ΠΑΣΥΔΥ: Ζητεί ρύθμιση των επιδομάτων βάρδιας και απειλεί με μέτρα

Συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, στην ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. όλοι οι Κλάδοι - 9 αιτήματα

Άμεση Σύγκληση της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για επαναφορά του τρόπου υπολογισμού της υπερωριακής απασχόλησης και των επιδομάτων βάρδιας ζητούν όλοι οι Κλάδοι της Δημόσιας Υπηρεσίας. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 ζητούν να ρυθμιστεί το θέμα αλλιώς δεν αποκλείουν ακόμα και τη λήψη δυναμικών μέτρων.
Σε ανακοίνωση αναφέρεται τα εξής:

«Συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, στα κεντρικά γραφεία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. όλοι οι Κλάδοι της Δημόσιας Υπηρεσίας που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας καθώς και οι Κλάδοι που η Υπηρεσία τους απαιτεί υπερωριακή απασχόληση. Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που τύχαμε και μελέτης του τι διαλαμβάνει για τα πιο πάνω θέματα ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το έτος 2023, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχουμε με λύπη διαπιστώσει ότι, παρόλο που αριθμός άλλων επιδομάτων τυγχάνουν σταδιακής αποκατάστασης, ένα τεκμηριωμένο μας αίτημα το οποίο χρονολογείται από το 2019 οπόταν και εγγράφηκε και συζητήθηκε επανειλημμένα στον θεσμοθετημένο μηχανισμό της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού δεν έχει υιοθετηθεί.

Ειδικότερα απουσιάζει από τον Κρατικό Προϋπολογισμό οποιαδήποτε βελτίωση στις πτυχές του αιτήματος μας που αφορούν στην σταδιακή αποκατάσταση των ακόλουθων επιδομάτων βάρδιας καθώς και στην αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης: 

  • Επίδομα Νυκτερινής Εργασίας.
  • Αποζημίωση για εργασία κατά τις δημόσιες αργίες τις εργάσιμες ώρες που είναι πέραν από το καθορισμένο ωράριο του προγράμματος εργασίας. 
  • Αποζημίωση για εργασία κατά τις Κυριακές, όταν η Κυριακή αποτελεί μέρος της εργασίας για συμπλήρωση του καθορισμένου εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας.
  • Αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή του Πάσχα, 6/1, 1/4, 15/8, 28/10, 25/12 και 26/12.
  • Αποζημίωση όταν δεν εργάζονται κατά τις αργίες άλλα έχουν συμπληρώσει το καθορισμένο ωράριο κατά τις υπόλοιπες μέρες της βδομάδας.
  • Υπερωριακή εργασία κατά τις καθημερινές και Σάββατο μέχρι την 1.00 μ.μ.
  • Υπερωριακή εργασία κατά τα Σάββατα μετά την 1.00 μ.μ., Κυριακές και δημόσιες αργίες.
  • Υπερωριακή εργασία κρατικών υπαλλήλων που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας ή με ειδικό ωράριο κατά τα Σάββατα μέχρι και τα μεσάνυχτα.
  • Κατ’ αποκοπή υπερωριακή αμοιβή κρατικών υπαλλήλων. 

>>>>Διαβάστε επίσης: ΠΑΣΥΔΥ: Ετοιμάζει νομοσχέδιο για Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου<<<<

Ως εκ των πιο πάνω ζητούμε όπως συγκληθεί άμεσα και εντός του μηνός Δεκεμβρίου συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για συζήτηση του φλέγοντος υπό αναφορά θέματος με σκοπό την εξεύρεση των ρυθμίσεων που θα επιφέρουν ικανοποίηση του πιο πάνω αιτήματος με υιοθέτηση τους στον αμέσως επόμενο Συμπληρωματικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, δυστυχώς δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να προβούμε σε όλες τις δέουσες ενέργειες για δυναμική διεκδίκηση των πιο πάνω μη αποκλειομένων και λήψης δυναμικών μέτρων».