Παπαδούρης - ΕΣΤΙΑ: Τι θα γίνει με ενστάσεις & όσες απορρίφθηκαν

Τι θα γίνει με τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν από το ΕΣΤΙΑ - Τι λέει στην Brief ο Πρόεδρος του ΣΠΠΚ, Σταύρος Παπαδούρης

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Τα αποτελέσματα του Σχεδίου Εστία μετά τη βασική αξιολόγηση και πριν την ολοκλήρωση εξέτασης και των ενστάσεων, γνωστοποίησε την Παρασκευή (30/7) το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στο Σχέδιο Εστία υποβλήθηκαν 6.393 αιτήσεις, αλλά 4.374 είναι οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις

Πιο συγκεκριμένα, από τις πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις οι 802 εγκεκριμένες αντιστοιχούν σε ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Σταύρου Παπαδούρη, Προέδρου του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας (ΣΠΠΚ) «έχουν κατατεθεί 1500 περίπου ενστάσεις οι οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί. Αναμένεται τώρα να φανεί ποιες ενστάσεις θα εγκριθούν αν και μέχρι τώρα έχουμε κοντά στις 400».

Επομένως θα έχουμε τις 802 εγκεκριμένες, όπως προαναφέρθηκε, τις 759 επιλέξιμες μη βιώσιμες και για όσες εγκριθεί η ένσταση ώστε να τελειώσει το ΕΣΤΙΑ.

Τελειώνει το Εστία και έρχεται η «Κακή Τράπεζα»

Αφού ολοκληρωθεί το Εστία, το επόμενο βήμα είναι η «κακή τράπεζα», όπως αναφέρει ο κ. Παπαδούρης. Σχετικά τώρα με το ερώτημα ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται να απευθυνθούν σε αυτήν, ή αν αφορά όσους δεν ενταχθήκαν στο Εστία, ή θα απευθύνεται σε επιλέξιμους και μη βιώσιμους ή θα είναι ανοικτό για όλο τον κόσμο, σημειώνει ότι, «η απάντηση που δίνεται μέχρι σήμερα, είναι ότι θα είναι «ανοικτή» σε όλο τον κόσμο και όποιον πληροί τα κριτήρια, ανεξαρτήτως αν αιτήθηκε ή όχι στο ΕΣΤΙΑ».
Ο κ. Παπαδούρης υποστηρίζει ότι το πιθανότερο είναι να παραμείνει το κριτήριο των 350.000 ευρώ ως το ανώτατο όριο αξίας ακινήτου που θέτει το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ.

Οι 759 επιλέξιμες μη βιώσιμες αιτήσεις

Σχετικά με τις απορριφθείσες αιτήσεις, ο κ. Παπαδούρης επεσήμανε ότι «οι 759 αιτήσεις που πέρασαν όλα τα κριτήρια αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη δόση του δανείου τους, θα είναι οι πρώτες που θα μεταφερθούν στα συμπληρωματικά σχέδια».

Όπως υπογράμμισε, «για αυτό τον λόγο επιμέναμε να προχωρήσουν οι δανειολήπτες με την αίτηση τους ακόμη και αν δεν είναι βιώσιμοι, ώστε να περάσουν από τεχνικής πλευράς και να ξέρουν αν πληρούν τα κριτήρια και να βρίσκεται ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών η αίτηση τους και να μην απειληθούν από οποιαδήποτε εκποίηση, μέχρι να ξεκινήσει το συμπληρωματικό σχέδιο».

Ο κίνδυνος της εκποίησης

Αναφορικά με τον κίνδυνο των εκποιήσεων για ακίνητα, ο κ. Παπαδούρης επεξήγησε στην Brief, «προσπαθούμε να γεφυρώσουμε τον χρόνο από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο / Φεβρουάριο που θα ξεκινήσει η «κακή τράπεζα».

Κάποιος που είναι ήδη στην κατηγορία επιλέξιμος αλλά μη βιώσιμος, αναφερόμενος στους 759, είτε στην κατηγορία της ένστασης που είναι από τους 2697 που απορριφθήκαν οι 1500 περίπου έκαναν ένσταση.

Αμφισβήτηση πρώτης κατοικίας

Σχολιάζοντας τη δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία απόρριψης αίτησης που αφορά το 17% των 2697 που απορρίφθηκαν, με την αιτιολόγηση για αμφισβήτηση της πρώτης κατοικίας, ανέφερε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο έλεγχος από το Υπουργείο Οικονομικών δεν ήταν σωστός.

Το παράδειγμα που έθεσε έχει ως εξής: «Έχει κάποιος μια ανώγειο κατοικία, και στο ισόγειο στεγάζεται και μια επιχείρηση / κατάστημά του. Αντί να αναγνωρίζεται ότι η αίτηση έγινε μόνο για την κατοικία, ώστε να την προστατεύσει, το Υπουργείο την απέρριψε με το λεκτικό ότι εκτός από την πρώτη κατοικία διατηρείς κι άλλο ακίνητο. Το θέμα είναι ότι ο αιτητής ζήτησε βοήθεια να προστατευθεί η  πρώτη του κατοικία και θα χρησιμοποιήσει το κατάστημα / επιχείρηση  για να μπορέσει να το κάνει».

Επομένως αυτό που ξεκαθάρισε ο κ. Παπαδούρης είναι ότι, «το Υπουργείο Οικονομικών έχει να δώσει σοβαρές επεξηγήσεις για το θέμα της αμφισβήτησης της πρώτης κατοικίας γιατί όταν λέμε για 17% αυτό μπορεί να αντιστοιχεί σε 400 – 500 αιτήσεις που μπορεί τελικά να εγκριθούν.

 
21624