Όλες οι θέσεις που προκηρύχθηκαν στο Δημόσιο-Πληροφορίες

Οι μισθοί που προσφέρονται κυμαίνονται από 15.385 ευρώ και φθάνουν έως και τις 84.120 ευρώ

Άλλες 12 μόνιμες κενές θέσεις στο Δημόσιο προκηρύχθηκαν την Παρασκευή (4/10), με την πλειοψηφία εξ αυτών να προέρχεται από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι μισθοί που προσφέρονται κυμαίνονται από 15.385 ευρώ και φθάνουν έως και τις 84.120 ευρώ.

>>> Διαβάστε ακόμη: ΕΡΕΥΝΑ - Ψάχνεις εργασία; Υπάρχουν ανοικτές 2.300 θέσεις <<<

Ειδικότερα, το Δημόσιο προχώρησε στην προκήρυξη:

 • 1 θέσης Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού Μετανάστευσης (Κλίμακα Α15)
 • 7 θέσεων Στενογράφου Βουλής [Κλίμακα Α2 (4η βαθμίδα)]
 • Τριών θέσεων Λειτουργού Νομικών Θεμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Κλίμακα Α9)
 • 1 θέσης Πρώτου Λειτουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων [Κλίμακα Α14(ii)]

Στις παρακάτω παραγράφους παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες των θέσεων αυτών, ενώ επισυνάπτονται στο κάτω μέρος του κειμένου οι προκηρύξεις σε μορφή pdf.

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΕΔΩ <<<

Διευθυντής Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανάμεσα στις θέσεις που προκηρύχθηκαν είναι και αυτή του Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Πρόκειται για θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής με Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15 - €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813 και Α16 - €71.020, 73.640, 76.260, 78.880, 81.500, 84.120 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Τα απαιτούμενα προσόντα της εν λόγω θέσης είναι:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister at Law).
 • Δεκαετής τουλάχιστο διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία τριετής τουλάχιστο πείρα σε καθήκοντα που να περιλαμβάνουν εποπτεία, προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
 • Πολύ καλή γνώση των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης νομοθεσιών, καθώς και της περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νομοθεσίας και των σχετικών Κανονισμών, των Γενικών Διατάξεων, των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και Κανονισμών Αποθηκών και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την θέση μπορείτε να δείτε εδώ.

>>> ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΔΩ <<<

Στενογράφοι Βουλής
Επιπρόσθετα, η Βουλή προχώρησε στην προκήρυξη επτά κενών μόνιμων θέσεων Στενογράφων, οι οποίες είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, με την Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα να έχει ως εξής: Α2 (4η Βαθμίδα) - €15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544, Α5 - €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 και Α7(ii) - €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων είναι:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. 
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επιτυχία στις από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διεξαγόμενες ή αναγνωρισμένες εξετάσεις Στενογραφίας στην Ελληνική με ταχύτητα όχι μικρότερη των 90 λ.κ.λ. καθώς και σε εξετάσεις ελληνικής και αγγλικής δακτυλογραφίας με ταχύτητα όχι μικρότερη των 40 λ.κ.λ.. 
 • Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και πρωτοβουλία.
 • Προηγούμενη πείρα λήψης και αποστενογράφησης πρακτικών συνεδριάσεων θεωρείται πρόσθετο προσόν.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εδώ.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Λειτουργοί Νομικών Θεμάτων
Επίσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στην προκήρυξη τριών κενών θέσεων Λειτουργού Νομικών Θεμάτων, οι οποίες είναι Πρώτου Διορισμού, ενώ η Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα έχει ως εξής: Α9 - €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11 - €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12 - €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων είναι:

 • Να έχει εγγραφεί δικηγόρος στην Κύπρο.
 • Μονοετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή/και διετής τουλάχιστο πείρα εκτέλεσης άλλης νομικής φύσεως εργασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στα Νομικά, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εδώ.

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Πρώτος Λειτουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εργασίας προκήρυξε μία μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Η Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης είναι η Α14(ii): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741. 

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Τονίζεται πως τα καθήκοντα και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης είναι πάρα πολλά και αναλυτικά, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Σημειώνεται πως για τις πιο πάνω θέσεις αιτήσεις γίνονται δεκτές, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη), μέχρι την Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Θέσεις Ιατρών
Υπενθυμίζεται, εξάλλου, πως ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) προχώρησε την Παρασκευή στην προκήρυξη άλλων 23 θέσεων Ιατρών για στελέχωση τόσο των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών όσο και των Κέντρων Υγείας με Προσωπικούς Ιατρούς. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης προβλημάτων στελέχωσης σε σημαντικά Τμήματα των κρατικών νοσηλευτηρίων, μεταξύ των οποίων και τα ΤΑΕΠ τα οποία λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας.

Επίσης, ο ΟΚΥΠΥ ανακοίνωσε την παράταση της υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Προϊστάμενου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Πλέον, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η 10η Οκτωβρίου.

***Αν ψάχνετε δουλειά, στo ergodotisi.com, την κορυφαία ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας στην Κύπρο, μπορείτε να βρείτε καθημερινά δεκάδες νέες θέσεις εργασίας ανά κατηγορία και ανά επαρχία. Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.

