Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των €360 για την τρίτη περίοδο

Σε ποιες περιπτώσεις δεν θα παρέχεται

Από την Δευτέρα 3/6 έχουν αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy οι αιτήσεις που αφορούν στην περίοδο από 13 Μαΐου 2020 μέχρι 12 Ιουνίου 2020 για όλα τα Ειδικά Σχέδια/Επιδόματα του Υπουργείο Εργασίας. 

Ποιοι δικαιούνται το Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων

  • Ισχύει από 13/5/2020 μέχρι 12/6/2020 για οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή είτε τον Ιανουάριο, είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, είτε τον Μάϊο 2020.
  • Τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο στο Έντυπο ΕΕΑ.8. (ΕΔΩ Η ΑΙΤΗΣΗ)
  • Το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με ποσό €360 για περίοδο ενός μηνός.
  • Το Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας ή θεσμοθετημένη σύνταξη.
 
12432
Thumbnail