 

6,5

Αγορά Υπηρεσιών

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

6,5

Κρατική Χορηγία

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

6,4

Κρατική Χορηγία

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

6,2

Κρατική Χορηγία

M.N. LARNACA DESALINATION CO. LTD 

6,1

Αγορά Ύδατος

LOGICOM SOLUTIONS LIMITED 

6,0

Αγορά/Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

CYFIELD ASPHALT CO LTD 

6,0

Κατασκευή/Συντήρηση/Βελτίωση Δρόμων

ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΛΤΔ 

5,9

Ιατρικές Προμήθειες

C & S AMERICAN HEART INSTITUTE LIMITED

5,9

Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο

WELBON LTD 

5,9

Αγορά Κυβερνητικών Κτιρίων

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

5,8

Κρατική Χορηγία

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ 

5,4

Κρατική Χορηγία

M.N. LIMASSOL WATER CO. LTD 

5,3

Αγορά Ύδατος

ΑΛΕΚΤΩΡ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ 

5,1

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 

4,9

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

 

Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ 

4,7

Βελτιώσεις/Επεκτάσεις/Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων

Κ.Α. ΠΥΘΕΥΣ ΛΤΔ 

4,7

Aγορά Aναλώσιμων Προμηθειών και Eξοπλισμού 

Μ.Ε. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ 

4,7

Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΦΟΥ (Ο.ΣΥ.ΠΑ.)

ΛΙΜΙΤΕΔ

4,7

Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές

NET-U CONSULTANTS LTD 

4,5

Αγορά/Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

4,4

Κρατική Χορηγία, Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

4,3

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 

4,2

Κρατική Χορηγία

CYFIELD ENGINEERING AND CONTRACTING

PUBLIC LIMITED

4,1

Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά

S.C.I.N.A. BIOANALYSIS SCIOMEDICAL CENTRE

LTD

3,8

Αγορά Υπηρεσιών

IBM ITALIA S.P.A. CYPRUS BRANCH 

3,7

Αγορά/Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 

3,7

Κρατική Χορηγία/Αναπτυξιακά έργα και προγράμματα, 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

3,7

Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά

Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές

Υπηρεσίες

A TH LOIZOU & SON LTD 

3,6

Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και

Υπηρεσιών

A. ARISTOTELOUS  CONSTRUCTION LTD 

3,6

Ανέγερση/Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων

SCIENTRONICS LTD 

3,6

Αγορά Αναλωσίμων Προμηθειών και Εξοπλισμού

LIFEPHARMA (Z.A.M.) LIMITED 

3,6

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

PROGNOSIS BIOTECH ΕΠΕ 

3,6

Ιατρικές Προμήθειες

PHADISCO LTD 

3,5

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 

3,5

Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο

ΑΓΑΠΗΝΩΡ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ 

3,5

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

A.N. IOANNOU CONSTRUCTION LTD 

3,5

Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

3,5

Κρατική Χορηγία

ΚΑΠΑΚΙΩΤΗΣ & ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ 

3,4

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 

3,3

Κρατική Χορηγία/Διαμόρφωση, Ανάπλαση και

Πεζοδρομοποιήση Πλατειών και Άλλων Χώρων

GALATARIOTIS TECHNICAL LTD 

3,1

Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και

Υπηρεσιών

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 

3,1

Κρατική Χορηγία

ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

3,1

Κρατική Χορηγία

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 

3,1

Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο/Κρατική Χορηγία

AERONAUTICS LTD  

3,0

Αγορά Εξοπλισμού 

TEHNOMONT SHIPYARD PULA LTD 

3,0

Αγορά σκαφών Λιμενικής Αστυνομίας

MEDILINK PHARMACEUTICALS LTD 

2,9

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

CTC AUTOMOTIVE LTD 

2,9

Aγορά Mηχανημάτων και Eξοπλισμού

MILTIADES-IORDANOUS-MEDCON-DB TECHNOLOGIES BV J.V.

2,9

Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης

Λευκωσίας και Λεμεσού

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΓΚΩΜΗΣ 

2,9

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 

2,9

Κρατική Χορηγία

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ &ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ Δ.Γ. ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ

2,9

Απαλλοτρίωση Γης

 

MODERNA BIOTECH SPAIN S.L. 

