Πονοκέφαλος η τηλεργασία στους ημικρατικούς οργανισμούς

Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το τι θα γίνει με το νομοσχέδιο για την τηλεργασία – Αναμένουν απαντήσεις σήμερα

Πονοκέφαλο προκαλεί η τηλεργασία στους ημικρατικούς οργανισμούς, η οποία αν και εφαρμόζεται εντούτοις μέχρι στιγμής δεν έχει ρυθμιστεί νομοθετικά, όπως εξάλλου ισχύει και για τον δημόσιο, αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα. 

Γι’ αυτό εξάλλου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας στη σημερινή της συνεδρία αναμένει την απάντηση της κυβέρνησης για το κατά πόσον θα προχωρήσει με ρυθμίσεις ώστε το ζήτημα – τουλάχιστον για τους ημικρατικούς οργανισμούς – να καλυφθεί μέσω του νομοσχεδίου που ετοιμάστηκε από την κυβέρνηση για τη τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, η επιτροπή αναμένει πως σήμερα η κυβέρνηση θα ξεκαθαρίσει το θέμα που προέκυψε, καθώς το ζήτημα παραμένει ακόμη ανοικτό. 

Να σημειώσουμε εδώ πως το νομοσχέδιο που θα αφορά την τηλεργασία στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να γίνει μέχρι το 2024, καθώς βρίσκεται στα προαπαιτούμενα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Ο κ. Καυκαλιάς συμπλήρωσε πως η Επιτροπή θέλει όπως το εν λόγω νομοσχέδιο να οδηγηθεί στην Ολομέλεια το συντομότερο δυνατόν. 

Νέες ρυθμίσεις και για τις ιδιωτικές γραφείων εξεύρεσης εργασίας 

Την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας θα απασχολήσει επίσης και νομοσχέδιο της κυβέρνησης το οποίο αφορά τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την παροχή υπηρεσιών από τα ιδιωτικά γραφεία εξεύρεσης εργασίας. 

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, σκοπός των τροποποιήσεων είναι η προστασία από την εκμετάλλευση των ευάλωτων ομάδων (όπως οι αλλοδαποί τρίτων χωρών) αλλά και ταυτόχρονα η διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας προσφέρονται από αξιόπιστα πρόσωπα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο όπως αρχικά κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής, στο οποίο ωστόσο αναμένονται τροποποιήσεις, οι βασικότερες αλλαγές αφορούν: 

Α/ εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία αρνητική προϋπόθεση για την εξασφάλιση άδειας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας (ΙΓΕΕ) αποτελεί η κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εκκρεμής ποινική δίωξη εναντίον του αιτητή ή του προτεινόμενου υπεύθυνου λειτουργίας για κάποιο από τα σοβαρά ποινικά αδικήματα του άρθρου 6. 

Β/ Εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία τα ΙΓΕΕ που ασχολούνται με την εξεύρεση υπηκόων τρίτων χωρών οφείλουν να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που αφορά αλλοδαπούς και τη μετανάστευση 

Γ/ Εισαγωγή προνοιών σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται στα ΙΓΕΕ να προβαίνουν σε παραπλανητικές ανακοινώσεις όπως ανακοινώσεις για μη υπάρχουσες κενές θέσεις, καθώς και στη κατακράτηση των ταξιδιωτικών ή άλλων προσωπικών εγγράφων που σχετίζονται με την νομιμοποίηση της απασχόλησης προσώπων

Δ/ Εισαγωγή πρόνοιας που διευκρινίζει ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 που αφορά την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκ μέρους των ΙΓΕΕ έχουν πλέον υποχρεωτικό χαρακτήρα και τυχόν παράβαση τους συνιστά ποινικό αδίκημα.