Πώς κινήθηκε το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου το 2021 (ΓΡΑΦΗΜΑ)

€5.278,3 εκατ. το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου - €8.651,7 εκατ. οι εισαγωγές αγαθών - €3.373,4 εκατ. οι εξαγωγές αγαθών

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τη δημοσίευση γραφήματος αναπαράστασης δεδομένων (infographic) για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για το έτος 2021.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) το 2021 ανήλθαν σε €8.651,7 εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (προς κράτη μέλη της ΕΕ και προς τρίτες χώρες) ήταν €3.373,4 εκ. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε €5.278,3 εκ. το 2021.

ημψ

 

>>> Διαβάστε επίσης: Εώς και €255 για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι - Τι δείχνει έρευνα <<<

Μερικές από τις χρήσιμες πληροφορίες που παρουσιάζονται στο γράφημα είναι:

  • Το μερίδιο των ενδοενωσιακών εισαγωγών για το έτος 2021 ανήλθε στο 65,1% σε σύγκριση με 54,2% το 2015, ενώ το μερίδιο των εισαγωγών από τρίτες χώρες μειώθηκε στο 34,9% σε σύγκριση με 45,8% το 2015. Οι ενδοενωσιακές εξαγωγές περιορίστηκαν στο 27,4% το 2021 σε σύγκριση με 40,0% το 2015, ενώ οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες ανήλθαν στο 72,6% το 2021 σε σύγκριση με 60,0% το 2015.
  • Το μερίδιο των εξαγωγών εγχώριων προϊόντων στο σύνολο των εξαγωγών ανήλθε στο 42,9% το 2021 σε σύγκριση με 27,6% το 2015.
  • Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι στις εισαγωγές της Κύπρου για το 2021 ήταν η Ελλάδα (€2.076,3 εκ.), η Ιταλία (€883,7 εκ.), η Γερμανία (€539,4 εκ.), η Ολλανδία (€445,7 εκ.) και η Κίνα (€431,1 εκ.), ενώ οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι στις εξαγωγές εγχώριων προϊόντων ήταν ο Λίβανος (€257,3 εκ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (€171,8 εκ.), η Ελλάδα (€106,3 εκ.), η Κένυα (€66,2 εκ.) και το Ισραήλ (€64,6 εκ.)
  • Το κύριο μερίδιο εισαγωγών για επιτόπια κατανάλωση κατά οικονομικό προορισμό καταλάμβαναν τα καταναλωτικά αγαθά με 30,8% ακολουθούμενα από τα ενδιάμεσα αγαθά και πρώτες ύλες (π.χ. δημητριακά, οικοδομικό σίδηρο) με 29,1% και τον μεταφορικό εξοπλισμό με 22,7%.
  • Τα βιομηχανικά προϊόντα μεταποιητικής προέλευσης με 40,9% αποτελούσαν το κύριο μέρος των εξαγωγών προϊόντων εγχώριας προέλευσης ακολουθούμενα από τα βιομηχανικά προϊόντα ορυκτής προέλευσης με 29,0% και από τα βιομηχανικά προϊόντα γεωργικής προέλευσης με 23,4%.
  • Τα κύρια προϊόντα που εισήχθησαν στην Κύπρο κατά το έτος 2021 ήταν ορυκτά καύσιμα και λάδια (€1.571,7 εκ.), πλοία (€898,9 εκ.), αυτοκίνητα, άλλα οχήματα και εξαρτήματα (€528,3 εκ.), ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, υλικά (€517,1 εκ.), άλλες μηχανές, λέβητες, συσκευές και τα μέρη τους (€497,6 εκ.).
  • Τα κύρια προϊόντα εγχώριας προέλευσης που εξάχθηκαν από την Κύπρο κατά το έτος 2021 ήταν ορυκτά καύσιμα και λάδια (€380,4 εκ.), φαρμακευτικά προϊόντα (€326,9 εκ.), χαλούμι (€263,0 εκ.), απορρίμματα και θραύσματα (από χαρτί, γυαλί και μέταλλα) (€75,1 εκ.) και πατάτες (€42,1 εκ.)