2,9

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

A. PANAYIDES CONTRACTING LTD 

2,8

Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση Κυβερνητικών

Κτιρίων

N.C.R (CYPRUS) LTD 

2,7

Αγορά/Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

PAP MEDICAL LTD 

2,7

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

2,7

Αποχετευτικά Τέλη/Συντήρηση Βιολογικών

Συστημάτων/Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά

Συμβούλια Αποχετεύσεως

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 

2,7

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 

2,7

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 

2,7

Κρατική Χορηγία

EVENINGFALL INVESTMENTS LTD 

2,6

Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

2,6

Κρατική Χορηγία

ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ)

ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

2,5

Βελτίωση Δρόμων/Κατασκευαστικά Έργα

PALM BEACH AND BAY CITY HOTEL LTD 

2,5

Διαμονή ατόμων σύμφωνα με διατάγματα του Υπ. Υγείας για περιορισμό της πανδημίας

ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΣΤΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

2,5

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

2,5

Κρατική Χορηγία

EUROCONTROL 

2,5

Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς

AKI CONSTRUCTION LTD 

2,4

Aποζημίωση και Έξοδα Aγωγών

M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD 

2,4

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων / Αγορά Αναλώσιμων

Προμηθειών και Εξοπλισμού

Λ.Λ.Λ.Α. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤΔ 

2,4

Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές

DR. H. TYMVIOS MEDICAL LABS LTD 

2,4

Αγορά Υπηρεσιών

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.-ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε- CYBARCO CONTRACTING LTD J.V.

2,4

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

2,4

Κρατική Χορηγία

IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS)LTD 

2,3

Υδατικά Έργα 

CYPRUS INVESTMENT PROMOTION AGENCY 

2,3

Κρατική Χορηγία

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

2,3

Κρατική Χορηγία

HFC "HOPE FOR CHILDREN" UNCRC POLICY

CENTER

2,2

Κρατική Χορηγία

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

2,2

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 

2,2

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 

2,2

Κρατική Χορηγία

EUROPEAN STABILITY MECHANISM 

2,2

Συνεισφορές/Χορηγίες Εξωτερικού

THEODOSIS TOURIST CO LTD 

2,1

Σίτιση στα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών

Διεθνούς Προστασίας

AVIOMEDIC LTD 

2,1

Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

2,1

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 

2,1

Κρατική Χορηγία

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

2,1

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 

2,1

Κρατική Χορηγία

ΔΕΦΑ ΛΤΔ 

2,0

Κρατική Χορηγία

PERMELIA LIMITED 

2,0

Ενοικίαση Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 

2,0

Κρατική Χορηγία

 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΚΑΖΙΝΟΥ

2,0

Κρατική Χορηγία

TITAN FIREFIGHTING COMPANY SL 

2,0

Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων

VERIDOS GMBH 

2,0

Αγορά Αρχειακού Υλικού

P.T. HADJIGEORGIOU & CO LTD 

1,9

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

A.S.P.I. VIOIATRIKA ERGASTIRIA LTD 

1,9

Αγορά Υπηρεσιών

VELORIUS LTD 

1,9

Iατρικές Προμήθειες

ΤΕΚΑΛ ΑΕ-ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛ)

ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΤΔ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

1,9

Βελτίωση Δρόμων

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

1,9

Aποζημίωση και Έξοδα Aγωγών

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

1,9

Χορηγία Πολιτικών Κομμάτων

I & G ELECTRICAL SERVICES CO LTD 

1,8

Aποζημίωση και Έξοδα Aγωγών

SIGAN MANAGEMENT LIMITED 

1,8

Διαχείριση Ζωικών Αποβλήτων

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 

1,8

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ 

1,8

Κρατική Χορηγία

Κ. Ε. ΑΚΕΛ 

1,8

Χορηγία Πολιτικών Κομμάτων

CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE LLP

1,8

Έξοδα Eμπειρογνωμόνων και/ή Mαρτύρων

BIBLIO GLOBUS TUROPERATOR LLC 

1,8

Eνημερωτικές Eκστρατείες

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

1,8

Πληρωμές στα πλαίσια του Σχεδίου για επιδότηση επιτοκίων οι οποίες έπειτα πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων δανειοληπτών

ESA - EUROPEAN SPACE AGENCY - AGENCE

SPATIALE EUROPEENNE

1,7

Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς

METHODOS ENGINEERING SRL UNIPERSONALE

1,7

Αγορά/Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού

DEPARTMENT OF HEALTH UK

1,7

Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό

ALEXION PHARMA INTERNATIONAL OPERATIONS

UC

1,7

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTIONS LTD 

1,6

Κατασκευή/Συντήρηση/Βελτίωση Δρόμων

Μ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ 

1,6

Συντήρηση/Βελτίωση Δρόμων

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗ ΛΤΔ 

1,6

Συντήρηση Κατοικιών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΤΔ

1,6

Συντήρηση/Βελτίωση/Κατασκευή Δρόμων και

Κατασκευαστικά Έργα

PROTON MEDICAL(CYPRUS) LTD 

1,6

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

THEONI XANTHI XZA ARCHITECTS LLC 

1,6

Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων

HADJIKYRIAKOS & CHAPO-GENERAL CONSTRUCT.

