Παράταση για υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέχρι 6 Δεκεμβρίου

Δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι τις 6/12 - 100 ευρώ πρόστιμο μετά τη νέα διορία

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των φορολογουμένων και των φορολογικών τους συμβούλων αποφάσισε ότι, για Δηλώσεις (α) Εισοδήματος Ατόμου 2020 (ΤΦ1), (β) Αυτοεργοδοτούμενων με Λογ/σμούς (ΤΦ1Αυτ) 2019 και (γ) Εισοδήματος Εταιρειών 2019 (ΤΦ4) οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, δεν θα επιβληθεί οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο.

Για Δηλώσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία επιβαρύνσεις.

Να θυμίσουμε ότι κανονικά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έληξε χθες 30/11 ενώ το πρόστιμο που δίνεται για καθυστέρηση υποβολής τους είναι 100 ευρώ.

 
17421