Το PIO ψάχνει κυλικειάρχη - Όλες οι λεπτομέρειες

Η υποβολή προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμετάλλευση και διαχείριση του κυλικείου του για περίοδο δύο χρόνων, με δικαίωμα παράτασης για ακόμη ένα χρόνο.

Η υποβολή προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος e-procurement του Γενικού Λογιστηρίου, μέχρι τις 6/8/2021 και ώρα 12:00 μ.

Πληροφορίες και έντυπα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού.

Η προθεσμία υποβολής ερωτήσεων και επιτόπιας επίσκεψης είναι μέχρι τις 30/7/2021 και ώρα 1:00 μ.μ. (σημ.: οι επιτόπιες επισκέψεις να γίνονται κατόπιν τηλεφωνικής επιβεβαίωσης στο τηλέφωνο 22801111).

 
21679
Thumbnail