CO. LTD JOINT VENTURE

1,6

Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

1,6

Αποχετευτικά Τέλη/Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων

SANOFI PASTEUR 

1,6

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

CYBARCO CONTRACTING LIMITED 

1,5

Κατασκευή/Συντήρηση Δρόμων και Ανέγερση Κτιρίων

LOIS BUILDERS LTD 

1,5

Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας / Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβ.

Γραφείων

G.C.C. COMPUTERS LIMITED 

1,5

Αγορά και Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και

Αγορά Προγραμμάτων και Υπηρεσιών

PHARMAKAS CONSTRUCTION LTD 

1,5

Συντήρηση/Βελτίωση Δρόμων

M.K.V.S. MED-CALL LTD 

1,5

Αγορά Υπηρεσιών

GRUPO MECANICA DEL VUELO SISTEMAS S.A.

1,5

Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ 

1,5

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 

1,5

Κρατική Χορηγία

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 

1,5

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 

1,5

Κρατική Χορηγία/Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα

ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ 

1,5

Κρατική Χορηγία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1,5

Aποζημίωση και Έξοδα Aγωγών

ΙΔΡΥΜΑ ΄ΘΕΟΤΟΚΟΣ΄

1,5

Xορηγίες σε Eθελοντικούς Oργανισμούς

DEMO SA PHARMACEUTICAL INDUSTRY 

1,5

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

GOOGLE IRELAND LIMITED 

1,5

Eνημερωτικές Eκστρατείες

KEDRIS CONSTRUCTION LTD 

1,4

Βελτιώσεις Πρωταρχικών Δρόμων Πόλεων

IMATECH KOUNNA LIMITED 

1,4

Επεκτάσεις/Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων και 

Διαμόρφωση Πάρκων/Πλατειών

ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ (ΛΕΥΚΟΝΙΤΖΙΑΤΗΣ) ΚΑΙ ΥΙΟΙ

ΛΙΜΙΤΕΔ

1,4

Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων

NOVAGEM LIMITED 

1,4

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε. - ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

1,4

Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου

Νερού/Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ LOIS BUILDERS LTD & PHOENIX

CONSTRUCTIONS LIMITED

1,4

Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά / Βελτίωση

Δρόμων

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΚΥΠΡΟΥ 

1,4

Xορηγίες έναντι Eπιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Aξίας

ΑΡΧΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1,4

Αγορά Υπηρεσιών

VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND)LTD 

1,4

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

DICKRAN OUZOUNIAN & CO LTD 

1,3

Αγορά Οχημάτων

ZEMCO CONSTRUCTION LIMITED 

1,3

Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων

K. A. KYPRIANOU INSTALL & CONSTRUCTION LTD

1,3

Κατασκευή/Συντήρηση/Βελτίωση Δρόμων

J.MANTIS CON. LTD - T.C. TROODOS CON. LTD

J.V.

1,3

Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση Κυβερνητικών

Κτιρίων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΚΥΠΡΟΥ

1,3

Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά

Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές

Υπηρεσίες

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

1,3

Κρατική Χορηγία

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

1,3

Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς

TUI UK LTD 

1,3

Ενημερωτικές Εκστρατείες Υφυπουργείου Τουρισμού

BELL TEXTRON PRAGUE A.S. 

1,3

Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων

THE STAR MEDICINES IMPORTERS CO LTD 

1,2

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

MEDISELL CO LTD 

1,2

Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και

Εξοπλισμού/Συντήρηση Mηχανημάτων και Eξοπλισμού

Eργαστηρίων

SPS PRIVATE SECURITY SERVICES LTD 

1,2

Ασφάλεια/Φρούρηση 

CODECA-CENTER FOR SOCIAL COHESION,

DEVELOPMENT AND CARE LTD

1,2

Κάλυψη Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς

Προστασίας

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ (Μ/Ε) 

1,2

Κρατική Χορηγία / Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων

ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

1,2

Κρατική Χορηγία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

1,2

Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά

Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές

Υπηρεσίες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ

ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

1,2

Xορηγίες σε Eθελοντικούς Oργανισμούς

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΔΟΣΕΩΝ (Ι.Τ.Υ.Ε.) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

