Παράταση για ανανέωση ενοικίασης Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων

Το ενοίκιο για την περίοδο από 1/ 01 μέχρι 31/12/2022 θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2022

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών πληροφορεί τους ενοικιαστές Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων (Ι.Τ.Θ.), συμπεριλαμβανομένων και των Κυβερνητικών Τμημάτων, ότι το ενοίκιο για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 28 Φεβρουαρίου, 2022. Όσοι ενοικιαστές Ι.Τ.Θ. επιθυμούν μπορούν να προπληρώσουν το ενοίκιο για 2 ή 3 χρόνια. Πληρωμές μπορούν να γίνονται σε οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο ανεξάρτητα από που βρίσκεται η Ι.Τ.Θ, με αποστολή επιταγής στο Διευθυντή του Τμήματος, 1900 Λευκωσία, από τη διαδικτυακή πύλη μέσω της ιστοσελίδας μας www.cypruspost.gov.cy.

Σημειώνεται ότι για διευκόλυνση των πελατών πληρωμές μπορούν να γίνουν και από την ιστοσελίδα www.jccsmart.com (Κυπριακά Ταχυδρομεία: Διαδικτυακή Πύλη JCCsmart).

Για τις Ι.Τ.Θ. που ενοικιάζονται από Κυβερνητικά Τμήματα, η πληρωμή θα γίνεται με Διορθωτικό Δελτίο, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Από την 1η Μαρτίου 2022, οι Ι.Τ.Θ. των οποίων δεν έχει ανανεωθεί η ενοικίαση θα αποδεσμεύονται αυτόματα. 

 Το ύψος του ενοικίου έχει ως εξής:
- για ένα έτος : 31,00 EUR
- για δύο έτη  :  55,00 EUR
- για τρία έτη  : 85,00 EUR          

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80002000