Ποιες αλλαγές προωθούνται για τις λιμουζίνες και γιατί

Τι προβλέπουν οι νέοι Κανονισμοί που ενέκρινε και προώθησε στη Βουλή η Κυβέρνηση-Πόσοι δικαιούνται σήμερα λιμουζίνα

Αλλαγές σε σχέση με την χρήση υπηρεσιακών οχημάτων (λιμουζινών) από νυν και πρώην αξιωματούχους τους κράτους, προωθεί η Κυβέρνηση μέσω τροποποιητικών κανονισμών που ενέκρινε σε συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου και προώθησε στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο «οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019», σκοπός των εν λόγω Κανονισμών είναι:

Πρώτον, η αναθεώρηση της διαδικασίας που ακολουθείται για αγορά, συντήρηση και αποξένωση των εξειδικευμένων υπηρεσιακών οχημάτων για εντεταλμένη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων και των Δυνάμεων Ασφαλείας ή άλλων Υπηρεσιών, ώστε να συνάδει με την εφαρμοζόμενη πρακτική. 

Ειδικότερα, προωθείται η αναθεώρηση του Κανονισμού 3, ο οποίος σήμερα προνοεί πως «η αγορά υπηρεσιακών οχημάτων διενεργείται βάσει προγράμματος, το οποίο κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση: / Νοείται ότι, οποιαδήποτε αναθεώρηση του προγράμματος, κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του έτους κατά το οποίο αυτό έτυχε αναθεώρησης», με το εξής λεκτικό: «Η αγορά ή αντικατάσταση υπηρεσιακών οχημάτων διενεργείται βάσει τριετούς προγράμματος, το οποίο καταρτίζεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και προκειμένου περί εξειδικευμένων υπηρεσιακών οχημάτων για εντεταλμένη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων και των Δυνάμεων Ασφαλείας της Δημοκρατίας ή άλλης Υπηρεσίας, από την οικεία Υπηρεσία, μετά από συνεννόηση και με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπουργείου και του Υπουργείου Οικονομικών».

Δεύτερον, η διαγραφή της πρόνοιας για ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό αγοράς υπηρεσιακών οχημάτων, την οποία ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έκρινε ως αντισυνταγματική. (βλέπε σημείο 1ον).

Τρίτον, η προσθήκη των νέων θεσμών των Υφυπουργών στους δικαιούχους σε υπηρεσιακό όχημα για αποκλειστική (24ωρη) χρήση,

Τέταρτον, η συμπερίληψη πρόνοιας ότι τα υπηρεσιακά οχήματα που παραχωρούνται για μη αποκλειστική χρήση στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), στους Γενικούς Διευθυντές της Βουλής των Αντιπροσώπων, των Υπουργείων, των Υφυπουργείων, και της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, στον Αρχιπρωτοκολλητή, στο Γενικό Λογιστή, στο Διευθυντή Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, στον Επίτροπο Προεδρίας και στο Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, δύνανται να χρησιμοποιούνται και για τη μετάβασή τους από τον τόπο διαμονής στον τόπο εργασίας και αντιστρόφως, και

Πέμπτον, η προώθηση ορισμένων άλλων αναγκαίων μικροδιορθώσεων, όπως για παράδειγμα η αντικατάσταση του ονόματος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων με το σημερινό του όνομα, δηλαδή, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<< 

Οι αλλαγές
Επί της ουσίας, με τις προωθούμενες αλλαγές προωθείται:

1/ η επέκταση του καταλόγου των ατόμων που δικαιούνται να κάνουν χρήση του υπηρεσιακού οχήματος επί 24ωρης βάσης με την συμπερίληψη σε αυτόν και τον Υφυπουργών Τουρισμού και Ναυτιλίας, καθώς και του Υφυπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, όταν κι εφόσον η Βουλή ψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο που βρίσκεται ενώπιον της.

2/ η διεύρυνση του δικαιώματος χρήσης του υπηρεσιακού οχήματος από άλλους αξιωματούχους του κράτους για μετάβασή τους από και προς την οικία τους με αυτό, πέραν του δικαιώματος χρήσης του για υπηρεσιακούς και μόνο σκοπούς.

