Πλατφόρμα €128.500 για ηλεκτρονικό Πόθεν Έσχες πολιτικών

Στην τελική ευθεία το project - Ενημερώνει τη Βουλή ο Κόκκινος

Tου Γιώργου Μιχαηλίδη

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα projects που ετοιμάζει το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και αφορά την ηλεκτρονική υποβολή των περιουσιακών στοιχείων των αξιωματούχων Πόθεν Έσχες.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε την Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022 στην Brief ο Υφυπουργός Καινοτομίας και Έρευνας Κυριάκος Κόκκινος η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη στα μέσα Δεκεμβρίου 2022 με σκοπό να αρχίσει η παραγωγική διαδικασία. Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στις €128.500,
 
Ο  στόχος που υπάρχει είναι το Πόθεν Έσχες με τα περιουσιακά στοιχεία των Προέδρου Δημοκρατίας, προέδρου Βουλής, Υπουργών, Υφυπουργών και βουλευτών να υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αλλά και να ελέγχεται ψηφιακά.

Οι αξιωματούχοι θα προχωρούν την πρώτη φορά στη δήλωση των περιουσιακών τους στοιχείων στην βάση δεδομένων αφού θα έχουν ο καθένας τον δικό τους λογαριασμό για πρόσβαση.

>>>>Διαβάστε επίσης: Ηλεκτρονικά το Πόθεν Έσχες για Αξιωματούχους μετά τον Οκτώβριο<<<<

Ακολούθως θα πρέπει όταν παίρνουν ειδοποίηση από την βάση δεδομένων ότι θα πρέπει να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση στοιχείω. Δεν θα πρέπει κάθε φορά να ξανά δηλώνουν από την αρχή τα περιουσιακά τους στοιχεία αλλά να προχωρούν στην ανανέωση των στοιχείων που πιθανόν να άλλαξαν, χωρίς να γίνεται ξανά από την αρχή υποβολή δήλωσης.

Σκέψεις για τα τιμαλφή

Μια από τις σκέψεις που γίνονται από τους αρμόδιους είναι κατά πόσον θα ενταχθούν στη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και τα κοσμήματα τιμαλφή ή μια κατηγορία από αυτά ανάλογα με την αξία τους.

Σήμερα στις 11:15 το πρωί ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας θα ενημερωσει την Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για τη πορεία του project μέχρι την υλοποίησή του ενώ θα απαντήσει και σε ερωτήσεις των βουλευτών.

Του Γιώργου Μιχαηλίδη
 
23742