Πώς εξελίσσεται η εξέταση αιτήσεων για συντάξεις και επιδόματα

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το στάδιο εξέτασης αιτήσεων για συντάξεις και επιδόματα

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ), σε μια προσπάθεια περαιτέρω εξυπηρέτησης των πολιτών, εκδίδουν σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σε σχέση με το Επίδομα Ανεργίας οι ΥΚΑ αναφέρουν ότι:

 • Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόλησή τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 17/03/2020.
 • Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Απριλίου – Μαίου 2020.

Για Πληρωμή λόγω Πλεονασμού εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Ιούλιο του 2019. Σημειώνεται ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

Για το Επίδομα Ασθενείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 09/03/2020.

Για την Σύνταξη Αναπηρίας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2020, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο, ενώ για Σύνταξη Ανικανότητας οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2019 - Ιανουαρίου 2020 νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Για το Επίδομα Σωματικής Βλάβης εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2020 και για το Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο οι ιεραρχικές προσφυγές Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2019.

Για την Θεσμοθετημένη Σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Ιανουάριο του 2020 και για την Κοινωνική Σύνταξη οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Δεκέμβριο του 2019.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Αναφορικά με την Σύνταξη Χηρείας οι Υπηρεσίες αναφέρουν τα εξής:

 • Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δεν λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου – Απριλίου 2020. 
 • Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2019.
 • Με την ψήφιση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τροποποιητικού Νόμου 126(I)/2019 στις 05/08/2019, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις, από άνδρες αιτητές, του 2018-2019.

Σε σχέση με το Βοήθημα Κηδείας οι ΥΚΑ ανακοινώνουν:

 • Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2020.
 • Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουάριου 2020.
 • Για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας/η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2019
 • Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουάριου 2020.

Για το Επίδομα Ορφανίας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου 2019 και για το Βοήθημα Τοκετού οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 02/12/2019.

Για το Επίδομα Μητρότητας οι ΥΚΑ αναφέρουν:

 • Για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 10/03/2020.
 • Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Φεβρουάριο του 2020.

Για το Επίδομα Πατρότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 03/02/2020.

Όσον αφορά τις αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04, οι ΥΚΑ γνωστοποιούν τα εξής:

 • Θεσμοθετημένη Σύνταξη: Εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1954–1956.
 • Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2020.
 • Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.
 • Επίδομα Ορφάνιας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ποινικές Υποθέσεις
Τέλος οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι, τον Απρίλιο του 2020 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 4013 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 1456 αφορούν εργοδότες και οι 2557 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.

 
15295