Περιμένεις σύνταξη, επίδομα, βοηθήμα; Οι αιτήσεις που εξετάζονται

Εξεδόθη η ανακοίνωση των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις αιτήσεις σε Συντάξεις, Επιδόματα, Βοηθήματα / Λεπτομέρειες

Εξεδόθη από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η εβδομαδιαία ανακοίνωση για την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε Συντάξεις, Επιδόματα, Βοηθήματα.
 
Συγκεκριμένα, εξετάζονται για επίδομα ανεργίας οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε τις 26/03/2021 και όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε τις 26/03/2021.
 
Για πληρωμή λόγω πλεονασμού εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Μάιο – Ιούνιο του 2020. Σημειώνεται ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί  η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Ανακοινώθηκε επίσης ότι πραγματοποιείται παγκύπρια εκστρατεία για εξέταση των   αιτήσεων για επίδομα ασθενείς και ότι εξετάζονται παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 16/04/2021.
 
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2021, για σύνταξη αναπηρίας νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.
 
Για σύνταξη ανικανότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.
 
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου 2021. για επίδομα σωματικής βλάβης και οι ιεραρχικές προσφυγές στο δευτεροβάθμιο ιατρικό συμβούλιο Ιουλίου 2020.
 
Για θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Δεκέμβριο του 2020 – Ιανουάριο του 2021 και για κοινωνική σύνταξη οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Δεκέμβριο 2020 – Ιανουάριο 2021.
 
Για σύνταξη χηρείας για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δε λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2021 και για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2021., επίσης εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις, από άνδρες αιτητές, του 2019 και του 2020.
 
Σε ό,τι αφορά το βοήθημα κηδείας, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου 2021, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου 2021., για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2021.
 
Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2021.
 
Για το επίδομα Ορφάνιας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου - Απριλίου 2021, για βοήθημα τοκετού εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου του 2021, για πρώτη πληρωμή σε επίδομα μητρότητα εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι μέχρι 22/03/2021 και για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Φεβρουάριο του 2021.
 
Για επίδομα πατρότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2021.
 
Για θεσμοθετημένη Σύνταξη με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04 εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1954–1957.
 
Για σύνταξη ανικανότητας με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04 εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουνίου 2021.
 
Για σύνταξη χηρείας με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04 εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2021 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.
 
Για επίδομα ορφάνιας με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04 εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.
 
Σε ό,τι αφορά τις Ποινικές Υποθέσεις αναφέρεται ότι τον Μάρτιο 2021 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 1300 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 893 αφορούν εργοδότες και οι 407 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.
 
(ΚΥΠΕ)