ΠαΣΔ: Ζητά κατοχύρωση του επαγγέλματος Διατροφολόγου στην Κύπρο

Πολλοί επαγγελματίες διατροφολόγοι παραμένουν υποβαθμισμένοι και δεν αναγνωρίζονται, λέει ο Σύνδεσμος Διατροφολόγων

Σε ανακοίνωση του ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διατροφολόγων, που ιδρύθηκε το 2018 και ανήκει στη δύναμη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), αναφέρει ότι μια μεγάλη μερίδα επαγγελματιών διατροφολόγων παραμένουν υποβαθμισμένοι και δεν αναγνωρίζονται από το Κράτος ότι ασκούν ένα επάγγελμα του τομέα της υγείας, ζητώντας έτσι την κατοχύρωση του επαγγέλματος του διατροφολόγου.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΠαΣΔ:

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διατροφολόγων, που ιδρύθηκε το 2018 και ανήκει στη δύναμη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), προέκυψε από την ανάγκη κατοχύρωσης του Επαγγέλματος του Διατροφολόγου στην Κύπρο. Μια μεγάλη μερίδα επαγγελματιών διατροφολόγων, με ανώτερες μεταπτυχιακές σπουδές, ακόμα και με Διδακτορικά Διπλώματα από διάφορες  χώρες της Ευρώπης στον τομέα της διατροφολογίας, παραμένουν υποβαθμισμένοι και ουσιαστικά δεν αναγνωρίζονται από το Κράτος ότι ασκούν ένα επάγγελμα του τομέα της υγείας. Επάγγελμα που είναι κατοχυρωμένο σε αρκετές Ευρωπαϊκές Χώρες (όπως είναι η Τσεχία, Ισπανία, Ισλανδία, Σλοβακία, Μάλτα, Νορβηγία, Πορτογαλία), όπου το επάγγελμα είναι ενταγμένο στο σύστημα υγείας της κάθε χώρας. 

Με τα σημερινά δεδομένα, άτομα με πολύχρονες σπουδές στον τομέα της διατροφολογίας, αναγκάζονται να παρακολουθήσουν μαθήματα στον τομέα της Διαιτολογίας σε ιδιωτικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και να καταβάλλουν αυξημένα ποσά ως δίδακτρα, κάτι που γίνεται όχι με διαφανείς διαδικασίες και που προωθεί συμφέροντα τρίτων. Κι αυτό γιατί μόνο έτσι μπορούν να εγγραφούν ως Διαιτολόγοι, και να απολαμβάνουν τα προνόμια της  εγγραφής στο ΓΕΣΥ και της απαλλαγής από το ΦΠΑ. Ταυτόχρονα οι Διαιτολόγοι, μετά από οδηγίες της ηγεσίας τους, πρόσθεσαν αυθαίρετα στον τίτλο τους και τον τίτλο του “διατροφολόγου”. Έτσι ονομάζονται Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι. 

Η κατάσταση που δημιουργήθηκε παραβιάζει όλες τις ευρωπαϊκές αξίες για υγιή ανταγωνισμό, αφού είναι προφανές ότι  οι πολίτες  δεν θα επιλέξουν να απευθυνθούν σε επαγγελματίες υγείας που δεν είναι ενταγμένοι στο ΓΕΣΥ και που επιπλέον θα πρέπει να καταβάλουν από την τσέπη και τον ΦΠΑ. 

Από το Φεβρουάριο του 2019 εκκρεμεί, ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρόταση Νόμου που κατοχυρώνει το επάγγελμα των Διατροφολόγων στην Κύπρο . Η Πρόταση αυτή, τρία χρόνια μετά, δεν έχει συζητηθεί από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η οποία, δυστυχώς, αποδέχτηκε τη θέση του Υπουργείου Υγείας ότι θα πρέπει να αναμένει να τη συζητήσει μαζί με ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο που το Υπουργείο ετοίμασε και απέστειλε από το 2019 στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Μετά από τρία ολόκληρα χρόνια, το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή, χωρίς καμμιά τροποποίηση! Με βάση το απαράδεχτο αυτό νομοσχέδιο, οι διατροφολόγοι δεν θα δικαιούνται να δίνουν συμβουλές σε ασθενείς ή ακόμα και σε μεμονωμένα υγιή άτομα!!!. Η παχυσαρκία πλέον θεωρείται ασθένεια.  Ένα πολύ εμφανές  παράδειγμα για τις συνέπειες μιας τέτοιας ρύθμισης είναι εκείνο της ειδικότητας των Κλινικών Διατροφολόγων που δεν θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους όπως το σπούδασαν, αφού δεν θα δικαιούνται να συμβουλεύουν ασθενείς!!! Κι αυτό παρόλο που αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της ΕΕ τους έδωσαν  τον τίτλο Κλινικός Διατροφολόγος μετά και από κλινική πρακτική με ασθενείς, γεγονός που συνεπάγεται ότι πρωταρχικά θα ασχολούνται με ασθενείς.
Παράλληλα, με το Νομοσχέδιο δίνεται το δικαίωμα στους διαιτολόγους να προσθέτουν στον τίτλο τους και τη λέξη «διατροφολόγος», χωρίς να έχουν τα σχετικά ακαδημαϊκά προσόντα, κάτι εντελώς πρωτοφανές διεθνώς, που νομιμοποιεί το σφετερισμό του επαγγέλματος μας.

Η ψήφιση του Νομοσχεδίου σε νόμο θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο να καταστρατηγούνται στο διηνεκές τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα μιας ομάδας επαγγελματιών, αλλά και να παραβιάζονται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά η Ευρωπαϊκή οδηγία 2005/36/EC. Παράλληλα, ξεκάθαρα, παραβιάζεται κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος συγκεκριμένης ομάδας επαγγελματιών.

 
23469