Ποιοι δικαιούνται χορηγία για φωτοβολταϊκό σύστημα -Διευκρινίσεις

Διευκρινιστική ανακοίνωση για το Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε για το 2020

Φυσικά πρόσωπα, τα οποία ήδη διαθέτουν φωτοβολταϊκό σύστημα που λειτουργεί με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net-Metering), μπορούν να αιτηθούν επιχορήγησης και για την αύξηση της δυναμικότητας του υφιστάμενου συστήματος, όπως διευκρινίζει η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε..
 
Συγκεκριμένα όπως διασαφηνίζεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο ΓΤΠ τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται επιχορήγηση για την αύξηση της δυναμικότητας του φωτοβολταϊκού τους:

(α)  σε περίπτωση που ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΛΑΒΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΙΑ για την εγκατάσταση του υφιστάμενου συστήματος, μπορούν να αιτηθούν για το σύνολο της της εγκατεστημένης ισχύος ή για επιπρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ και μέχρι των ορίων επιχορήγησης που καλύπτει η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ στην οποία εμπίπτουν οι δικαιούχοι (δηλ. μέχρι 4Kw για της ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 και 3Α και μέχρι 5Kw για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β).

>>>Διαβάστε ακόμη: Πως θα επωφεληθείτε της χορηγίας για θερμοσίφωνα και θερμομόνωση<<<

(β)  σε περίπτωση που ΕΙΧΑΝ ΛΑΒΕΙ ΧΟΡΗΓΙΑ για την εγκατάσταση του υφιστάμενου συστήματος, μπορούν να αιτηθούν μόνο για τη νέα εγκατεστημένη ισχύ και μέχρι συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (λαμβάνοντας υπόψη και το υφιστάμενο σύστημα) που δεν θα υπερβαίνει τα όρια επιχορήγησης που καλύπτει η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ στην οποία εμπίπτουν οι δικαιούχοι (δηλ. μέχρι 4Kw για της ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 και 3Α και μέχρι 5Kw για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β). Το πιο πάνω εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από τον χρόνο εγκατάστασης και επιχορήγησης του υφιστάμενου φωτοβολταϊκού συστήματος.

(γ)   σε περίπτωση που για την εγκατάσταση του υφιστάμενου συστήματος ο αιτητής ΕΙΧΕ ΤΗΣ ΤΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΛΑΒΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ (στο πλαίσιο της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β ή αντίστοιχης), μπορεί να αιτηθεί μόνο για ένταξη τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 και 3Α και μόνο για τη νέα εγκατεστημένη ισχύ μέχρι συνολικής εγκατεστημένης ισχύος  (λαμβάνοντας υπόψη και το υφιστάμενο σύστημα) 4Kw.

>>>Διαβάστε ακόμη: Άρχισαν οι χορηγίες για φωτοβολταϊκά & θερμομόνωση - Κάντε αίτηση<<<

(δ)  σε περίπτωση που για την εγκατάσταση του υφιστάμενου συστήματος ο αιτητής ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ (στο πλαίσιο της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β ή αντίστοιχης) αλλά έχουν παρέλθει τα πέντε (5) χρόνια από τον χρόνο καταβολής της χορηγίας, μπορεί να αιτηθεί για ένταξη στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β και μόνο για τη νέα εγκατεστημένη ισχύ μέχρι συνολικής εγκατεστημένης ισχύος  (λαμβάνοντας υπόψη και το υφιστάμενο σύστημα) 5Kw.

(ε)   σε περίπτωση που ο αιτητής ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ή 3Α για την εγκατάσταση του υφιστάμενου συστήματος, μπορεί να αιτηθεί χορηγίας για την επέκταση του ΦΒ συστήματος ως δικαιούχος της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β (αν πλέον μπορεί να ενταχθεί στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) μόνο για τη νέα εγκατεστημένη ισχύ και μέχρι συνολικής εγκατεστημένης ισχύος  (λαμβάνοντας υπόψη και το υφιστάμενο σύστημα) 5Kw.
 

ΚΥΠΕ

 
17323