Πάνω από 3,5 εκ. κ.μ. η παραγωγή ανακυκλωμένου νερού το 2020

Ξεπέρασε τα 3,5 εκ. κ.μ., η περσινή παραγωγή ανακυκλωμένου νερού στη Λάρνακα

Ξεπέρασε τα τριάμισι εκατομμύρια κυβικά μέτρα η παραγωγή ανακυκλωμένου νερού το 2020, στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων στη Λάρνακα, τα οποία διανέμονται μέσω των κυβερνητικών αρδευτικών δικτύων για την άρδευση γεωργικών και κτηνοτροφικών καλλιεργειών, καθώς και για χώρους πρασίνου.
 
Σε γραπτή ανακοίνωση του ΣΑΛ αναφέρεται ότι «το ανακυκλωμένο νερό, που προέρχεται από την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων, είναι μια αξιόπιστη πηγή νερού, η οποία προσθέτει σημαντικές ποσότητες στο υδατικό ισοζύγιο και παράλληλα επιτρέπει την εξοικονόμηση φρέσκου νερού στα φράγματα και στους υπόγειους υδροφορείς».
 
Προστίθεται ότι «σύμφωνα με τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο (Ν108(Ι)/2004), ο οποίος αποτελεί την εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα Αστικά Λύματα, πρέπει σε κάθε οικισμό με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2 χιλιάδων ατόμων να υφίστανται και να λειτουργούν δίκτυα συλλογής λυμάτων, μέσω των οποίων να μεταφέρονται τα λύματα σε Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων και να υποβάλλονται σε τουλάχιστον δευτεροβάθμια επεξεργασία».
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «από την αρχή της εφαρμογής της Οδηγίας, στην Κύπρο είχε εφαρμοστεί επιπλέον πρόγραμμα για την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, ώστε το παραγόμενο ανακυκλωμένο νερό να είναι κατάλληλο για χρήση για αρδευτικούς σκοπούς. Η τακτική αυτή εφαρμόστηκε τόσο στα αποχετευτικά συστήματα των μεγάλων αστικών περιοχών, όσο και στις αγροτικές περιοχές».
 
Το ανακυκλωμένο νερό «χρησιμοποιείται πλέον στην Κύπρο για την άρδευση γεωργικών και κτηνοτροφικών καλλιεργειών, καθώς και χώρων πρασίνου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και με την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών και την αποφυγή άλλων, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Οι υφιστάμενες αντίστοιχες παράμετροι και τα σχετικά μέτρα που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ήδη αυστηρά και εντός των ορίων που μελετώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
 
Το ΣΑΛ αναφέρει επίσης πως «τα κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση του νερού είναι αδιαμφισβήτητα. Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων έχει μεγάλη σημασία σε περιοχές έλλειψης νερού, όπως στην Κύπρο, καθώς είναι αποδεκτό ως βιώσιμος υδάτινος πόρος, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον καθώς οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων θα αυξηθούν σε αριθμό και χωρητικότητα».
 
 Στη Λάρνακα, προστίθεται στην ανακοίνωση, «η άμεση επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων με τριτοβάθμια επεξεργασία για άρδευση κτηνοτροφικών καλλιεργειών, κήπων και γηπέδων ποδοσφαίρου τα τελευταία 20 χρόνια αποδείχθηκε επωφελής για την τοπική οικονομία με πολύ καλή αποδοχή από το κοινό».
 
Σημειώνεται ακόμα ότι «η ετήσια παραγωγή ανακυκλωμένου νερού στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων στη Λάρνακα,  έχει φθάσει το έτος 2020, τα 3.559.169 κυβικά μέτρα νερού, τα οποία διανέμονται μέσω των κυβερνητικών αρδευτικών δικτύων για την άρδευση γεωργικών και κτηνοτροφικών καλλιεργειών καθώς και για χώρους πρασίνου. Ενδεικτικά, το 70% της ποσότητας, διατίθεται σε γεωργούς για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, ενώ το 30% διατίθεται για την άρδευση κήπων και χορτοτάπητα σε γήπεδα και αλλού».

(ΚΥΠΕ)

 
24975