Όλοι, σχεδόν, εξαίρετοι στο Δημόσιο το 2019

Για ισοπεδωτικό σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, κάνει λόγο η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, Γεώργιος Παπαγεωργίου, έχει επιδώσει την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) για το 2019, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, σήμερα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, στην Ετήσια Έκθεση της ΕΔΥ αναλύεται το έργο της Επιτροπής κατά το 2019 και παρουσιάζονται, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και οι πρωτοβουλίες/δράσεις που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στην Έκθεση αναφέρεται ότι το 2019 ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για την Επιτροπή, αφού πληρώθηκαν συνολικά 896 θέσεις (206 διορισμοί και 690 προαγωγές), ενώ η Επιτροπή δέχτηκε 549 υποψηφίους σε προφορική εξέταση. 

Σε ό,τι αφορά επανεξετάσεις μετά από ακυρωτικές αποφάσεις, 15 άτομα επαναπροάχθηκαν / επαναδιορίστηκαν, ενώ 9 άτομα επιλέγηκαν για διορισμό /προαγωγή για πρώτη φορά. 

>>> Διαβάστε ακόμη: Δημόσια Υπηρεσία: Πόσοι είναι οι άντρες και πόσες οι γυναίκες <<<

Επίσης, στο πλαίσιο άσκησης της πειθαρχικής της δικαιοδοσίας, η Επιτροπή το 2019 επέβαλε σ’ έναν υπάλληλο την ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης, σε ένα την ποινή του υποβιβασμού σε κατώτερη θέση, σε δύο χρηματική ποινή και σε άλλους δύο αυστηρή επίπληξη.

Προχωρά η ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Σημαντική εξέλιξη κατά το 2019, όπως καταδεικνύεται και από τα στοιχεία που παρατίθενται στην Ετήσια Έκθεση, είναι σε πλήρη βάση εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων

Ως αποτέλεσμα, αναφέρεται, η καταχώρηση, ταξινόμηση, οργάνωση και, σε μεγάλο βαθμό, διαχείριση των 46,701 αιτήσεων που υποβλήθηκαν εντός του έτους, έγινε ηλεκτρονικά, κάτι που υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούσε τεράστιο αριθμό ανθρωποωρών, σπατάλη χάρτου, μεγάλη ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, προβλήματα και ερωτηματικά σε σχέση με το εμπρόθεσμο της υποβολής των αιτήσεων.

Τονίζεται, ωστόσο ότι, η απλοποίηση των διαδικασιών και επιτάχυνση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε όλες τις υπηρεσίες του Κράτους, με προτεραιότητα αυτές που προσφέρουν εξυπηρέτηση στον πολίτη, είναι εκ των ων ουκ άνευ για την αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας.

Ισοπεδωτικό σύστημα αξιολόγησης
Ειδική αναφορά στην Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής για το 2019 γίνεται στο ισοπεδωτικό σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο για μια ακόμα χρονιά παρουσιάζει, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αναλύονται στην Έκθεση, αποκαρδιωτική εικόνα (96.87% των υπαλλήλων ήταν εξαίρετοι σε όλα τα στοιχεία αξιολόγησης), καθώς και τα προβληματικά σχέδια υπηρεσίας (υπάρχει Σχέδιο Υπηρεσίας που απαιτεί επιτυχία σε εξετάσεις που δεν διεξάγονται πλέον).

>>> Διαβάστε ακόμη: 9.000 υποψήφιοι διεκδικούν μία θέση στο Δημόσιο μέσω 2 εξετάσεων <<<

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή στην Έκθεσή της χαιρετίζει την κατάθεση, το Φθινόπωρο του 2019, σειράς μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων στη Βουλή, που στοχεύουν κυρίως στην εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων και στην ενίσχυση της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων στις ανώτερες και ανώτατες θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας, αλλά και την εισαγωγή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Στην Έκθεση τονίζεται ότι η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που σήμερα παρουσιάζονται και να δημιουργηθούν οι συνθήκες, προκειμένου η Δημόσια Υπηρεσία να καταστεί πιο αποτελεσματική και ανταποκριτική στις ανάγκες του κοινού, των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα, θα πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα και εθνικό καθήκον για όλους όσους ασχολούνται με τα θέματα αυτά.

Σημειώνεται πως, η Ετήσια Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.
 

 
13694