Ολοκληρώνεται εντός 2022 η εκτίμηση αξίας 2 εκατ. ακινήτων

Ολοκληρώνεται μέσα 2022 η εκτίμηση αξίας 2 εκ. ακινήτων, λέει ο Αν. Διευθυντής Κτηματολογίου

Την εκτίμηση ότι στα μέσα του 2022 θα έχει ολοκληρωθεί η όλη εργασία της Γενικής Εκτίμησης της αξίας των περίπου 2.000.000 ακινήτων, παγκύπρια, σε τιμές 1η Ιανουαρίου του 2021, που διενεργεί το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σε συνεργασία με ιδιώτες εκτιμητές, εξέφρασε ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ελίκκος Ηλία.
 
Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, ο κ. Ηλία είπε ότι «με την ολοκλήρωση της εργασίας, το κοινό θα ενημερωθεί προς τούτο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και ο κάθε ιδιοκτήτης θα έχει το δικαίωμα για αίτηση διόρθωση λάθους των εκτιμητικών χαρακτηριστικών του ακινήτου του χωρίς χρονικό περιορισμό, καθώς επίσης και για δικαίωμα ένστασης για την αξία της Γενικής Εκτίμησης εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γενικής Εκτίμησης».
 
Στη διενέργεια της νέας Γενικής Εκτίμησης, σύμφωνα με τον κ. Ηλία, «έχουν εμπλακεί και εκτιμητές του ιδιωτικού τομέα, για συγκεκριμένες περιοχές, η συνεργασία των οποίων έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμη και κατά της εκτίμησης σε αξίες 1/1/2018».  Σημείωσε ότι η διαδικασία αυτή έγινε με αγορά εκτιμητικών υπηρεσιών μέσω προσφορών.
 
Εξήγησε ότι η νέα Γενική Εκτίμηση γίνεται «για σκοπούς εξασφάλισης σύγχρονης και ομοιόμορφης εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας εντός ολόκληρου του ελεγχόμενου από την Κυπριακή Δημοκρατία Τμήματος της, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου».
 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος είπε ότι προς το σκοπό αυτό, ενασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με το άρθρο 70(α) του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, με σχετική ειδοποίηση του ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου του 2021, πληροφόρησε το κοινό ότι «η Γενική Εκτίμηση, σε τιμές 01.01.2021, έχει αρχίσει και κάλεσα όλους τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας να εφοδιάσουν τον εκτιμητή με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που σχετίζονται με την υπό εκτίμηση ακίνητη ιδιοκτησία τις οποίες ο εκτιμητής δυνατόν να απαιτήσει».
 
Τέλος, σε σχέση με τις προηγούμενες γενικές εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων, ο κ. Ηλία είπε στο ΚΥΠΕ ότι η πρώτη γενική εκτίμηση στην Κύπρο είχε αναφορά το έτος 1920, η δεύτερη το 1980, η τρίτη το 2013 και η τελευταία το 2018, ενώ σημείωσε πως «με βάση το νόμο η γενική εκτίμηση πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια».
 
ΚΥΠΕ

 
24326