Πανίκος Νικολάου: Θα συνεχίσει την κερδοφορία η Τράπεζα Κύπρου

Όσα ανέφερε ο CEO της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, σε συνέντευξη του στην S&P Global Market Intelligence

Η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται σε καλό δρόμο για να καταγράψει 10% ROTE και να προχωρήσει με τη διανομή μερισμάτων το 2023, παρά τις αυξανόμενες μακροοικονομικές προκλήσεις, καθώς αξιοποιεί τα δισεκατομμύρια από τη μείωση των κόκκινων δανείων και τις πρόσφατες αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, σε συνέντευξή του στην S&P Global Market Intelligence.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η Τράπεζα Κύπρου κατέγραφε ζημιές την τελευταία δεκαετία, καθώς επεξεργάστηκε ένα μεγάλο φορτίο μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) μετά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης το 2011/2012. 

>>> Διαβάστε επίσης: Lone Star: Δεν ενδιαφέρεται για BoC - Δεν βάζει άλλη πρόταση <<<

Τώρα ωστόσο, η τράπεζα έχει αποβάλει πάνω από το 95% των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, έχει μειώσει το κόστος και έχει καταγράψει την υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων από την περίοδο πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

>>> Διαβάστε επίσης:  Τράπεζα Κύπρου: Ανακοίνωσε τη νέα υπηρεσία MoneyFit <<<

Η S&P Global Market Intelligence σημειώνει ότι η πρόοδος αυτή δεν έχει περάσει απαρατήρητη, με την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Lone Star Global Acquisitions Ltd. να κάνει τρεις προσφορές εξαγοράς νωρίτερα φέτος, οι οποίες απορρίφθηκαν όλες.

«Με τη βελτίωση του περιβάλλοντος των επιτοκίων στην Ευρώπη και την καλύτερη απόδοση της Κυπριακής Οικονομίας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, η διοίκηση είναι αισιόδοξη για τις προοπτικές κερδοφορίας της τράπεζας για το επόμενο έτος. Οι αυξήσεις των επιτοκίων σε συνδυασμό με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και της βάσης κόστους θα μας οδηγήσουν σε βιώσιμη κερδοφορία», ανέφερε ο κ. Νικολάου.

Αύξηση κερδών για την Τράπεζα Κύπρου

Σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence, για το πρώτο εξάμηνο του 2022, η Τράπεζα Κύπρου σημείωσε 7,3% υποκείμενη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, το καλύτερο αποτέλεσμα που σημείωσε από την περίοδο πριν από την οικονομική κρίση της Ευρωζώνης.

Όπως τονίζεται, τα τελευταία δύο χρόνια, η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας έχει αλλάξει σε θετικό 4,86% από αρνητικό 11,63%.

fgn

«Ο ισολογισμός της Τράπεζας Κύπρου είναι σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένος προς τα υψηλότερα επιτόκια, με 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ή 44% του μέσου επιτοκιακού της ενεργητικού, να διακρατούνται ως υπόλοιπα μετρητών στην ΕΚΤ», δήλωσε ο CEO της BoC.

«Ως εκ τούτου, τυχόν αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωζώνης έχουν άμεσο και σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία της Τράπεζας Κύπρου», σημείωσε.

>>> Διαβάστε επίσης:  BoC: Όντως η Lone Star δεν επανήλθε – Παραμένουμε δυνατοί <<<

Την ίδια στιγμή, ο κ. Νικολάου σημείωσε ότι η Τράπεζα Κύπρου αναμένει ότι τα καθαρά της έσοδα από τόκους θα κάνουν άλμα μεταξύ 100 και 120 εκατ. ευρώ το 2023 από τα 320 εκατ. ευρώ που αναμένονται το 2022.

«Αυτό θα αποτελέσει βασικό μοχλό για την επίτευξη του στόχου της τράπεζας για απόδοση 10% επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων το 2023 και θα επιτρέψει την επανέναρξη σημαντικών διανομών μερισμάτων το 2023, υπό την προϋπόθεση των ρυθμιστικών εγκρίσεων και των συνθηκών της αγοράς» είπε.

 Σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με το ύψος ενός πιθανού μερίσματος ή σχετικά με την αναλογία μερίσματος.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Κύπρου δεν έχει καταβάλει μέρισμα από το 2011.

Καθαρισμός ισολογισμού

«Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Τράπεζας Κύπρου κορυφώθηκαν το 2014, όταν ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έφτασε το 63%, που ισοδυναμεί με περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέτοντας το ποσό στο πλαίσιο του ΑΕΠ της Κύπρου ύψους €22 δις εκείνη την περίοδο, τα NPEs της τράπεζας αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 70% της συνολικής οικονομικής αξίας», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος στην S&P Global Market Intelligence.

Επιπλέον, όπως σημείωσε ο κ. Νικολάου, η Τράπεζα Κύπρου έχει καταφέρει να μειώσει τον δείκτη των NPEs σε περισσότερες από 57 ποσοστιαίες μονάδες και το απόθεμα NPEs κατά €14,4 δισεκατομμύρια, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις 30 Ιουνίου ο δείκτης NPE της τράπεζας ανερχόταν σε 5,7% και το απόθεμα NPE ήταν €600 εκατομμύρια, λαμβάνοντας υπόψη περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση ύψους περίπου €612 εκατομμυρίων, με βάση την οικονομική κατάσταση της τράπεζας.