1,2

Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

SANOFI-AVENTIS A.E.B.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1,2

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

A POTAMITIS MEDICARE LTD 

1,1

Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων

ECONOMIDES METAL RECYCLING LTD 

1,1

Aποζημίωση για μετακίνηση εγκαταστάσεων

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΤΔ

1,1

Κρατική Χορηγία

MILLIQUEST LTD 

1,1

Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους

Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές/ Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων/ Αγορά Αναλώσιμων

MEDITERRANEAN HOSPITAL OF CYPRUS (MHOC)

LIMITED

1,1

Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο / Αγορά Υπηρεσιών

G.B. POWER LIFE SAVERS LIMITED 

1,1

Αγορά Υπηρεσιών

EVRESIS SERVICES LTD 

1,1

Αγορά Υπηρεσιών

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

1,1

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται από Μη

Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Χορηγία για αντιμετώπιση

Εξαρτήσεων

ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ 

1,1

Κρατική Χορηγία

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΔΑΛΙΟΥ 

1,1

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ 

1,1

Κρατική Χορηγία

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 

1,1

Κρατική Χορηγία

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ 

1,1

Αποχετευτικά Τέλη/Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 

1,1

Κρατική Χορηγία

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1,1

Aποζημίωση και Έξοδα Aγωγών

UNICEF - UNITED NATIONS CHILDRENS FUNDS

1,1

Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας

TT-TRAVEL LLC 

1,1

Eνημερωτικές Eκστρατείες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΟΠΥΥ

1,1

Δαπάνες Περίθαλψης Κυπρίων σε Χώρες Κράτη Μέλη της

Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ

WIZZ AIR HUNGARY LEGIKOZLEKEDESI KFT

1,1

Ενημερωτικές Εκστρατείες Υφυπουργείου Τουρισμού

CLIFFORD CHANCE L.L.P. 

1,1

Αγορά Υπηρεσιών

EUROPEAN PATENT ORGANISATION 

1,1

Τέλη Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

SAINT GEORGE HOSPITAL UNIVERSITY MEDICAL

CENTRE (SGHUMC)

1,1

Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας

MEDCON CONSTRUCTION LTD 

1,0

Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων

ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ

ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

1,0

Xορηγίες σε Eθελοντικούς Oργανισμούς 

ΡΕΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ 

1,0

Γραφική Ύλη / Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού

BIOTRONICS LTD 

1,0

Aγορά/ Συντήρηση Mηχανημάτων και Eξοπλισμού

Eργαστηρίων και Xημείων και  Αγορά Αναλώσιμων

ELINCOU DIAGNOSTICS LIMITED 

1,0

Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου/Αγορά

Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού

ANCHRISTOU PROPERTIES & CONSTRUCTIONS

LTD

1,0

Κατασκευή/Συντήρηση/Βελτίωση Δρόμων

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 

1,0

Χορηγία Πολιτικών Κομμάτων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ή

ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1,0

Xορηγίες σε Eθελοντικούς Oργανισμούς

DATA TORQUE LIMITED 

1,0

Έργο του Νέου Μηχανογραφικού Συστήματος του

Τμήματος Φορολογίας

 

Δημοσιοποιούνται σε συνολική βάση για όλη την Κυβέρνηση όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έλαβαν κατά το 2021 πέραν του 1 εκατομμυρίου ευρώ, μαζί με περιγραφή της κύριας φύσης των συναλλαγών τους.

Η κατάσταση με τους λήπτες κυβερνητικών πληρωμών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Οι αναγνώστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

- Τα ποσά που παρουσιάζονται αφορούν συνολικές πληρωμές, πριν από την αφαίρεση τυχόν συμψηφισμών έναντι οφειλών προς το Κράτος.

- Οι πληρωμές αφορούν αγορές, χορηγίες, διάφορες εισφορές του Κράτους ως εργοδότης όπως για παράδειγμα εισφορές ΓεΣΥ και άλλους σκοπούς.

- Εξαιρούνται ευαίσθητες πληρωμές όπως για παράδειγμα δαπάνες άμυνας, πληρωμές για εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους, επιστροφές ποσών, καθώς και πληρωμές για τις οποίες το Κράτος ενεργεί αποκλειστικά ως ενδιάμεσος φορέας.

- Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα παρουσιάζονται με φθίνουσα κατάταξη με βάση το ποσό της πληρωμής τους.

 
24947