Όλες οι θέσεις που προκηρύχθηκαν στο Δημόσιο-Πληροφορίες

Οι μισθοί που προσφέρονται κυμαίνονται από 15.385 ευρώ και φθάνουν έως και τις 84.120 ευρώ

Άλλες 12 μόνιμες κενές θέσεις στο Δημόσιο προκηρύχθηκαν την Παρασκευή (4/10), με την πλειοψηφία εξ αυτών να προέρχεται από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι μισθοί που προσφέρονται κυμαίνονται από 15.385 ευρώ και φθάνουν έως και τις 84.120 ευρώ.

>>> Διαβάστε ακόμη: ΕΡΕΥΝΑ - Ψάχνεις εργασία; Υπάρχουν ανοικτές 2.300 θέσεις <<<

Ειδικότερα, το Δημόσιο προχώρησε στην προκήρυξη:

 • 1 θέσης Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού Μετανάστευσης (Κλίμακα Α15)
 • 7 θέσεων Στενογράφου Βουλής [Κλίμακα Α2 (4η βαθμίδα)]
 • Τριών θέσεων Λειτουργού Νομικών Θεμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Κλίμακα Α9)
 • 1 θέσης Πρώτου Λειτουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων [Κλίμακα Α14(ii)]

Στις παρακάτω παραγράφους παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες των θέσεων αυτών, ενώ επισυνάπτονται στο κάτω μέρος του κειμένου οι προκηρύξεις σε μορφή pdf.

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΕΔΩ <<<

Διευθυντής Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανάμεσα στις θέσεις που προκηρύχθηκαν είναι και αυτή του Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Πρόκειται για θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής με Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15 - €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813 και Α16 - €71.020, 73.640, 76.260, 78.880, 81.500, 84.120 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Τα απαιτούμενα προσόντα της εν λόγω θέσης είναι:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister at Law).
 • Δεκαετής τουλάχιστο διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία τριετής τουλάχιστο πείρα σε καθήκοντα που να περιλαμβάνουν εποπτεία, προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
 • Πολύ καλή γνώση των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης νομοθεσιών, καθώς και της περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νομοθεσίας και των σχετικών Κανονισμών, των Γενικών Διατάξεων, των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και Κανονισμών Αποθηκών και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την θέση μπορείτε να δείτε εδώ.

>>> ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΔΩ <<<

Στενογράφοι Βουλής
Επιπρόσθετα, η Βουλή προχώρησε στην προκήρυξη επτά κενών μόνιμων θέσεων Στενογράφων, οι οποίες είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, με την Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα να έχει ως εξής: Α2 (4η Βαθμίδα) - €15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544, Α5 - €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 και Α7(ii) - €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων είναι:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. 
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επιτυχία στις από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διεξαγόμενες ή αναγνωρισμένες εξετάσεις Στενογραφίας στην Ελληνική με ταχύτητα όχι μικρότερη των 90 λ.κ.λ. καθώς και σε εξετάσεις ελληνικής και αγγλικής δακτυλογραφίας με ταχύτητα όχι μικρότερη των 40 λ.κ.λ.. 
 • Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και πρωτοβουλία.
 • Προηγούμενη πείρα λήψης και αποστενογράφησης πρακτικών συνεδριάσεων θεωρείται πρόσθετο προσόν.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εδώ.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Λειτουργοί Νομικών Θεμάτων
Επίσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στην προκήρυξη τριών κενών θέσεων Λειτουργού Νομικών Θεμάτων, οι οποίες είναι Πρώτου Διορισμού, ενώ η Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα έχει ως εξής: Α9 - €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11 - €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12 - €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων είναι:

 • Να έχει εγγραφεί δικηγόρος στην Κύπρο.
 • Μονοετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή/και διετής τουλάχιστο πείρα εκτέλεσης άλλης νομικής φύσεως εργασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στα Νομικά, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εδώ.

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Πρώτος Λειτουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εργασίας προκήρυξε μία μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Η Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης είναι η Α14(ii): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741. 

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Τονίζεται πως τα καθήκοντα και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης είναι πάρα πολλά και αναλυτικά, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Σημειώνεται πως για τις πιο πάνω θέσεις αιτήσεις γίνονται δεκτές, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη), μέχρι την Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Θέσεις Ιατρών
Υπενθυμίζεται, εξάλλου, πως ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) προχώρησε την Παρασκευή στην προκήρυξη άλλων 23 θέσεων Ιατρών για στελέχωση τόσο των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών όσο και των Κέντρων Υγείας με Προσωπικούς Ιατρούς. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης προβλημάτων στελέχωσης σε σημαντικά Τμήματα των κρατικών νοσηλευτηρίων, μεταξύ των οποίων και τα ΤΑΕΠ τα οποία λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας.

Επίσης, ο ΟΚΥΠΥ ανακοίνωσε την παράταση της υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Προϊστάμενου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Πλέον, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η 10η Οκτωβρίου.

***Αν ψάχνετε δουλειά, στo ergodotisi.com, την κορυφαία ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας στην Κύπρο, μπορείτε να βρείτε καθημερινά δεκάδες νέες θέσεις εργασίας ανά κατηγορία και ανά επαρχία. Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.