Σημειώνεται ότι, υπό τον κ. Νικολάου, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου τον Σεπτέμβριο του 2019, το απόθεμα προβληματικών δανείων και ο δείκτης προβληματικών δανείων της Τράπεζας Κύπρου έχουν μειωθεί περίπου κατά τρεις φορές, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global Market Intelligence.

ggxnf

«Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι επιτεύχθηκε χωρίς κρατική στήριξη. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν κυβερνητικά προγράμματα όπως ο Ηρακλής στην Ελλάδα ή το GECS στην Ιταλία, τα οποία παρέχουν κρατικές εγγυήσεις για τα πιο επικίνδυνα δάνεια και καθησυχάζουν τους επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τραπεζικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια», δήλωσε ο κ. Νικολάου.

Προοπτικές για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

«Η αποτροπή της επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού, καθώς και η γεωπολιτική αβεβαιότητα και ο αυξανόμενος πληθωρισμός επιβαρύνουν την εγχώρια οικονομία, κάτι που θα αποτελέσει βασική πρόκληση για την τράπεζα τα επόμενα τρίμηνα», επεσήμανε ο CEO. 

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, υπάρχει ήδη κάποια πίεση στο χαρτοφυλάκιο δανείων, αλλά η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας στο τρέχον περιβάλλον δίνει στην Τράπεζα Κύπρου την πεποίθηση ότι οι νέες αθετήσεις θα παραμείνουν περιορισμένες και διαχειρίσιμες.

Σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence, η κυπριακή οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 5,5% το 2022, με βάση τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας που δημοσιεύθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου.

Αυτό είναι υπερδιπλάσιο του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ κατά 2,6% που αναμένεται φέτος στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Παρά την ελαφρά αύξηση των προσδοκιών για το κόστος κινδύνου, η Τράπεζα Κύπρου παραμένει σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της για μείωση του δείκτη NPE στο 5% το 2022 και στο 3% το 2025. Δεδομένου του μικρού μεγέθους του εναπομείναντος αποθέματος NPE, η μείωση θα επιτευχθεί οργανικά και όχι μέσω περαιτέρω πωλήσεων χαρτοφυλακίου», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Σημειώνεται ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε οργανική μείωση των NPE κατά €170 εκατομμύρια, σύμφωνα με την οικονομική της έκθεση.

«Η επιτυχής μείωση των NPEs της Τράπεζας Κύπρου έχει σημασία για την κυπριακή αγορά στο σύνολό της. Με μερίδιο 41% επί του συνόλου των δανείων και 37% επί του συνόλου των καταθέσεων στη χώρα, η τράπεζα κατέχει μεγαλύτερη επιρροή στην εγχώρια αγορά από πολλές άλλες τράπεζες της ευρωζώνης. Η τράπεζα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κυπριακή οικονομία», είπε ο κ. Νικολάου.

Το ενδιαφέρον για εξαγορά από Lone Star 

Επιπλέον, η S&P Global Market Intelligence κάνει αναφορά στις τρεις προτάσεις εξαγοράς που έγιναν στην Τράπεζα Κύπρου από το ταμείο LSF XI Investments LLC της Lone Star, σημειώνοντας  ότι «υποτιμούσαν θεμελιωδώς» την τράπεζα και δεν αντιμετώπιζαν επαρκώς τις πολυπλοκότητες της απόκτησης ενός ιδρύματος υψηλής στρατηγικής σημασίας για την εγχώρια οικονομία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η τελευταία απορριφθείσα πρόταση που έγινε τον Ιούλιο, αποτιμούσε την Τράπεζα Κύπρου σε 1,51 ευρώ ανά μετοχή, ή περίπου 674 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα εξέτασης άλλης πρότασης, η Lone Star δήλωσε στις 27 Σεπτεμβρίου ότι δεν θα υποβάλει νέα προσφορά για την Τράπεζα Κύπρου.

>>> Διαβάστε όσα προηγήθηκαν με την Lone Star εδώ <<<

Σχετικά με το ζήτημα, η S&P Global Market Intelligence αναφέρει ότι ο κ. Νικολάου δεν θέλησε να σχολιάσει περαιτέρω τις προτάσεις της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων.

Καταληκτικά, η S&P Global Market Intelligence ανέφερε στο δημοσίευμα της ότι η Τράπεζα Κύπρου παραμένει βέβαιη για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και την επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας, καθώς επιβεβαίωσε τον στόχο της για απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων το 2023.

Όπως προστίθεται, οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου σημείωσαν πτώση άνω του 9% μετά την ανακοίνωση της Lone Star, παρ' όλα αυτά, έχουν καλύτερη απόδοση έναντι των ευρωπαϊκών , σημειώνοντας άνοδο 26,21% από την αρχή του έτους, σε σύγκριση με την πτώση 14,25% του δείκτη STOXX Europe 600 Banks.

gx

 
23458