Πόσοι Δημόσιοι Υπάλληλοι επηρεάζονται από την απόφαση Υπουργικού

Το πρώτο σχόλιο του Γενικού Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ μετά την έγκριση από το Υπουργικό του νέου συνταξιοδοτικού σχεδίου

Ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους για τη συμφωνία αναφορικά με τα νέο σχέδιο για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, μετά την έγκριση του νομοσχεδίου από το Υπουργικό, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου

>>> Διαβάστε σχετικά υπουργικό: Ενέκρινε το σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων Δημοσίων <<<

Όπως ανέφερε ο κ. Ματθαίου η πιο πάνω απόφαση φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην επίλυση ένα χρονίζον θέμα που η ΠΑΣΥΔΥ έθεσε ως στόχο να ρυθμίσει και για το οποίο μετά από μήνες εντατικών προσπαθειών και διαβουλεύσεων, συμφωνήθηκε. 

Όπως συμπληρώνει ο κ. Ματθαίου, όταν και εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο από την Βουλή θα διασφαλιστούν τα «συνταξιοδοτικά ωφελήματα για περισσότερους από 36 χιλιάδες συναδέλφους». 

VCDDWD

VCDWDAADAWD

Δημιουργείται νέο ταμείο

Ο σχεδιασμός του νέου επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων εδράζεται στη φιλοσοφία της λειτουργίας των Ταμείων Προνοίας, όπως σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών, επεξηγώντας πως θα δημιουργηθεί ένα νέο Ταμείο Καταβολής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων το οποίο θα χρηματοδοτείται εκατέρωθεν από τον εργοδότη και από τον εργαζόμενο, με ποσό ίσο του 5% των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του μέλους. 

Ποιους καλύπτει το σχέδιο 

Καλύπτει όλους τους υπηρετούντες οι οποίοι προς προσλήφθηκαν ή διορίστηκαν μετά την 1/10/2011, καθώς και όσους μόνιμους υπαλλήλους θα διοριστούν για πρώτη φορά σε θέση κατά η μετά της έναρξης ισχύος του νόμου. 

Καλύπτει όλους τους υπηρετούντες οι οποίοι είναι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στην κρατική υπηρεσία αλλά και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Ειδικούς Αστυνομικούς που έχουν μονιμοποιηθεί ως ειδικοί αστυνομικοί με βάση τη νομοθεσίας, τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς και των αποφοίτων του Δασικού Κολεγίου. 

 
20888