Παρατείνονται οι εγγραφές στα Επιμορφωτικά Κέντρα

Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος οι εγγραφές παρατείνονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021

Oι εγγραφές στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι οποίες άρχισαν στις 5 Οκτωβρίου 2021, παρατείνονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από την ιστοσελίδα: www.moec.gov.cy/epimorfotika

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις εγγραφής στα διάφορα προσφερόμενα θέματα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην πιο πάνω ιστοσελίδα. Εκπρόθεσμες εγγραφές δεν θα γίνονται δεκτές.  Τα μαθήματα των Επιμορφωτικών Κέντρων αναμένεται να αρχίσουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2021.