3/ η απάλειψη της πρόνοιας για ενημέρωση της Βουλής για τον προγραμματισμό αγοράς υπηρεσιακών οχημάτων, αφού, όπως επεξηγείται και πιο πάνω ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, έκρινε πως αυτή η πρόνοια ήταν αντισυνταγματική.

4/ από την ψήφιση των νέων κανονισμών και εντεύθεν θα καταρτίζεται τριετές πρόγραμμα για αγορά ή αντικατάσταση υπηρεσιακών οχημάτων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Ποιοι οι δικαιούχοι
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως, βάσει των ισχυόντων κανονισμών (δείτε εδώ και στο κάτω μέρος του κειμένου σε μορφή pdf), σήμερα δικαίωμα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος επί 24ωρης βάσης έχουν οι εξής:

 • Πρόεδρος της Δημοκρατίας
 • Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
 • Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου
 • Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
 • Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
 • Γενικός Ελεγκτής
 • Πρώην Προέδροι της Δημοκρατίας
 • Πρώην Προέδροι της Βουλής των Αντιπροσώπων
 • Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας
 • Υπουργοί
 • Υφυπουργός παρά τω Προέδρω
 • Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
 • Αρχηγός Αστυνομίας
 • Αντιστράτηγος (Αρχηγός ΓΕΕΦ)
 • Προϊστάμενος ΚΥΠ

Με την εφαρμογή των νέων Κανονισμών στον κατάλογο θα περιληφθούν οι Υφυπουργοί Ναυτιλίας και Τουρισμού, Νατάσα Πηλείδου και Σάββας Περδίος, αντίστοιχα, οι οποίοι ήδη κάνουν χρήση υπηρεσιακού οχήματος. 

Συνεπώς, συνολικά οι δικαιούχοι υπηρεσιακού οχήματος επί 24ωρου βάσεως σήμερα ανέρχονται στους 28, αφού οι Υπουργοί είναι 11, οι πρώην Προέδροι της Δημοκρατίας εν ζωή είναι μόνο 1, ο κ. Γιώργος Βασιλείου και οι πρώην Προέδροι της Βουλής εν ζωή είναι 3 -Βάσος Λυσσαρίδης, Μάριος Καρογιάν, Γιαννάκης Ομήρου-, ενώ οι Υφυπουργοί 2. Σημειώνεται, δε, πως σήμερα δεν υπάρχει ορισμένος Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας μετά την αποχώρηση του τέως Β.Γ. Εισαγγελέα, Ρίκκου Ερωτοκρίτου.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ <<<

Άλλοι δικαιούχοι για καθαρά υπηρεσιακούς λόγους
Πέραν των προαναφερθέντων, σήμερα δικαίωμα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος διαθέτουν καθαρά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, δηλαδή για χρήση κατά την ώρα εργασίας τους, έχουν και οι εξής:

 • Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
 • Γενικοί Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργείων, Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
 • Αρχιπρωτοκολλητής
 • Γενικός Λογιστής
 • Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας
 • Επίτροπος Προεδρίας
 • Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου

Στον πιο πάνω κατάλογο περιλαμβάνονται βέβαια και οι Γενικοί Διευθυντές των δύο Υφυπουργείων. Σημειώνεται, ακόμη, πως σήμερα στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Γενικός Διευθυντής είναι ο Θεοδόσης Τσιόλας, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πέραν του μισού εκατομμυρίου για 19 νέες λιμουζίνες
Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί πως, όπως είχε γράψει η Brief προ τριμήνου, το κράτος θα παραλάβει στα τέλη Φεβρουαρίου 2020 19 νέες λιμουζίνες, μάρκας VOLVO S90 2.0D D4 MOMENTUM, έναντι συνολικής δαπάνης €553.850‬ συν ΦΠΑ.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Όπως ανέφερε σε ενημερωτικό της σημείωμα προς την Βουλή, η Υπουργός Μεταφορών, Βασιλική Αναστασιάδου, το ποσό για το κάθε όχημα ανέρχεται στις €29.150 πλέον ΦΠΑ και αφορά €28.500 για την προμήθεια του οχήματος και €650 για τη συντήρηση του για πέντε χρόνια.

Σημειώνεται, τέλος, πως η εξέταση των τροποποιητικών κανονισμών που προώθησε η Κυβέρνηση στη Βουλή θα αρχίσει αύριο (21/11) στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Μάριος Αδάμου
 
24979