Πώς σχολιάζει τη φτωχή ανταπόκριση στο ΕΣΤΙΑ η Κομισιόν

Στην πρόσφατη έκθεσή της για την Κύπρο η Κομισιόν σημειώνει πως το ενδιαφέρον ανέρχεται στο 40% από το αναμενόμενο

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Μειωμένο χαρακτηρίζει το ενδιαφέρον για εφαρμογή του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ από τους δυνητικά δικαιούχους η Κομισιόν, στην φθινοπωρινή έκθεση της, στην οποία καλύπτει συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία και επιμέρους τις οικονομίες των μεγάλων χωρών.

Όπως αναφέρεται μάλιστα στην έκθεση, η μικρή συμμετοχή στο σχέδίο Εστία για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα ίσως οφείλεται στους λόγους που παρουσιάζονται πιο κάτω.

Ειδικότερα, οι αρχές παρά το γεγονός ότι  επέκτειναν την προθεσμία υποβολής αίτήσεων για ενδιαφερόμενους δανειολήπτες, δίνοντας περισσότερο χρόνο για συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων ή υποβολή νέων τα τέλη του 2019, έδωσαν περεταίρω παράταση δεχόμενοι αιτήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τελική προθεσμία στα τέλη Ιουλίου 2020. 

Συνολικά, σημειώνει η κομισιόν, κατατέθηκαν 6 441 ολοκληρωμένες αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε αξία περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (περίπου το 40% του αρχικά εκτιμώμενου επιλέξιμου ποσό).

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν υποβληθεί όλες οι αιτήσεις στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέχρι στιγμής οι απορριφθείσες αιτήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα όλων των αιτήσεων που αξιολογήθηκαν.

Ένα σημαντικό ποσοστό (63%) των απορρίψεων οφείλεται στην αδυναμία τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Μάλιστα, μόνο το ένα τέταρτο των απορρίψεων οφείλεται στη μη βιωσιμότητα του δανειολήπτη. 

Οι πιθανοί λόγοι για το μειωμένο ενδιαφέρον για το ΕΣΤΙΑ

Παρόλο που αρκετοί λόγοι ενδέχεται να συνέβαλαν στο χαμηλό ενδιαφέρον για το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, ένας βασικός παράγοντας ήταν η απροθυμία ενός μεγάλου αριθμού οφειλετών να αποκαλύψουν τη θέση καθαρού πλούτου τους (όπως απαιτείται από το οδηγίες εφαρμογής) – υποδηλώνοντας ένα μεγάλο ποσοστό στρατηγικών κακοπληρωτών.

Παράλληλα, οι προσδοκίες για ένα πιο γενναιόδωρο σύστημα ή μια λιγότερο αυστηρή προσέγγιση για την επιβολή εξασφαλίσεων (όπως υπονοείται από τις τροποποιήσεις του Αυγούστου 2019) είναι επίσης πιθανό να συνέβαλε στο χαμηλό ενδιαφέρον.

Ο προσανατολισμός του συστήματος Εστία προς τους δανειολήπτες με σημαντικό πλούτο και εισόδημα υπήρξε μία από τις πηγές ανησυχίας σχετικά με το σχέδιο.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αιτούντων για το Εστία θα μπορούσε να απορριφθεί για λόγους βιωσιμότητας.

Ο κορωνοιός έβαλε στον πάγο νέο σχέδιο για δανειολήπτες

Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο του 2020, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν ένα συμπληρωματικό σχέδιο που στοχεύει αυτούς τους δανειολήπτες και τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο κάτι που ίσως να οφείλεται και στην πανδημία του κορωνοϊού.

Όπως αναφέρεται, μάλιστα, το νέο σχέδιο ΕΣΤΙΑ αναμένεται να στοχεύει τους αιτούντες δανειολήπτες που δεν θα καταστούν βιώσιμοι ακόμη και με την επιδότηση.
 

Αυτούσιο το κείμενο στην Αγγλική:

ESTIA scheme

Take-up of the ESTIA scheme has been lower than expected. The authorities extended the end-2019 deadline by allowing more time to supplement incomplete, and submit new, applications over the summer, with a final deadline  of end-July 2020. 

A total of 6 441 complete applications were received, corresponding to a value of around EUR 1.3 billion (around 40% ofthe originally estimated eligible amount). 

However, not all the applications have been transmitted to the Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance: rejected applications account for around two thirds of all applications assessed. 

A significant proportion (63%) of the rejections are due to failure to meet the eligibility criteria; only a quarter of the rejections are due to the nonviability of the borrower.

Although several factors might have contributed to the low take-up of the scheme, a key issue was many debtors’ reluctance to reveal their net-wealth position (as required by the application guidelines) – suggesting a large proportion of ‘strategic defaulters’. Expectations of a more generous scheme or a less stringent approach to collateral enforcement (as implied by the August 2019 foreclosure amendments) are also likely to have been significant drivers.

The authorities might consider complementing ESTIA with a more targeted scheme for the most vulnerable households. The orientation of ESTIA towards borrowers with significant wealth and income has been one of the sources of concern regarding the scheme.

The authorities announced that they were considering a complementary scheme targeting vulnerable borrowers deemed ‘non-viable’ under ESTIA, but discussions are still at an early stage and may be delayed due to the pandemic 

The new scheme is expected to target ESTIA applicants who would not become viable even with the subsidy,
 

Ξένια Προδρόμου
 
11841
Thumbnail