Παρέμβαση Βουλής για αποφυγή επιβολής επιβαρύνσεων σε εταιρείες

Τι προνοεί πρόταση νόμου που κατατέθηκε και θα συζητηθεί εκτάκτως αύριο στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής

Συνέρχεται αύριο (22/11) εκτάκτως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου για να εξετάσει πρόταση νόμου που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου και Ζαχαρίας Κουλίας και ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους και η οποία αποσκοπεί την μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των άρθρων που αφορούν την επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης από τον Έφορο σε εταιρείες που παραλείπουν να υποβάλλουν έντυπα και έγγραφα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε εισηγητική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται ως «ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», σκοπός της είναι η τροποποίηση του «περί Εταιρειών Νόμου», ώστε η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων των άρθρων 11 (γ), 20, 23 (β), 26 (β), 28 (β) και 36 (ε) του «περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2016» (ο νόμος εδώ και στο κάτω μέρος του κειμένου), μετατεθεί από 18 Δεκεμβρίου 2019 σε 18 Απριλίου 2020.

Συγκεκριμένα, τα εν λόγω άρθρα αφορούν την επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης από τον Έφορο Εταιρειών σε εταιρείες για παράληψη υποβολής εντύπων και εγγράφων.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Αντίδραση ΟΕΒ-ΚΕΒΕ
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως η κατάθεση της εν λόγω πρότασης έγινε λίγες μόνο ώρες μετά την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων τόσο από την ΟΕΒ όσο και από το ΚΕΒΕ. Μάλιστα, το ΚΕΒΕ γνωστοποιούσε ότι, με επιστολή του προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, υπόβαλε το αίτημα όπως δοθεί νέα παράταση τουλάχιστον έξι μηνών για να δοθεί χρόνος οι επιχειρήσεις να τύχουν της αναγκαίας ενημέρωσης και να προβούν στις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την ετοιμασία και υποβολή των σχετικών καταχωρήσεων.

Ειδικότερα το ΚΕΒΕ έκανε αναφορά στην ανακοίνωση του Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, σε σχέση με το θέμα της εισαγωγής Χρηματικών επιβαρύνσεων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταχώρισης των εντύπων ΗΕ 32 (Έντυπο καταχώρισης ετήσιας έκθεσης) και ΗΕ 4 (Έντυπο επικαιροποίησης αξιωματούχων).
 
«Λόγω του ότι η πιο πάνω απόφαση η οποία λήφθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 δίνοντας μεταβατική περίοδο εφαρμογής ενός έτους, δεν έτυχε ευρείας δημοσίευσης, πέραν από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Έφορου Εταιρειών, φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι οι πλείστες επιχειρήσεις δεν γνώριζαν για τις νέες επιβαρύνσεις με αποτέλεσμα να μην αξιοποιήσουν τη μεταβατική περίοδο ώστε να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις τους», προστίθεται στην ανακοίνωση σημειώνοντας πως απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εμπορίου με σκοπό να δοθεί νέα παράταση στις εταιρείες να υποβάλουν τα εν λόγω έγγραφα.
 
Η ΟΕΒ, από την πλευρά της, κοινοποιούσε στα μέλη της την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Έφορος Εταιρειών η οποία εκδόθηκε προχθές (19/11) και η οποία επεξηγούσε τις χρηματικές επιβαρύνσεις που θα επιβάλλονται σε εταιρείες για εκπρόθεσμη καταχώρηση των απαραίτητων εντύπων και εγγράφων.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Εφόρου Εταιρειών που προκάλεσε και την αντίδραση του ΚΕΒΕ:

Το ΤΕΕΕΠ σε συνέχεια της Ανακοίνωσης του ημερ. 12.11.2019, διευκρινίζει ότι η χρηματική επιβάρυνση εφαρμόζεται για όλες τις περιπτώσεις που η ημερομηνία της οφειλόμενης καταχώρισης στο ΤΕΕΕΠ είναι από τις 18/12/2019 και εντεύθεν.

Παραδείγματα:

(1) Ημερομηνία αλλαγής (ΗΕ4) 4/12/2019 + 14 ημέρες (προθεσμία κοινοποίησης στο ΤΕΕΕΠ) = 18/12/2019 (τελευταία εμπρόθεσμη ημερομηνία κοινοποίησης στο ΤΕΕΕΠ)

Στην περίπτωση αυτή εάν η κοινοποίηση στο Τμήμα γίνει, για παράδειγμα, στις 20/12/2019 τότε το έντυπο θα χρεωθεί με:

 • €20 (τέλος καταχώρισης), συν
 • €50 εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση επιβαλλόμενη στις 19/12/2019, συν
 • €1 για τις 20/12/2019
 • = €71 σύνολο

(2) Ημερομηνία αλλαγής (ΗΕ2) 3/12/2019 + 14 ημέρες (προθεσμία για κοινοποίηση στο ΤΕΕΕΠ) = 17/12/2019 (τελευταία εμπρόθεσμη ημερομηνία κοινοποίησης στο ΤΕΕΕΠ)

Στην περίπτωση αυτή εάν η υποβολή στο Τμήμα γίνει μετά τις 18/12/2019, τότε το έντυπο θα χρεωθεί μόνο €20 (τέλος καταχώρισης). Δεν θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση.

(3) Ημερομηνία σύνταξης ΗΕ32 (20/11/2019) + 28 ημέρες (προθεσμία κοινοποίησης στο ΤΕΕΕΠ) = 18/12/2019 (τελευταία εμπρόθεσμη ημερομηνία κοινοποίησης στο ΤΕΕΕΠ)

Στην περίπτωση αυτή εάν η κοινοποίηση στο Τμήμα γίνει, για παράδειγμα, στις 20/12/2019 τότε το έντυπο θα χρεωθεί με:

 • €20 (τέλος καταχώρισης),συν
 • €20 (τέλος εκπρόθεσμης καταχώρισης),συν
 • €50 εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση επιβαλλόμενη στις 19/12/2019,συν
 • €1 για τις 20/12/2019,
 • = €91 σύνολο

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

(4) Ημερομηνία σύνταξης ΗΕ32 (10/11/2018) + 28 ημέρες (προθεσμία κοινοποίησης στο ΤΕΕΕΠ) = 8/12/2018 (τελευταία εμπρόθεσμη ημερομηνία κοινοποίησης στο ΤΕΕΕΠ)

Στην περίπτωση αυτή εάν η κοινοποίηση στο Τμήμα γίνει μετά τις 18/12/2019, τότε το έντυπο θα χρεωθεί με:

 • €20 (τέλος καταχώρισης),συν
 • €20 (τέλος εκπρόθεσμης καταχώρισης) μόνο,
 • = €40 σύνολο, δεν θα επιβληθεί επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση.
Μάριος Αδάμου
 
17427