Μάριος Αδάμου
 
5477
Thumbnail

Εάν δημιουργηθούν οι συνθήκες που έχουμε πει θα διεξάγουμε διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό, εάν οι Ε/Κ  δεν θέλουν να διαπραγματευτούν σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας με την ‘τδβκ’”, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

ad1mobile

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

 Σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ανατολού, ο  Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι “ο τ/κ λαός έδωσε πολύ μεγάλη στήριξη στην επιχείρηση πηγή της ειρήνης”, προσθέτοντας ότι “πρέπει να διαχωρίζουμε κάποιους συνδικαλιστές και πολιτικούς» από τους Τ/Κ.
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στην αντίδραση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τ/Κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί σχετικά με την επιχείρηση. Εξέφρασε την  άποψη ότι με αυτή  την αντίδρασή τους οι Τ/Κ πιστεύουν πως είναι μια κίνηση προς την κατεύθυνση των «προεδρικών εκλογών» τον επόμενο Απρίλιο.
 
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι “η επιχείρηση πηγή ειρήνης είναι τόσο σημαντική όσο και η ‘επιχείρηση Κύπρου’ (το 1974). “Όταν μιλάνε άνθρωποι όπως εμείς από τη δική μας θέση και πόστο, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί”, ανέφερε.

>>> ΌΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ <<<

 Άλλαξαν οι ισορροπίες
 
Για την ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η Τουρκία στέλνοντας στην περιοχή τα γεωτρύπανά της, άλλαξε ριζικά τις ισορροπίες στην ανατολική Μεσόγειο. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επαναλαμβάνοντας την τουρκική θέση ότι η “Ε/κ πλευρά διεξάγει μονομερώς δραστηριότητες γεωτρήσεις”, είπε ότι “με αυτές τις κινήσεις ενισχυθήκαμε εκεί περισσότερο και στο τραπέζι και στο πεδίο”, ανέφερε.
 
“Το γεωτρύπανό μας Γιαβούζ κάνει γεωτρήσεις στην υφαλοκρηπίδα μας και εμείς αυτή την υφαλοκρηπίδα την έχουμε δηλώσει στα Ηνωμένα Έθνη και κάθε χρόνο το ανανεώνουμε αυτό. Τις δραστηριότητές μας στην υφαλοκρηπίδα μας δεν τη διαπραγματευόμαστε με κανέναν. Στο θέμα της διαπραγμάτευσης των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ανατολική Μεσόγειο συζητούμε με όλους, συμπεριλαμβανομένης και της Ε/κ πλευράς και είμαστε πάντοτε μέσα για μια περιφερειακή συμφωνία. Αναφέρομαι στις χώρες της Μεσογείου στην περιοχή με μια αντίληψη διαμοιρασμού. Ο συνομιλητής του ε/κ τομέα είναι η ‘τδβκ’”, ανέφερε προκλητικά ο Τούρκος ΥΠΕΞ.
 
Ο δεύτερος στόχος της τουρκικής πλευράς είπε, είναι να θέσει υπό εγγύηση τα συμφέροντα των Τ/Κ, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα η ε/κ πλευρά δεν έκανε κανένα βήμα για να αποδεχτεί τα δικαιώματα των Τ/Κ και να τα θέσει υπό εγγύηση, αντίθετα οι Ε/Κ συνεχίζουν μονομερείς δραστηριότητες γεώτρησης και προσφέρουν αδειοδοτήσεις.
 
 “Εμείς σε αυτή την περιοχή (ανατολική Μεσόγειο) στέλνοντας και το δεύτερό μας γεωτρύπανο, δείξαμε σε όλο τον κόσμο ότι θα προστατεύσουμε τα συμφέροντας των Τ/Κ”, ανέφερε.
 
Λάθος η αλληλεγγύη ΕΕ

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<< 

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι οι χώρες της ΕΕ έδειξαν αλληλεγγύη στην ε/κ πλευρά επειδή είναι μέλος της ΕΕ, προσθέτοντας ότι “δεν θα ωφελήσει η αλληλεγγύη σε λάθος σημείο και δεν θα φέρει λύση”. “Αυτό που πρέπει στην ουσία να κάνετε εσείς είναι να πιέσετε την Ε/κ πλευρά να θέσει υπό εγγύηση τον ‘τ/κ λαό’.  Εάν αυτό δεν γίνει με μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και εάν η ε/κ πλευρά δεν θέλει να προσεγγίσει, τότε να ιδρυθεί μια κοινή εταιρεία. Αν η κοινή εταιρεία δεν είναι λύση, να ιδρυθεί επιτροπή, ένας μηχανισμός της ΕΕ, ένας μηχανισμός των ΗΕ. Η τουρκική πλευρά έκανε μια πρόταση για ίδρυση επιτροπής, είναι ακόμη στο τραπέζι. Εμείς εδώ είμαστε σύμφωνοι για λύση αλλά πρέπει να υπάρξει εγγύηση για δίκαιο διαμοιρασμό. Οι διεθνείς οργανώσεις και οι χώρες της ΕΕ αντί να κάνουν θόρυβο ας κάνουν βήμα προς την κατεύθυνση της λύσης”, ανέφερε.
 
