Παράταση δύο βδομάδων στις προσφορές για τις κάμερες

Το Υπουργείο Μεταφορών δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέας παράτασης - Από που θα εξαρτηθεί αυτό

Παράταση δύο εβδομάδων στην τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών για τη μελέτη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος Φωτοεπισήμανσης για Τροχαίες Παραβάσεις, μετά από προσφυγή ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, δόθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μέσω της Αναθέτουσας Αρχής, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, που μεταδίδει το ΓΤΠ, η παράταση δόθηκε με βάση την κείμενη νομοθεσία μέχρι να ληφθεί απόφαση από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για παραχώρηση ή μη προσωρινών μέτρων για αναστολή της διαδικασίας προσφοροδότησης.

Σε περίπτωση που η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αποφασίσει να παραχωρήσει τελικά προσωρινά μέτρα για αναστολή της διαδικασίας προσφοροδότησης θα δοθεί αναγκαστικά νέα παράταση στην τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών, καταλήγει η ανακοίνωση.
 

 
23634