Πέραν των €6.3 δισ οι πωλήσεις ακινήτων στους Δήμους Λεμεσού

Περισσότερες πράξεις στο Δήμο Λεμεσού, υψηλότερες τιμές στο Δήμο Γερμασόγειας την τελευταία πενταετία

Σημαντικό μερίδιο της αγοράς ακινήτων των τελευταίων πέντε ετών κατάφεραν να κερδίσουν οι τρεις μεγάλοι δήμοι της επαρχίας Λεμεσού - Δήμος Λεμεσού, Δήμος Γερμασόγειας και Δήμος Αγίου Αθανασίου. 

Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε η WiRE, εταιρεία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των ακινήτων, η αξία των αγοραπωλησιών που υλοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια στους τρεις δήμους ξεπέρασε τα €6.3 δισ. και ο όγκος των πράξεων τις 14.000. Παγκύπρια, η συνολική αξία των πωλήσεων τα τελευταία πέντε χρόνια πλησίασε τα €30 δισ. και οι πράξεις ξεπέρασαν τις 100.000 συνολικά. 

Αναλυτικότερα, στον Δήμο Λεμεσού η αξία των πράξεων ξεπέρασε τα €3.3 δισ. και ο αριθμός των πράξεων τις 7900. Η διάμεση τιμή των πράξεων ανήλθε σε €178,912, με τυπικό εύρος τιμών μεταξύ €110.082 και €314.714. Οι περισσότερες πωλήσεις στον Δήμο καταγράφηκαν κατά το 2018 όταν έφτασαν τις 1781 ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των πράξεων, 5485, ήταν αξίας μέχρι €260.000. Οι πράξεις πέραν του €1 εκατ. ανήλθαν σε 625, εκ των οποίων οι 422 κυμάνθηκαν από €1.5 εκατ. μέχρι €70.3 εκατ. 

Όσον αφορά τον Δήμο Γερμασόγειας, η αξία των πράξεων ξεπέρασε τα €2.1 δισ. και ο αριθμός των πράξεων τις 4095. Η διάμεση τιμή των πράξεων, ωστόσο, ήταν σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη στο Δήμο Λεμεσού και ανήλθε σε €341,431 αφού το τυπικό εύρος των τιμών ήταν μεταξύ €161.113 και €598.725. Οι περισσότερες πωλήσεις στον Δήμο καταγράφηκαν κατά το 2018 όταν έφτασαν τις 940 ενώ οι περισσότερες πράξεις, 1786, ήταν αξίας μεταξύ €123.000 και €443.000. Σημαντικός αριθμός πράξεων (1187) αφορούσαν ακίνητα σε αξίες μεταξύ €443.000 και €959.000. Οι πράξεις αξίας πέραν του €1 εκατ. ανήλθαν σε 478, εκ των οποίων οι 192 κυμάνθηκαν από €1.7 εκατ. μέχρι €21.8 εκατ. 

Τέλος, σε σχέση με τον Δήμο Αγίου Αθανασίου, η αξία των πράξεων ξεπέρασε τα €800 εκατ. και ο αριθμός των πράξεων τις 2000. Η διάμεση τιμή των πράξεων, ήταν €264,296, με το τυπικό εύρος τιμών μεταξύ €172.875 και €429.995. Οι περισσότερες πωλήσεις στον Δήμο καταγράφηκαν κατά το 2019 όταν έφτασαν τις 443 ενώ οι περισσότερες πράξεις, 1054, ήταν αξίας μεταξύ €178.000 και €472.000. Οι πράξεις αξίας πέραν του €1.4 εκατ. ανήλθαν σε 73, με υψηλότερη τιμή τα €17.9 εκατ. 

Είχαν την τιμητική τους τα διαμερίσματα

Κοινό χαρακτηριστικό των αγοραπωλησιών και στους τρεις Δήμους, ήταν πως οι πλείστες αφορούσαν σε διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, στο Δήμο Λεμεσού την τελευταία πενταετία πωλήθηκαν 4566 διαμερίσματα συνολικής αξίας €1.5 δισ., με μέση τιμή τις €165.000. Στο Δήμο Γερμασόγειας, η αξία των 2676 διαμερισμάτων που πωλήθηκαν ανήλθε σε €1.3 δισ. και η μέση τιμή στις €363.458 ευρώ. Τέλος, στον Δήμο Αγίου Αθανασίου πωλήθηκαν 744 διαμερίσματα συνολικής αξίας €230 εκατ. με διάμεση τιμή €235.550.

Θέλοντας να αυξήσει τη διαφάνεια και την ίση πρόσβαση στα δεδομένα της αγοράς ακινήτων, η WiRE θα δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στοιχεία σε σχέση με την αγορά ακινήτων τα οποία θα βοηθούν τους ενδιαφερόμενους αγοραστές και επενδυτές του τομέα να λαμβάνουν αποφάσεις έχοντας την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση. Η εταιρεία έχει αναπτύξει πιλοτικά ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων που είναι διαθέσιμο στο www.goaskwire.com

 
20893