Περιμένεις σύνταξη,επιδόμα ή βοήθημα; Οι αιτήσεις που εξετάζονται

Όλες οι πληροφορίες

Εξεδόθη από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η εβδομαδιαία ανακοίνωση για την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε Συντάξεις, Επιδόματα, Βοηθήματα.
 
Συγκεκριμένα, εξετάζονται  για επίδομα ανεργίας οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε την  01/03/2021 και οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Μαρτίου – Απριλίου 2021.
 
Για πληρωμή λόγω πλεονασμού εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί τον Μάιο του 2020. Σημειώνεται ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί  η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ανακοινώθηκε επίσης ότι πραγματοποιείται παγκύπρια εκστρατεία για εξέταση των   αιτήσεων για επίδομα ασθενείς και ότι εξετάζονται παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 19/03/2021.
 
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021, για σύνταξη αναπηρίας νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Για σύνταξη ανικανότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.
 
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2021 για επίδομα σωματικής βλάβης και οι ιεραρχικές προσφυγές στο δευτεροβάθμιο ιατρικό συμβούλιο Ιουλίου 2020.
 
Για θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Δεκέμβριο του 2020 – Ιανουάριο του 2021 και για κοινωνική σύνταξη οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Νοέμβριο - Δεκέμβριο του 2020.
 
Για σύνταξη χηρείας για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δε λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουάριο 2021 και για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουάριο 2021, επίσης εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις, από άνδρες αιτητές, του 2019 και του 2020.
 
Σε ό,τι αφορά το βοήθημα κηδείας, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουάριο 2021, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουάριο 2021, για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2020.
 
Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2020.
 
Για το επίδομα Ορφάνιας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2021, για βοήθημα τοκετού εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου του 2021, για πρώτη πληρωμή σε επίδομα μητρότητα εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 11/02/2021 και για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Ιανουάριο του 2021.
 
Για επίδομα πατρότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου 2021.
 
Για θεσμοθετημένη Σύνταξη με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04 εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1954–1957.
 
Για σύνταξη ανικανότητας με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04 εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2021.
 
Για σύνταξη χηρείας με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04 εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2021 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.
 
Για επίδομα ορφάνιας με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04 εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.
 
Σε ό,τι αφορά τις Ποινικές Υποθέσεις αναφέρεται ότι τον Μάρτιο 2021 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 1300 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 893 αφορούν εργοδότες και οι 407 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.
 
(ΚΥΠΕ)

 
24327