Ποια νομοσχέδια θα ψηφίσει ο ΔΗΣΥ είτε με Νίκο είτε με Ανδρέα

Θα υπερψηφίσουν το κληροδότημα Αναστασιάδη, είτε με Μαυρογιάννη, είτε με Χριστοδουλίδη ως Πρόεδρο

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΚΟΣ
Η απόφαση ΔΗΣΥ για ψήφο κατά βούληση και αντιπολίτευση μπορεί να περιπλέκει τα πράγματα για τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας καθώς οι 17 ψήφοι του Συναγερμού στην Βουλή των Αντιπροσώπων μπορούν εύκολα να μπλοκάρουν νομοσχέδια, ωστόσο την ίδια ώρα το κόμμα στην απόφαση του κάνει αναφορά στην εφαρμογή του σχεδίου Κύπρος_το Αύριο και στην οικονομία, τα οποία όπως αναφέρει θέτει ως προτεραιότητα του. Έτσι, το εν λόγω σχέδιο το οποίο η κυβέρνηση Συναγερμού σχεδίασε και ήδη ξεκίνησε να υλοποιεί και χαρακτηρίστηκε μάλιστα ως κληροδότημα της κυβέρνησης Αναστασιάδη, αναμένεται πως θα πάρει τους Συναγερμικούς ψήφους, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος της ερχόμενης Κυριακής. 

Ο ΔΗΣΥ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κινδυνεύσουν τα €4,4 δις, καθώς σε αυτό το ποσό υπολογίζεται να φτάσει ο οικονομικός αντίκτυπος του Σχεδίου.  Εξάλλου, αυτό καταδεικνύεται και από το κείμενο της πρότασης κοινής συναντίληψης Αβέρωφ – Αναστασιάδη, στο οποίο τίθεται, μεταξύ άλλων, ως προτεραιότητα. Άσχετο με το γεγονός δεν είναι και ο χαρακτηρισμός «υπεύθυνη αντιπολίτευση» η οποία μεταφέρεται μέσω του σκεπτικού των αποφάσεων του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ. 

Την ίδια ώρα, η Κύπρος για να πάρει το €1,2 δις που προβλέπεται σε χορηγίες και δάνεια θα πρέπει να συνεχίσει με την εφαρμογή δέσμης 133 μέτρων, εκ των οποίων τα 58 αφορούν μεταρρυθμίσεις και τα 75 επενδυτικές δράσεις. Πιο απλά, εάν επιτυγχάνονται οι στόχοι, θα εκταμιεύονται και τα ποσά. Η επίτευξη αυτών των στόχων και οροσήμων, 267 σε αριθμό, βρίσκεται στα χέρια της Βουλής και εδώ είναι που ο ΔΗΣΥ θα κληθεί να υπερψηφίσει τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις, είτε με Ανδρέα Μαυρογιάννη, είτε με Νίκο Χριστοδουλίδη στην εξουσία. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και βάσει της ανακοίνωσης ΔΗΣΥ οι 17 ψήφοι υπέρ έχουν ήδη «κλειδώσει» σε όσες μεταρρυθμίσεις φτάσουν ενώπιον της Ολομέλειας και θα αφορούν το Κύπρος_το αύριο. 

Ποιο είναι το πλάνο των επόμενων στόχων 

Μετά την εκταμίευση της προκαταβολής των €157 εκ., τον Σεπτέμβριο του 2021, και της παρούσας 1ης καταβολής πληρωμής έναντι αιτήματος και στη βάση της επίτευξης στόχων και οροσήμων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), ακολουθούν 9 ακόμη αιτήματα πληρωμής από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (5 εκ των οποίων αφορούν και σε αίτημα εκταμίευσης πόρων του δανείου από τον ΜΑΑ) που συνδέονται όλα φυσικά με την επίτευξη αριθμού στόχων και οροσήμων μέχρι και το τέλος του 2026.

Ειδικότερα, όπως παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η Κύπρος θα χρειαστεί την επίτευξη οροσήμων και στόχων σε χρονοδιάγραμμα ως ακολούθως:

 • 31 στόχους και ορόσημα κατά το 2ο τρίμηνο του 2023
 • 26 στόχους και ορόσημα κατά το 4ο τρίμηνο του 2023
 • 32 στόχους και ορόσημα κατά το 2ο τρίμηνο του 2024
 • 14 στόχους και ορόσημα κατά το 4ο τρίμηνο του 2024
 • 35 στόχους και ορόσημα κατά το 2ο τρίμηνο του 2025
 • 11 στόχους και ορόσημα κατά το 4ο τρίμηνο του 2025
 • 48 στόχους και ορόσημα κατά το 2ο  τρίμηνο του 2026 και 
 • 42 στόχους και ορόσημα κατά το 4ο τρίμηνο του 2026

Πώς θα πάρουμε τις δόσεις

Η Κύπρος κατάφερε μέχρι στιγμής να λάβει στις 2/12/2022 την πρώτη δόση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 85 εκατ. ευρώ, (από τα συνολικά €1,2 δις του ΣΑΑ) πετυχαίνοντας 14 αναγκαία ορόσημα τα οποία αποτελούνταν από 8 μεταρρυθμίσεις και 6 επενδύσεις. Το σχέδιο, προβλέπει €1.2 δισ. σε χορηγίες και δάνεια αλλά «πολύ σημαντικό» είναι ότι με αυτά έρχεται και μια μόχλευση από τον ιδιωτικό τομέα με επιπλέον €1 περίπου δισ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρουσίαση του Υπουργείου Οικονομικών η Κύπρος θα λάβει από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τις ακόλουθες δόσεις:

 • Χορηγία €85 εκατ. 
 • Χορηγία €115 εκατ. 
 • Χορηγία €100 εκατ. – Δάνειο €50 εκατ. 
 • Χορηγία €130 εκατ. 
 • Χορηγία €65 εκατ. – Δάνειο €50 εκατ. 
 • Χορηγία €130 εκατ. – Δάνειο €35 εκατ.
 • Χορηγία €60 εκατ. 
 • Χορηγία €60 εκατ. 
 • Χορηγία €45 εκατ. – Δάνειο €39 εκατ. 

ωφσψδασδαδδαςδ

 

Αναλυτικά με γραφικά το Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου:

βητγωρφεαδςαδαδ

τεγωρφψεαδςδςδ

τηβγωρφεδαδςςαδ

βτεγωρφεαδδαςδ

βτγωρφεδαδαςδςαδ

τηεβγωρφεδαδςαδαδ

γρωφεδαςδςδδςαδ

γτρφεαςδαδ

τγρφεδςαδςαδ

βτγωρφψεδαςδαδδ

τεβγωρφψεδαςδςαδ

τεγωρφψεδαςδςαδ

τγωρφεδαςδςαδδ

βτγωρφεδαδςαδ

γωρφεδαςδςαδ

βτωγρφψεδαςδαςδς

τωρφψεδαδςδ

τγρφεαδςδδςς

τβγωρφεψδαςδςαδ

ρφεδαςδαδ

γωρφεδαδας

τωρφψεδαδαςδ

γτωφρεδαςδδ

τγωρφεδαδςαδ

γρφωψεδαδςδ

γωρφεδαδαςδ

ςδαςδαςδαδς

γρφεδαςδδ

φεδαεδα

τηγρφεαςδς

τωρφψεδαδςδ

τβδγωρφεαδς

τγρωφεδα

γτωρφεδαδςα

φεδες

45ω

5φφ

γρφεδαςδ

τγφωρεδαςδ

γτωρφψεδαδας

γφεδα

 

 

Χαράλαμπος Ζάκος