Πέραν των 23 χιλιάδων οι «δημόσιοι υπάλληλοι» στα κατεχόμενα

 Όπως αναφέρεται, η «αστυνομική δύναμη» του ψευδοκράτους αποτελείται από 2257

Πέραν των 23 χιλιάδων είναι οι εργαζόμενοι στη «δημόσια υπηρεσία» στα κατεχόμενα, μόνιμοι, εποχιακοί και με συμβόλαιο, σύμφωνα με την ηλεκτρονική «Κίπρις Πόστασι».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οι «μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι» στην γενική "κυβέρνηση" ανέρχονται στους 4787, εκ των οποίων 2753 είναι γυναίκες και 2034 είναι άντρες. Συνολικά οι εργαζόμενοι μόνιμοι και έκτακτοι στο "δημόσιο", "αστυνομία", "δικαστική υπηρεσία", "δημόσια σχολεία" ανέρχονται στις 23044, με το ποσοστό των γυναικών να είναι 50,19% και των αντρών 49,81%.

Οι «σύμβουλοι» σε διάφορα «υπουργεία» είναι 81, οι δικαστές και «εισαγγελείς» 83, οι δάσκαλοι 1591 ενώ οι καθηγητές στην μέση εκπαίδευση ανέρχονται στους 2060 και οι καθηγητές στις τεχνικές σχολές στους 628.

 Όπως αναφέρεται, η «αστυνομική δύναμη» του ψευδοκράτους αποτελείται από 2257 ενώ το «πολιτικό προσωπικό» στην «αστυνομία» είναι 248. Στη «δημόσια υπηρεσία» εργοδοτούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία, 253 ΑμΕΑ.

ΚΥΠΕ