Παρέμβαση Χρηματοοικονομικού Επίτροπου ακύρωσε εκποίηση

Ακύρωση εκποίησης κύριας κατοικίας στη Λάρνακα από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι έπειτα από παρέμβασή του επιτεύχθηκε ακύρωση εκποίησης κύριας κατοικίας στη Λάρνακα η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα και καλεί όλους τους πολίτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το τραπεζικό σύστημα όπως αξιοποιούν τους θεσμούς και τα σχετικά νομοθετήματα έγκαιρα και ορθολογικά προκειμένου να επιτύχουν την πιο αποτελεσματική προστασία των οικονομικών τους συμφερόντων.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Σε ανακοίνωσή του ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος διευκρινίζει ότι «ουδεμία αρμοδιότητα έχει και ούτε δικαιούται στην πραγματικότητα να παρέμβει για ακύρωση εκποίησης».

Οι σχετικές υπηρεσίες που προσφέρει, κατά καιρούς, εξηγεί, συνιστούν κυρίως απόρροια της εκδήλωσης καλής πίστης από τα ενδιαφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία, βεβαίως, λαμβάνουν και τη σχετική απόφαση.

Παραθέτει το ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης, αναφέροντας ότι παραλήφθηκε από το γραφείο του, στις 12.51 της Δευτέρας, τηλεομοιότυπο, με την παράκληση όπως ακυρωθεί η πιο πάνω προγραμματισθείσα εκποίηση.

Προφανώς, προσθέτει, «οι δανειολήπτες, ενώ παρέλαβαν πριν από αρκετούς μήνες την επιστολή τύπου «Θ» από το τραπεζικό ίδρυμα και μάλιστα, πολύ πριν αυτό προχωρήσει σε διαδικασίες εκποίησης, όπως και σε προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις, δεν ενήργησαν έγκαιρα προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εκποίησης, μέσα από διαδικασίες αναδιάρθρωσης ή άλλως πως».

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος επαναλαμβάνει ότι είναι καθήκον των ενδιαφερομένων, με την παραλαβή της επιστολής τύπου «Θ», στην οποία γίνεται αναφορά και παραπομπή στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, και κατ’ επέκταση στο  θεσμό του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, όταν αυτό επιτρέπεται από τον νόμο του ενιαίου φορέα εξώδικης επίλυσης διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης «να προβαίνουν σε άμεση αξιοποίηση των σχετικών διαδικασιών».

Ως εκ τούτου, προσθέτει, «καλώ για πολλοστή φορά τους δανειολήπτες να ενεργούν προς προστασία των συμφερόντων τους, αμέσως μετά την παραλαβή της επιστολής τύπου «Θ» και όχι με την παραλαβή της ειδοποίησης εκποίησης». Στην πραγματικότητα, διευκρινίζει, «οφείλουν να ενεργούν πολύ νωρίτερα, μόλις διαπιστώνεται αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεών τους».
 
«Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, ο κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το Τραπεζικό Σύστημα, να αξιοποιεί τους υφιστάμενους θεσμούς, καθώς και άλλα σχετικά νομοθετήματα, έγκαιρα και ορθολογικά, προκειμένου να επιτύχει την αποτελεσματικότερη δυνατή προστασία των οικονομικών του συμφερόντων», σημειώνει ο Επίτροπος.
 
Καλεί επίσης «κάθε ενδιαφερόμενο όπως αξιοποιήσει την περίοδο μέχρι λήξεως της προθεσμίας, για ένταξη στο Σχέδιο Εστία, υποβάλλοντας σχετική αίτηση».

Σύμφωνα με τον Παύλο Ιωάννου, «είναι άκρως απαραίτητο κάθε εντάξιμος δανειολήπτης στο Σχέδιο να αξιοποιήσει τη συγκυρία αυτή. Πρόκειται για μια πολύ καλή ευκαιρία ευνοϊκότατης αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων με ενυπόθηκη εξασφάλιση κύρια κατοικία».

>>>Διαβάστε επίσης - Οι 25 βασικές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το ΕΣΤΙΑ<<<
 
Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος ευχαριστεί τον Αναπληρωτή  Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου και τους συνεργάτες του, «οι οποίοι ενεργώντας καλόπιστα και στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για σκοπούς ικανοποίησης της επιτακτικής ανάγκης επίλυσης ανθρωπιστικού προβλήματος, αποδέχθηκαν την εισήγησή μου για ακύρωση της προγραμματισθείσας για σήμερα εκποίησης, προωθώντας ορθολογικό και δίκαιο πλαίσιο διασφάλισης των συμφερόντων της τράπεζας».

Παραπέμπει καταληκτικά σε ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε στις 4 Μαΐου, 2018, με θέμα «Έγκαιρη Υποβολή Παραπόνων: Η αναγκαία προϋπόθεση για νόμιμη εξέτασή τους από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο».

ΚΥΠΕ

 
21547