Πετρίδης: Το συνταξιοδοτικό καλύπτει 13.000 Δημόσιους Υπαλλήλους

VIDEO: Δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων Δημοσίων Υπαλλήλων

Τα δημόσια οικονομικά θα επιβαρυνθούν με 5% που θα είναι η συνεισφορά ως εργοδότη, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, όπου και παρευρέθηκε σχετικά με το νομοσχέδιο για επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως εξάλλου είχε αναφέρει και η Brief σε προηγούμενο της Δημοσίευμα (Διαβάστε το ρεπορτάζ εδώ). 

Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως το νέο νομοσχέδιο θα καλύψει περίπου 13.000 Δημοσίους Υπαλλήλους και πολλές περισσότερες χιλιάδες εργαζομένους στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τις Αρχές Αυτοδιοίκησης. 

Δείτε σε βίντεο τις δηλώσεις του: 

Να υπενθυμίσουμε πως το νομοσχέδιο καλύπτει όλους τους υπηρετούντες, οι οποίοι προσλήφθηκαν ή διορίστηκαν μετά την 1/10/2011 καθώς και όσους μόνιμους υπαλλήλους θα διοριστούν για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου.

Το νομοσχέδιο αφορά την κατάργηση του μέτρου που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2021 για τα μέλη του υφιστάμενου κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων και για τα μέλη των σχεδίων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που είναι όμοια με αυτό, καθώς και επανένταξη στο υφιστάμενο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων των υπηρετούντων νεοεισερχόμενων δικαστών, με αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2011.

Ειδικότερα για το επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων θα δημιουργηθεί ένα νέο ειδικό ταμείο καταβολής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων το οποίο θα χρηματοδοτείται εκατέρωθεν από τον εργοδότη και από τον εργαζόμενο με ποσό ίσο του 5% των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του μέλους.

Το ποσοστό χρηματοδότησης δύναται να αναπροσαρμόζεται μελλοντικά κατόπιν ανάλογων αναλογιστικών μελετών.

 
22472