Μάριος Αδάμου
 
9042
Thumbnail

Περίπου €23,5 εκατομμύρια ήταν η απώλεια εσόδων του κράτους, από φόρους και ΦΠΑ, λόγω της μείωσης τον Απρίλιο του 2020 στην κατανάλωση βενζίνης 95 κατά 70,3% και πετρελαίου κίνησης κατά 53%, ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης της ελεύθερης διακίνησης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.
 
Τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, οι πρατηριούχοι απώλεσαν συνολικά έσοδα ύψους €2,1 εκ. από τη μείωση στις πωλήσεις της βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης.

ad1mobile

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, ο μήνας Μάιος χαρακτηρίζεται από μειώσεις στην τιμή της βενζίνης 95, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέροντας, ωστόσο, ότι είναι δύσκολο να εξηγηθούν οι σημαντικές αποκλίσεις της μέσης τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης χωρίς τους φόρους στην Κύπρο, σε σύγκριση με τις μέσες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο λιανικών τιμών βενζίνης 95, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για το μήνα Μάιο 2020, που δημοσιοποίησε σήμερα ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, συνυπολογίζοντας τις μειώσεις κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2020, παρατηρήθηκε μείωση στη βενζίνη 95 κατά 3,1 σεντ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5,3 σεντ και στο πετρέλαιο θέρμανσης μείωση 4 σεντ το λίτρο.
 
Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, κατά το μήνα Μάιο 2020, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους φόρους ήταν 1,179 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,967 σεντ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στην ΕΕ ήταν 1,075 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,989 σεντ και το πετρέλαιο θέρμανσης στην ΕΕ ήταν 0,562 σεντ και στην Κύπρο 0,0,643 σεντ.
 
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι οι λιανικές τιμές πώλησης με τους φόρους για τη βενζίνη 95 και το πετρέλαιο κίνησης είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο λιανικών τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσθέτει ότι «αυτό, σε συνδυασμό με τη μέση τιμή χωρίς τους φόρους,  παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι η φορολογία στην Κύπρο της βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης είναι χαμηλότερη από τη μέση φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
 
Αναφέρει, ωστόσο, ότι η μέση τιμή της Κύπρου για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κατά το Μάιο αισθητά ψηλότερη της μέσης τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσθέτει ότι αυτό «δεν φαίνεται να οφείλεται στη φορολογία στην Κύπρο, αλλά στις τιμές και τη συχνότητα εισαγωγής του πετρελαίου θέρμανσης στην Κύπρο».
 
Κατά το ίδιο μήνα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς τους φόρους ήταν 0,366 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,448 σεντ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης χωρίς τους φόρους στην Ε.Ε. ήταν 0,409 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,420 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,353 σεντ και στην Κύπρο 0,455 σεντ.
 
«Παρατηρούμε ότι κατά το Μάιο 2020, κατά μέσο όρο εισάγαμε βενζίνη 95 κατά 8,2 σεντ το λίτρο περισσότερα από τη μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πετρέλαιο κίνησης εισάγαμε κατά 1,1 σεντ το λίτρο περισσότερα από τη μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το πετρέλαιο θέρμανσης εισάγαμε κατά 10,2 σεντ το λίτρο λιγότερα από τη μέση τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προσθέτει.
 
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι «οι σημαντικές αποκλίσεις της μέσης τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης χωρίς τους φόρους στην Κύπρο, σε σύγκριση με τις μέσες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δύσκολο να εξηγηθούν λόγω απουσίας επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών» και προσθέτει ότι «ίσως η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή η οποία παρακολουθεί τις τιμές εισαγωγής να είναι σε θέση να δώσει κάποια εξήγηση, τουλάχιστο για σκοπούς διαφάνειας».
 
Μείωση κατανάλωσης καυσίμων Απριλίου
Κατά το μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, παρατηρήθηκε, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, μείωση στην κατανάλωση για την βενζίνη 95 κατά 70,3% και στο πετρέλαιο κίνησης κατά 53%, λόγω απαγόρευσης ελεύθερης διακίνησης.
 
Προσθέτει ότι οι πιο πάνω μειώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων του κράτους από φόρους και ΦΠΑ για τη βενζίνη 95 κατά 14.062.919 ευρώ και για το πετρέλαιο κίνησης κατά 9.544.765 ευρώ.
 
>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

ad2mobile

Αναφέρει επίσης ότι οι πρατηριούχοι απώλεσαν συνολικά έσοδα από τη μείωση στις πωλήσεις της βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης κατά 2.116.573 ευρώ.
 
Τέλος, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι η μείωση στην κατανάλωση της βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης για το μήνα Μάιο 2020 δεν μπορεί να γίνει λόγω απουσίας επίσημων στοιχείων και προσθέτει ότι αυτό θα μπορεί να γίνει στο τέλος του Ιουνίου που η Στατιστική Υπηρεσία θα ανακοινώσει τις πωλήσεις πετρελαιοειδών για το Μάιο του 2020.

KΥΠΕ
 

article 1