Πωλείται ολόκληρο χωριό στην Κύπρο προς €15 εκατομμύρια

Το ακίνητο βγαίνει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό στις 4 Δεκεμβρίου / Όλες οι πληροφορίες

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό συνεχίζονται οι εκποιήσεις μετά την εξάμηνη αναστολή τους λόγω κορωνοϊού, και μάλιστα εντός Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί πέραν των 700 πλειστηριασμών.

Σύμφωνα με έρευνα της Brief, στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συνδέσμου Τραπεζών όπου αναρτώνται οι επικείμενοι πλειστηριασμοί, η συντριπτική πλειοψηφία όσων έχουν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο αφορούν χωράφια.

Στα υπό εκποίηση ακίνητα, πάντως, όσο κι αν ακούγεται παράξενο περιλαμβάνεται και ένα ολόκληρο χωριό, κατ’ ακρίβειαν τουριστικό χωριό στην Πόλη Χρυσοχούς, το οποίο βγαίνει στο «σφυρί» με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης τα €15 εκατομμύρια.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Συγκεκριμένα, στις 4 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένος ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός χωραφιού συνολικού εμβαδού 59.300 τ.μ. στην Πόλη Χρυσοχούς, εντός του οποίου έχει αναπτυχθεί τουριστικό χωριό κατηγορίας Α το οποίο αποτελείται από 145 μονάδες σε ισόγειο και διώροφο επίπεδο (70 στούντιο, 50 διαμερίσματα 1 υπνοδωματίου, 2 διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων και 23 μεζονέτες του ενός υπνοδωματίου), συνολικού εμβαδού 6.120 τ.μ., όπως επίσης κοινόχρηστους χώρους (χώρος υποδοχής, χώρος για σπα, μουσείο, ταβέρνες κλπ).
  α

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην σχετική ειδοποίηση, το εν λόγω ακίνητο υπόκειται σε υφιστάμενο ενοικιαστή και η συμφωνία ενοικίασης άρχισε την 21/02/2019 με αρχική διάρκεια 5 χρόνια και δικαίωμα μετατροπής της συμφωνίας σε ενοικίαση 25 χρόνων ή και περισσότερων. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι ενυπόθηκοι δανειστές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν το ενοίκιο καταβάλλεται και κατά πόσο η συμφωνία έχει τερματιστεί ή συνεχίζει να είναι σε ισχύ.

Επιπρόσθετα, για το εν λόγω ακίνητο υπάρχουν ανοικτοί φάκελοι στο Τμήμα Κτηματολογίου για αρδευτικό έργο, για ανταλλαγή κρατικής γης με ιδιωτική και για διόρθωση λάθους-γενική εκτίμηση, ενώ η μεταβίβαση του ακινήτου στον αγοραστή θα καταστεί δυνατή με την εξάλειψη των εγγεγραμμένων εμπράγματων βαρών, σύμφωνα με το Μέρος VIA του «περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου» ως έχει τροποποιηθεί.

Σημειώνεται, δε, πως μέρος του ακινήτου εμπίπτει εντός των Πολεοδομικών Ζωνών Δα1 και Δα2 (Ζώνες προστασίας, ποσοστό περίπου 3% αντίστοιχα). α

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησής του έχει καθοριστεί στα €15 εκατ. και για να μπορέσει οποιοσδήποτε επιθυμεί να το αποκτήσει κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό θα πρέπει να καταθέσει πριν την διενέργεια του ποσό εγγύησης ύψους €1,5 εκατ.

Βάσει, επίσης, της Ειδοποίησης το ακίνητο δεν θα παραδοθεί αν δεν καλυφθεί η επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης, ενώ το συμφέρον στο πιο πάνω ακίνητο προσφέρεται στην πώληση χωρίς περισσότερες εγγυήσεις σχετικά με την ύπαρξη, το είδος ή την έκταση του ακινήτου ή με το δικαίωμα που έχει ο ενυπόθηκος οφειλέτης. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Παράλληλα, επισημαίνεται πως, ο ψηλότερος Προσφοροδότης πρέπει να έχει υπόψη του ότι, το υπόλοιπο από το τίμημα πώλησης (αποδεχόμενης τιμής προσφοράς μείον το ποσό της εγγύησης) πρέπει να πληρωθεί στον ενυπόθηκο δανειστή, διαφορετικά χάνει το ποσό της εγγύησης και έχει ευθύνη για κάθε ζημιά που πιθανόν να υπάρξει σε κατοπινή πώληση.

Επίσης, οι πλειοδότες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προκύπτει Φ.Π.Α., το οποιοδήποτε κατακυρωθέν τίμημα πώλησης δεν θα περιλαμβάνει το ποσό του Φ.Π.Α. και πως το ποσό αυτό θα είναι πληρωτέο επιπρόσθετα από το τίμημα πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή.

Μάριος Αδάμου
 
20026