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε πως όποιες επιδεικτικές αποφάσεις και να πάρει η ΕΕ εναντίον της Τουρκίας, θέλει να λύσει αυτή την υπόθεση και πρόσθεσε πως “εάν είναι ειλικρινείς, θα λύσουν και αυτή την υπόθεση με την ΕΕ”.
 
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι θέλουν μόνιμη λύση στην Κύπρο ωστόσο στο τέλος όλων αυτών των προσπαθειών και ειδικότερα στο τέλος της συνόδου των 11 ημερών στο Κραν Μοντανά, είδαν πως πραγματικά η ε/κ πλευρά δεν θέλει να μοιραστεί τίποτα με την Τ/κ πλευρά.
 
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι για τα θέματα που συμφώνησαν πριν φτάσουν στο Κραν Μοντάνα ο Ε/Κ ηγέτης Νίκος Αναστασιάδης υπαναχώρησε σε όλα και μετά στη συνέχεια εξήγησε γιατί. “(Ο Αναστασιάδης) στην πραγματικότητα είπε ότι η ε/κ πλευρά δεν είναι έτοιμη να διαμοιραστεί ο,τιδήποτε με τους Τ/Κ και επομένως ο ίδιος ο ηγέτης ήταν υποχρεωμένος να υπαναχωρήσει. Πραγματικά εκεί όλοι είδαν ότι θέλαμε λύση. Είδαν και την αποφασιστική μας στάση αλλά είδαν ότι είμαστε και εποικοδομητικοί στο θέμα των βημάτων που μπορούν να γίνουν. Ως αποτέλεσμα το τραπέζι αναποδογυρίστηκε πάνω τους”, ανέφερε.
 
Η επιλογή ομοσπονδίας δεν αποκλείστηκε 

>>> ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BRIEF <<< 

ad2mobile

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι η ομοσπονδία συζητείται εδώ και 60 χρόνια και αυτή η επιλογή δεν έχει αποκλειστεί, προσθέτοντας ότι από δω και μπρος δεν θα αντέξουν άλλη αποτυχία.
“Εάν θα διαπραγματευτούμε κάτι, πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε τί θα διαπραγματευτούμε. Ας θέσουμε όλες τις επιλογές και όλοι να πουν τις απόψεις τους. Αφού ληφθεί αυτή η απόφαση πρέπει να ορίσουμε ξεκάθαρα το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Πρέπει τα στοιχεία που αποτελούν την πολιτική ισότητα να κατατεθούν. Τα στοιχεία της πολιτικής ισότητας που είναι εκ των ων ουκ άνευ για τους Τ/κ όπως είναι η εκ περιτροπής προεδρία, η αποτελεσματική συμμετοχή και η σύν μία ψήφος πρέπει πλέον να συγκεκριμενοποιηθούν, έτσι όταν αύριο φτάσουμε εκεί, εάν θα ξεκινήσουμε με αυτό το έγγραφο των διαπραγματεύσεων πρέπει να υπάρχει αποτέλεσμα».
 
Κατά τον κ. Τσαβούσογλου, «τελείωσαν πλέον οι διαπραγματεύσεις μόνο και μόνο για να γίνεται λόγος, όλα θα είναι καθαρά. Γι αυτό θα κάνουμε σύνοδο 5 συν 1, δηλαδή οι δύο πλευρές, οι 3 εγγυήτριες δυνάμεις και τα ΗΕ. Πριν από αυτό είπανε να γίνει σύνοδος ΗΕ συν 2. Είπαμε μπορεί να γίνει. Αυτές θα γίνουν ανεπίσημα, δεν είναι διαπραγματεύσεις. Σε αυτές τις ανεπίσημες διαπραγματεύσεις αν συμφωνήσουμε σε αυτά τα θέμα και αυτό το διαπραγματευτικό έγγραφο τότε μπορούν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Πλέον δεν μπορεί να γίνουν διαπραγματεύσεις ανοιχτού τέλους. Εμείς θέλουμε μια μόνιμη λύση στην Κύπρο, εκείνοι που δεν θέλουν λύση είναι η Ε/κ πλευρά”, ισχυρίστηκε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.
 
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε ότι αυτή η δουλειά δεν είναι μονόπλευρη και πως απέναντί τους υπάρχουν οι εγγυήτριες δυνάμεις και οι δύο πλευρές στο νησί. Υποστήριξε ότι η Ε/κ πλευρά αρκετές φορές συμπεριφέρθηκε μη ειλικρινώς. “Σε ένα θέμα είμαστε αποφασισμένοι, εάν δημιουργηθούν οι συνθήκες που έχουμε πει θα διαπραγματευτούμε. Εάν οι Ε/Κ δεν θέλουν να διαπραγματευτούν σε αυτό το πλαίσιο για μας δεν υπάρχει θέμα να διαπραγματευτούμε. Θα συνεχίσουμε την δουλειά αυτή με την ‘τδβκ’ όπως μέχρι σήμερα με ένα πολύ θετικό τρόπο”.

ΚΥΠΕ

article 1